Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förskole- och grundskolenämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 10 december klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse FGN 10 december 2019.pdf Pdf, 97.5 kB, öppnas i nytt fönster. 97.5 kB 2019-12-04 15.50
4. Tjut Månadsuppföljning september_oktober 2019.pdf Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster. 115 kB 2019-12-04 15.51
4. FGN Månadsuppföljning per september-19.pdf Pdf, 264.1 kB, öppnas i nytt fönster. 264.1 kB 2019-12-04 15.51
4. FGN Månadsuppföljning per oktober-19.pdf Pdf, 283.7 kB, öppnas i nytt fönster. 283.7 kB 2019-12-04 15.51
5. Tjut Nytt dataskyddsombud.pdf Pdf, 173.6 kB, öppnas i nytt fönster. 173.6 kB 2019-12-04 15.51
6. Tjut FGN Revidering av målbilaga 2020.pdf Pdf, 212.7 kB, öppnas i nytt fönster. 212.7 kB 2019-12-04 15.51
6. Bilaga 1. FGN Målbilaga 2020.pdf Pdf, 148.4 kB, öppnas i nytt fönster. 148.4 kB 2019-12-04 15.51
7. Tjut Återrapport av uppdrag från KF med anledning av svar på motion nr 21 2017 Skolor saknar porrfilter på sina datorer.pdf Pdf, 259.1 kB, öppnas i nytt fönster. 259.1 kB 2019-12-04 15.52
7. FGN Bilaga 1. Motion 21_2017 - Skolor saknar porrfilter på sina datorer.docx Word, 131.7 kB, öppnas i nytt fönster. 131.7 kB 2019-12-04 15.52
8. Tjut FGN Svar på medborgarförslag nr 25 2019- Angående drogförebyggande insatser.pdf Pdf, 419.6 kB, öppnas i nytt fönster. 419.6 kB 2019-12-04 15.52
8. Medborgarförslag 25_2019 - Angående drogförebyggande insatser.pdf Pdf, 734.5 kB, öppnas i nytt fönster. 734.5 kB 2019-12-04 15.52
8. Bilaga 1. Bemötande av åtgärdsförslag 1-5.pdf Pdf, 160.7 kB, öppnas i nytt fönster. 160.7 kB 2019-12-04 15.53
8. Bilaga 2. Handlingsplan ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel om pengar) för Österåkers kommun.pdf Pdf, 90.9 kB, öppnas i nytt fönster. 90.9 kB 2019-12-04 15.53
9. Tjut FGN Svar på medborgarförslag nr 4_2019 Inför en studieresa till Auschwitz i obligatorisk undervisning för 9 klassare.pdf Pdf, 255.1 kB, öppnas i nytt fönster. 255.1 kB 2019-12-04 15.53
9. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 4_ 2019 - Studieresa till Auschwitz.pdf Pdf, 728.6 kB, öppnas i nytt fönster. 728.6 kB 2019-12-04 15.53
10. Tjut Återrapport av uppdrag 30 i budget 2019- Utökat antal timmar i idrott och hälsa.pdf Pdf, 279.9 kB, öppnas i nytt fönster. 279.9 kB 2019-12-04 15.53
12. Tjut Attestförteckning Förskole- och grundskolenämnden 2020.pdf Pdf, 123.4 kB, öppnas i nytt fönster. 123.4 kB 2019-12-04 15.53
12. Bilaga attestförteckning FGN 2020.pdf Pdf, 80.7 kB, öppnas i nytt fönster. 80.7 kB 2019-12-04 15.53
14. Omedelbart justerat ärende Införande av temporärt strukturbelopp till resursskolor 2019.pdf Pdf, 570.5 kB, öppnas i nytt fönster. 570.5 kB 2019-12-11 08.19
Protokoll FGN 191210.pdf Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. 2.6 MB 2019-12-17 10.17

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
torsdag 28 november 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 28 november 2019