Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 9 december klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2020-12-09 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KF 2019-12-09.pdf Pdf, 214.3 kB. 214.3 kB 2019-11-29 17.22
3a Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-06.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2019-11-29 17.22
3b Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-20.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2019-11-29 17.22
4. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 24-2019 – Angående kommunalråd i opposition.pdf Pdf, 190.5 kB. 190.5 kB 2019-11-29 17.23
4. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 24-2019 - Angående kommunalråd i opposition.pdf Pdf, 144.1 kB. 144.1 kB 2019-11-29 17.23
4. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 24-2019 - Angående kommunalråd i opposition.pdf Pdf, 673.2 kB. 673.2 kB 2019-11-29 17.23
5. Svar på interpellation nr 12-2019.pdf Pdf, 251.1 kB. 251.1 kB 2019-11-29 17.23
5. Interpellation nr 12-2019.pdf Pdf, 116.1 kB. 116.1 kB 2019-11-29 17.23
6. KS Protokoll - Godkännande av planprogram för Åkersberga stad - centrumområdet.pdf Pdf, 195.2 kB. 195.2 kB 2019-11-29 17.23
6. Rev. tjut - Godkännande för planprogram för Åkersberga stad – centrumområdet.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-11-29 17.24
6. Bilaga 1. Planprogramhandling, Åkersberga stad - centrumområdet.pdf Pdf, 81.4 MB. 81.4 MB 2019-11-29 17.24
6. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-11-29 17.24
6. Bilaga 3. Hållbarhetsbedömning.pdf Pdf, 31.2 MB. 31.2 MB 2019-11-29 17.24
6. Bilaga 4. Hållbarhetsprogram.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2019-11-29 17.25
7. KS Protokoll - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf Pdf, 123.4 kB. 123.4 kB 2019-11-29 17.25
7. Tjut - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2019-11-29 17.25
7. Bilaga. Protokollsutdrag från förskole- och grundskolenämnden - Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.pdf Pdf, 106.5 kB. 106.5 kB 2019-11-29 17.25
9. KS Protokoll - Svar på motion nr 5-2018 från Björn Molin (RP) – Polisens verksamhet.pdf Pdf, 187.6 kB. 187.6 kB 2019-11-29 17.25
9. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 5-2018 från Björn Molin (RP) - Polisens verksamhet.pdf Pdf, 96.8 kB. 96.8 kB 2019-11-29 17.26
9. Tjut - Svar på motion nr 5-2018 från Björn Molin (RP) - Polisens verksamhet.pdf Pdf, 352.2 kB. 352.2 kB 2019-11-29 17.26
10. KS Protokoll - Svar på motion nr 14-2018 från Björn Molin (RP) – Angående ridsporten.pdf Pdf, 143.9 kB. 143.9 kB 2019-11-29 17.26
10. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 14-2018 från Björn Molin (RP) - Angående ridsporten.pdf Pdf, 86.1 kB. 86.1 kB 2019-11-29 17.26
10. Tjut - Svar på motion nr 14 2018 från Björn Molin (RP) – Angående ridsporten.pdf Pdf, 905 kB. 905 kB 2019-11-29 17.26
10. Bilaga 1. Motion nr 14 2018 från Björn Molin (RP) – Angående ridsporten.pdf Pdf, 608.5 kB. 608.5 kB 2019-11-29 17.26
10. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 12.pdf Pdf, 570.3 kB. 570.3 kB 2019-11-29 17.26
10. Bilaga 3. Skrivelse till Trafikverket Trafiksäkerheten på väg 276 norr om Åkersberga , 2019-06-19.pdf Pdf, 558.2 kB. 558.2 kB 2019-11-29 17.27
11. KS Protokoll - Svar på motion nr 21-2018 från Hans Hellberg (RP) – Bygg Södra boulevarden nu!.pdf Pdf, 140.9 kB. 140.9 kB 2019-11-29 17.27
11. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 21-2018 från Hans Hellberg (RP) - Bygg Södra boulevarden nu!.pdf Pdf, 92.9 kB. 92.9 kB 2019-11-29 17.28
11. Tjut - Svar på motion nr 21 2018 från Hans Hellberg (RP) - Bygg Södra boulevarden nu!.pdf Pdf, 999.1 kB. 999.1 kB 2019-11-29 17.29
11. Bilaga 1. Motion nr 21 2018 – Bygg Södra boulevarden nu! från Hans Hellberg (RP).pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2019-11-29 17.29
11. Bilaga 2. Medborgarförslag nr 10 2019 – Tillfartsväg till Österskär.pdf Pdf, 534.9 kB. 534.9 kB 2019-11-29 17.29
11. Bilaga 3. Medborgarförslag nr 12 2018 – Tillfartsväg till Österskär.pdf Pdf, 538.4 kB. 538.4 kB 2019-11-29 17.29
11. Bilaga 4. Medborgarförslag nr 18 2018 – Bifall till Roslagspartiets motion.pdf Pdf, 765.8 kB. 765.8 kB 2019-11-29 17.29
11. Bilaga 5. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 14.pdf Pdf, 482.4 kB. 482.4 kB 2019-11-29 17.30
11. Bilaga 6. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 16.pdf Pdf, 463.5 kB. 463.5 kB 2019-11-29 17.30
11. Bilaga 7. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 18.pdf Pdf, 515 kB. 515 kB 2019-11-29 17.30
11. bilaga medborgarförslag.pdf Pdf, 596.6 kB. 596.6 kB 2019-11-29 17.30
12. KS Protokoll - Svar på motion nr 7-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Säkra vägövergångar längs 276an.pdf Pdf, 275.1 kB. 275.1 kB 2019-11-29 17.31
12. Ordförandeförslag - Svar på motion 7-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Säkra vägövergångar längs 276-an.pdf Pdf, 112.1 kB. 112.1 kB 2019-11-29 17.31
12. Tjut - Svar på motion 7 2019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Säkra vägövergångar längs 276 an.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2019-11-29 17.31
12. Bilaga 1. Trafiksäkerheten på väg 276 norr om Åkersberga, brev till Trafikverket, 2019-06-19.pdf Pdf, 558.2 kB. 558.2 kB 2019-11-29 17.31
12. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-01, § 7 13.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-11-29 17.31
12. Bilaga 3. Motion 7 2019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Säkra vägövergångar längs 276 an.pdf Pdf, 493.1 kB. 493.1 kB 2019-11-29 17.31
13. Interpellation nr 13-2019.pdf Pdf, 505.5 kB. 505.5 kB 2019-12-09 12.25
13. Interpellation nr 14-2019.pdf Pdf, 132.9 kB. 132.9 kB 2019-12-09 12.25
KF Protokoll 2019-12-09 §§ 101-1017.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2019-12-18 12.03

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
torsdag 28 november 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 11 november 2020