Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Torsdagen den 29 augusti klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse GVN 29 augusti 2019.pdf Pdf, 103.4 kB, öppnas i nytt fönster. 103.4 kB 2019-08-22 15.56
4. GVN Tjut månadsuppföljning per maj och juni -19.pdf Pdf, 532.3 kB, öppnas i nytt fönster. 532.3 kB 2019-08-22 15.57
4. GVN Månadsuppföljning per maj -19.pdf Pdf, 266.8 kB, öppnas i nytt fönster. 266.8 kB 2019-08-22 15.57
4. GVN Månadsuppföljning per juni -19.pdf Pdf, 276.8 kB, öppnas i nytt fönster. 276.8 kB 2019-08-22 15.57
5. Tjut Förslag till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget 2020, verksamhetsplan 2021-2022.pdf Pdf, 67.2 kB, öppnas i nytt fönster. 67.2 kB 2019-08-22 16.00
5. Förslag till Budget 2020 plan 2021-22 GVN.docx (002).pdf Pdf, 372 kB, öppnas i nytt fönster. 372 kB 2019-08-22 16.00
5. bilaga 2 - Program för uppföljning och insyn.pdf Pdf, 471.2 kB, öppnas i nytt fönster. 471.2 kB 2019-08-22 16.00
5. bilaga 3 - Riktade bidrag.pdf Pdf, 459.5 kB, öppnas i nytt fönster. 459.5 kB 2019-08-22 16.01
5. bilaga 4 - Internkontrollplan.pdf Pdf, 420.3 kB, öppnas i nytt fönster. 420.3 kB 2019-08-22 16.01
5. Bilaga A1 Bruttokostnader.pdf Pdf, 104.1 kB, öppnas i nytt fönster. 104.1 kB 2019-08-22 16.01
5. Bilaga A2 Intäkter.pdf Pdf, 100.4 kB, öppnas i nytt fönster. 100.4 kB 2019-08-22 16.01
5. Bilaga B Anslag (5 kostnadsslag 2 intäktsslag).pdf Pdf, 99.7 kB, öppnas i nytt fönster. 99.7 kB 2019-08-22 16.01
5. Bilaga C Per verksamhetsområde.pdf Pdf, 253 kB, öppnas i nytt fönster. 253 kB 2019-08-22 16.01
5. Bilaga F Peng GY.pdf Pdf, 263.3 kB, öppnas i nytt fönster. 263.3 kB 2019-08-22 16.01
5. Bilaga F Peng Vuxenutbildning.pdf Pdf, 99.7 kB, öppnas i nytt fönster. 99.7 kB 2019-08-22 16.01
5. Bilaga REK Programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2020.pdf Pdf, 443.5 kB, öppnas i nytt fönster. 443.5 kB 2019-08-22 16.02
5. Program för uppföljning och insyn GVN.pdf Pdf, 349.3 kB, öppnas i nytt fönster. 349.3 kB 2019-08-22 16.02
6. GVN Tjut uppdrag 28.pdf Pdf, 110.2 kB, öppnas i nytt fönster. 110.2 kB 2019-08-22 16.02
6. Bilaga 1, dnr 2019-0061.pdf Pdf, 169.3 kB, öppnas i nytt fönster. 169.3 kB 2019-08-22 16.02
6. Bilaga 2, dnr 2019-0061.pdf Pdf, 92.1 kB, öppnas i nytt fönster. 92.1 kB 2019-08-22 16.02
6. Bilaga 3, dnr 2019-0061.pdf Pdf, 88.7 kB, öppnas i nytt fönster. 88.7 kB 2019-08-22 16.02
5. Bilaga 1. Mål 2020 GVN.pdf Pdf, 65.8 kB, öppnas i nytt fönster. 65.8 kB 2019-08-28 16.08
Protokoll GVN 190829.pdf Pdf, 890 kB, öppnas i nytt fönster. 890 kB 2019-09-02 14.07
KS 2019-0204-01 Rättslig information beträffande jäv för förtroendevalda inom kommunfullmäktige 309769_3_0.pdf Pdf, 109.9 kB, öppnas i nytt fönster. 109.9 kB 2019-09-02 14.07
5. Förslag till Budget 2020 plan 2021-22 GVN rev efter nämnd.pdf Pdf, 524.7 kB, öppnas i nytt fönster. 524.7 kB 2019-09-09 09.10

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
torsdag 29 augusti 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 23 januari 2019