Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Torsdagen den 12 december klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse GVN 12 december 2019.pdf Pdf, 94.1 kB, öppnas i nytt fönster. 94.1 kB 2019-12-04 16.11
5. Tjut Månadsuppföljning september och oktober 2019.pdf Pdf, 151.1 kB, öppnas i nytt fönster. 151.1 kB 2019-12-04 16.12
5. GVN Månadsuppföljning per september-19.pdf Pdf, 299.2 kB, öppnas i nytt fönster. 299.2 kB 2019-12-04 16.12
5. GVN Månadsuppföljning per oktober-19.pdf Pdf, 326.3 kB, öppnas i nytt fönster. 326.3 kB 2019-12-04 16.12
6. Tjut Nytt Dataskyddsombud.pdf Pdf, 173.3 kB, öppnas i nytt fönster. 173.3 kB 2019-12-04 16.12
7. Tjut Svar på uppdrag 22_ 2019 Uppdrag att utreda orsakerna bakom resultatet gällande psykisk ohälsa bland annat med hjälp av Stockholmsenkäten.pdf Pdf, 259.9 kB, öppnas i nytt fönster. 259.9 kB 2019-12-04 16.12
7. Bilaga 1 - Utredning av orsakerna bakom resultatet gällande psykisk ohälsa.pdf Pdf, 314.5 kB, öppnas i nytt fönster. 314.5 kB 2019-12-04 16.13
7. Bilaga 2 - Tabell, Stockholmsenkäten.pdf Pdf, 140.1 kB, öppnas i nytt fönster. 140.1 kB 2019-12-04 16.13
7. Bilaga 3 - Tabell, LUPP.pdf Pdf, 98.5 kB, öppnas i nytt fönster. 98.5 kB 2019-12-04 16.13
8. Tjut Svar på medborgarförslag nr 25_2019 Angående drogförebyggande insatser.pdf Pdf, 429.7 kB, öppnas i nytt fönster. 429.7 kB 2019-12-04 16.13
8. Medborgarförslag 25_2019 - Angående drogförebyggande insatser.pdf Pdf, 734.5 kB, öppnas i nytt fönster. 734.5 kB 2019-12-04 16.14
8. Bilaga 1 - Bemötande av åtgärdsförslag 1-5.pdf Pdf, 160.6 kB, öppnas i nytt fönster. 160.6 kB 2019-12-04 16.14
8. Bilaga 2 - Handlingsplan ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel om pengar) för Österåkers kommun.pdf Pdf, 90.9 kB, öppnas i nytt fönster. 90.9 kB 2019-12-04 16.14
9. Tjut Återrapport av uppdrag 29 i budget 2019 - Utreda behovet av ytterligare yrkesprogram.pdf Pdf, 368.1 kB, öppnas i nytt fönster. 368.1 kB 2019-12-04 16.14
10. Tjut Återrapport av uppdrag från KF, med anledning av svar på motion nr 21_ 2017, skolor saknar porrfilter på sina datorer.pdf Pdf, 287.9 kB, öppnas i nytt fönster. 287.9 kB 2019-12-04 16.14
10. GVN Bilaga 1. Motion 21_2017 skolor saknar porrfilter på sina datorer.pdf Pdf, 101.4 kB, öppnas i nytt fönster. 101.4 kB 2019-12-04 16.15
11. Tjut Svar på motion 8 2019- Återta komvux.pdf Pdf, 329.6 kB, öppnas i nytt fönster. 329.6 kB 2019-12-04 16.15
11. GVN Bilaga 1. Motion_8_2019 _ Återta komvux.pdf Pdf, 464.3 kB, öppnas i nytt fönster. 464.3 kB 2019-12-04 16.15
12. Tjut Attestförteckning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020.pdf Pdf, 126.5 kB, öppnas i nytt fönster. 126.5 kB 2019-12-04 16.15
12. Bilaga attestförteckning GVN 2020.pdf Pdf, 85.6 kB, öppnas i nytt fönster. 85.6 kB 2019-12-04 16.15
Protokoll GVN 191212.pdf Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. 2.1 MB 2019-12-16 13.51

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
torsdag 28 november 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 28 november 2019