Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 16 september klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2019-09-16 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2019-09-16.pdf Pdf, 293.6 kB. 293.6 kB 2019-09-06 14.46
3a Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2019-08-26.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2019-09-06 14.47
3b Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 13-2018.pdf Pdf, 161.3 kB. 161.3 kB 2019-09-06 14.47
3b Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 6-2019.pdf Pdf, 172.9 kB. 172.9 kB 2019-09-06 14.47
3b Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 8-2019.pdf Pdf, 204.9 kB. 204.9 kB 2019-09-06 14.47
3c Socialnämndens svar på medborgarförslag nr 20-2019.pdf Pdf, 628 kB. 628 kB 2019-09-06 14.48
3d Kultur- och fritidsnämndens återrapportering av uppdrag nr 23 i ärende om Budget 2019.pdf Pdf, 524.7 kB. 524.7 kB 2019-09-06 14.48
3d Kultur- och fritidsnämndens återrapportering av uppdrag nr 24 i ärende om Budget 2019.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2019-09-06 14.49
3d Kultur- och fritidsnämndens återrapportering av uppdrag nr 25 i ärende om Budget 2019.pdf Pdf, 844.1 kB. 844.1 kB 2019-09-06 14.49
3e Vård- och omsorgsnämndens återrapportering av uppdrag nr 34 i ärende om Budget 2019.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2019-09-06 14.49
3e Vård- och omsorgsnämndens återrapportering av uppdrag nr 36 i ärende om Budget 2019.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2019-09-06 14.49
3f Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Granskning av krisberedskap i Österåkers kommun.pdf Pdf, 135.9 kB. 135.9 kB 2019-09-06 14.49
3f Tjut samt revisionsrapport - Granskning av krisberedskap Österåkers kommun.pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2019-09-06 14.50
3g Högsta domstolens beslut i Mål nr Ö 2153-18.pdf Pdf, 836.9 kB. 836.9 kB 2019-09-06 14.50
3h Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda beslut per 2019-06-30.pdf Pdf, 248.8 kB. 248.8 kB 2019-09-06 14.50
3i Socialnämndens rapport över ej verkställda beslut per 2019-06-30.pdf Pdf, 186.6 kB. 186.6 kB 2019-09-06 14.50
3j Stiftelsen Österåkers kommuns samfond för Ljusterö skolors elever har avregistrerats.pdf Pdf, 398.1 kB. 398.1 kB 2019-09-06 14.50
3k Stiftelsen Österåkers skolors samfond har avregistrerats.pdf Pdf, 341.3 kB. 341.3 kB 2019-09-06 14.50
3l Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens återrapportering av uppdrag nr 28 i ärende om Budget 2019.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2019-09-06 14.51
4. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 11-2017 – Destruktion av båtar.pdf Pdf, 327.3 kB. 327.3 kB 2019-09-06 14.51
4. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 11 2017 – Destruktion av båtar.pdf Pdf, 73.9 kB. 73.9 kB 2019-09-06 14.51
4. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 11 2017 – Destruktion av båtar.pdf Pdf, 9.5 MB. 9.5 MB 2019-09-06 14.51
5. Fråga.pdf Pdf, 113.3 kB. 113.3 kB 2019-09-26 17.09
5. Svar på interpellation nr 11-2019.pdf Pdf, 121 kB. 121 kB 2019-09-26 17.10
5. Interpellation nr 11-2019.pdf Pdf, 141.2 kB. 141.2 kB 2019-09-26 17.09
5a. Svar på interpellation nr 7-2019.pdf Pdf, 226.3 kB. 226.3 kB 2019-09-06 14.52
5a. Interpellation nr 7-2019.pdf Pdf, 407.1 kB. 407.1 kB 2019-09-06 14.52
