Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 21 oktober klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2019-10-21 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2019-10-21.pdf Pdf, 286.6 kB. 286.6 kB 2019-10-11 16.35
3a Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-30.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2019-10-11 16.36
3b Svar på medborgarförslag nr 19-2018.pdf Pdf, 281.9 kB. 281.9 kB 2019-10-11 16.36
3b Svar på medborgarförslag nr 3-2019.pdf Pdf, 358.4 kB. 358.4 kB 2019-10-11 16.36
3c KS protokoll - Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport.pdf Pdf, 114.8 kB. 114.8 kB 2019-10-11 16.36
3c Tjut samt revisionsrapport - Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport, Granskning av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2019-10-11 16.36
3d Länsstyrelsen har utsett ny ledamot och ny ersättare i Kommunfullmäktige för (SD).pdf Pdf, 114.5 kB. 114.5 kB 2019-10-11 16.36
3e Länsstyrelsen har utsett ny ersättare i Kommunfullmäktige för (MP).pdf Pdf, 125.4 kB. 125.4 kB 2019-10-11 16.36
3f Redovisning av uppdrag om översyn av Österåkers kommuns nuvarande lokala ordningsföreskrifter.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2019-10-11 16.37
3g Protokoll över Valberedningens beslut 2019-10-17.pdf Pdf, 116.8 kB. 116.8 kB 2019-10-21 16.11
3h Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2019-10-21 16.11
4a Svar på interpellation nr 7-2019.pdf Pdf, 203 kB. 203 kB 2019-10-11 16.37
4a Interpellation nr 7-2019.pdf Pdf, 404 kB. 404 kB 2019-10-11 16.37
4b Svar på interpellation nr 10-2019.pdf Pdf, 206 kB. 206 kB 2019-10-11 16.37
4b Interpellation nr 10-2019.pdf Pdf, 160 kB. 160 kB 2019-10-11 16.37
5. KS Protokoll - Delårsrapport för Österåkers kommun 2019-01-01 – 2019-08-31.pdf Pdf, 93.9 kB. 93.9 kB 2019-10-21 16.11
5. Tjut - Delårsrapport för Österåkers kommun 2019-01-01 – 2019-08-31.pdf Pdf, 134.6 kB. 134.6 kB 2019-10-11 16.37
5. Bilaga Delårsrapport - Delårsrapport för Österåkers kommun 2019-01-01 – 2019-08-31.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2019-10-11 16.38
5. Kommunfullmäktiges ordförandes beslutsförslag - Delårsrapport för Österåkers kommun 2019-01-01 – 2019-08-31.pdf Pdf, 107.8 kB. 107.8 kB 2019-10-21 17.14
5. Revisorernas delårsutlåtande för år 2019.pdf Pdf, 713.1 kB. 713.1 kB 2019-10-17 17.06
5. Bilaga Granskning av delårsrapport 2019.pdf Pdf, 197.6 kB. 197.6 kB 2019-10-17 17.06
6. KS Protokoll - Antagande av detaljplan för Margretelundsvägen etapp 2.pdf Pdf, 103.9 kB. 103.9 kB 2019-10-11 16.39
6. Rev. tjut - Antagande av förslag till detaljplan för Margretelundsvägen etapp 2.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-10-11 16.39
6. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf Pdf, 5.9 MB. 5.9 MB 2019-10-11 16.39
6. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 169.8 kB. 169.8 kB 2019-10-11 16.39
6. Bilaga 3. Utlåtande.pdf Pdf, 154.4 kB. 154.4 kB 2019-10-11 16.40
6. plankartor a3 - Antagande av detaljplan för Margretelundsvägen etapp 2.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2019-10-11 16.40
7. KS Protokoll - Kemikalieplan för Österåkers kommun.pdf Pdf, 115.7 kB. 115.7 kB 2019-10-11 16.40
7. Tjut - Kemikalieplan för Österåkers kommun.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-10-11 16.41
7. Bilaga. Kemikalieplan för Österåkers kommun.pdf Pdf, 554.8 kB. 554.8 kB 2019-10-11 16.41
8. KS Protokoll - Överenskommelse förskottering Roslagsbanan Sverigeförhandlingen.pdf Pdf, 110.3 kB. 110.3 kB 2019-10-21 16.12
8. Tjut - Överenskommelse förskottering Roslagsbanan Sverigeförhandlingen.pdf Pdf, 812.8 kB. 812.8 kB 2019-10-11 16.41
9. KS Protokoll - Revidering av regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever i förskoleklass, grundskola och särskola.pdf Pdf, 117.4 kB. 117.4 kB 2019-10-21 16.12
9. Tjut - Revidering av regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever i förskoleklass, grundskola och särskola.pdf Pdf, 300.4 kB. 300.4 kB 2019-10-11 16.41
9. Bilaga 1 Förslag riktlinjer - Revidering av regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-10-11 16.42
9. Bilaga 2 Nuvarande riktlinjer - Revidering av regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever.pdf Pdf, 998.4 kB. 998.4 kB 2019-10-11 16.42
9. Bilaga TN - Revidering av regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever.pdf Pdf, 205.4 kB. 205.4 kB 2019-10-11 16.43
10. KS Protokoll - Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna enligt 6 kap 5.pdf Pdf, 108.3 kB. 108.3 kB 2019-10-21 16.12
10. Tjut - Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna enligt 6 kap 5.pdf Pdf, 251.9 kB. 251.9 kB 2019-10-11 16.43
10. Bilaga - Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna enligt 6 kap 5 § Kommunallagen (KL)-.pdf Pdf, 489.7 kB. 489.7 kB 2019-10-11 16.43
11. KS Protokoll - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport för år 2018 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget för år 2020.pdf Pdf, 167.7 kB. 167.7 kB 2019-10-21 16.12
11. Tjut - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport för år 2018 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget .pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-10-11 16.44
12. KS Protokoll - Sammanträdestider 2020 för Kommunfullmäktige.pdf Pdf, 238.6 kB. 238.6 kB 2019-10-11 16.44
12. Tjut - Sammanträdestider 2020 för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).pdf Pdf, 854.6 kB. 854.6 kB 2019-10-11 16.44
13. KS Protokoll - Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län.pdf Pdf, 106.5 kB. 106.5 kB 2019-10-21 16.12
13. Tjut - Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2019-10-21 16.15
13. Missiv - Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län.pdf Pdf, 81.3 kB. 81.3 kB 2019-10-11 16.45
13. Rekommendation - Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2019-10-11 16.45
15. KS Protokoll - Svar på motion nr 4-2018 från Francisco Contreras (V) och Ann-Christine Furustrand (S) – För ett jämställt och tryggare Österåker.pdf Pdf, 262.6 kB. 262.6 kB 2019-10-11 16.45
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 4-2018 från Francisco Contreras (V) och Ann-Christine Furustrand (S) - För ett jämställt och .pdf Pdf, 102.8 kB. 102.8 kB 2019-10-11 16.45
15. Tjut - Svar på motion nr 4-2018 från Francisco Contreras (V) och Ann-Christine Furustrand (S) – För ett jämställt och tryggare Ös.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2019-10-11 16.45
17. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 30-2019.pdf Pdf, 689.9 kB. 689.9 kB 2019-10-11 16.46
17. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 31-2019.pdf Pdf, 340.7 kB. 340.7 kB 2019-10-11 16.46
17. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 32-2019.pdf Pdf, 367.4 kB. 367.4 kB 2019-10-11 16.46
KF Protokoll 2019-10-21 §§ 81-821.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2019-10-30 14.10

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 21 oktober 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 11 november 2020