5b. Svar på interpellation nr 8-2019.pdf Pdf, 114.4 kB. 114.4 kB 2019-09-06 14.52
5b. Interpellation nr 8-2019.pdf Pdf, 106.3 kB. 106.3 kB 2019-09-06 14.52
5c. Svar på interpellation nr 9-2019.pdf Pdf, 75.1 kB. 75.1 kB 2019-09-13 10.17
5c. Interpellation nr 9-2019.pdf Pdf, 121.2 kB. 121.2 kB 2019-09-06 14.52
6. KS Protokoll - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2019.pdf Pdf, 207.4 kB. 207.4 kB 2019-09-06 14.53
6. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2019 - Undertecknad.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2019-09-06 14.53
7. KS Protokoll - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2019-07-31.pdf Pdf, 137.9 kB. 137.9 kB 2019-09-06 14.53
7. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per 2019-07-31.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2019-09-06 14.53
8. KS Protokoll - Policy för Nationella minoriteter med förvaltningsområde för finska språket i Österåkers kommun.pdf Pdf, 113 kB. 113 kB 2019-09-06 14.53
8. Tjut - Policy för Nationella minoriteter – Finskt förvaltningsområde.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-09-06 14.54
9. KS Protokoll - Godkännande av överlämnande av lön- och personaladministration till enskild utövare.pdf Pdf, 390.9 kB. 390.9 kB 2019-09-06 14.54
9. Tjut - Godkännande av överlämnande av lön- och personaladministration till enskild utövare.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2019-09-06 14.54
11. KS Protokoll - Svar på motion nr 11-2018 från Francisco Contreras (V) – Gör Österåker till en riktig cykelkommun.pdf Pdf, 110.5 kB. 110.5 kB 2019-09-06 14.54
11. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 11-2018 från Fransisco Contreras (V) - Gör Österåker till en riktig cykelkommun.pdf Pdf, 125.4 kB. 125.4 kB 2019-09-06 14.54
11. Tjut - Svar på motion nr 11 2018 från Francisco Contreras (V) - Gör Österåker till en riktig cykelkommun.pdf Pdf, 959.2 kB. 959.2 kB 2019-09-06 14.54
11. Bilaga. Protokollsutdrag TN 2019-05-28, § 5 16.pdf Pdf, 167.9 kB. 167.9 kB 2019-09-06 14.55
12. KS Protokoll - Svar på motion nr 12-2018 från Peter Wihlner (SD) – Motion angående Skolskjuts.pdf Pdf, 101.3 kB. 101.3 kB 2019-09-06 14.55
12. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 12-2018 från Peter Wihlner (SD) - Skolskjuts.pdf Pdf, 105.1 kB. 105.1 kB 2019-09-06 14.55
12. Tjut - Svar på motion nr 12 2018 från Peter Wihlner (SD) – Fri skolskjuts.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2019-09-06 14.55
13. Nya motioner och interpellationer.pdf Pdf, 384.2 kB. 384.2 kB 2019-09-06 14.56
14. Beslutsförslag avseende medborgarförslag nr 24-2019 samt medborgarförslag.pdf Pdf, 340 kB. 340 kB 2019-09-06 14.56
14. Beslutsförslag avseende medborgarförslag nr 25-2019 samt medborgarförslag.pdf Pdf, 491.6 kB. 491.6 kB 2019-09-06 14.56
14. Beslutsförslag avseende medborgarförslag nr 26-2019 samt medborgarförslag.pdf Pdf, 906.4 kB. 906.4 kB 2019-09-06 14.56
14. Beslutsförslag avseende medborgarförslag nr 27-2019 samt medborgarförslag.pdf Pdf, 317.8 kB. 317.8 kB 2019-09-06 14.56
14. Beslutsförslag avseende medborgarförslag nr 29-2019 samt medborgarförslag.pdf Pdf, 220.7 kB. 220.7 kB 2019-09-06 14.57
Protokoll KF 2019-09-16 §§ 71-718.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2019-09-25 14.33

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 16 september 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 11 november 2020