Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 17 juni klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2019-06-17 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Kommunfullmäktige 2019-06-17.pdf Pdf, 301 kB. 301 kB 2019-06-07 11.54
3a Protokoll Kommunstyrelsen 2019-05-20.pdf Pdf, 638.7 kB. 638.7 kB 2019-06-07 11.54
3b. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut per 2019-03-31.pdf Pdf, 99.1 kB. 99.1 kB 2019-06-07 11.54
3c. Vård- och omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda beslut per 2019-03-31.pdf Pdf, 340 kB. 340 kB 2019-06-07 11.54
3d. Svar på medborgarförslag nr 14-2018 - Flytt av skylt vid Rödbosundet.pdf Pdf, 231.8 kB. 231.8 kB 2019-06-07 11.54
3e. Protokoll från extrainsatt Kommunstyrelsesammanträde 2019-06-10.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2019-07-09 12.40
4a Svar på interpellation nr 6-2019 – Ska besöksnäringen utgå från näringslivsstrategin – av Ann-Christine Furustrand (S).pdf Pdf, 349.9 kB. 349.9 kB 2019-06-07 11.54
4a Interpellation nr 6-2019 – Ska besöksnäringen utgå från näringslivsstrategin – av Ann-Christine Furustrand (S).pdf Pdf, 90.3 kB. 90.3 kB 2019-06-07 11.54
4b,c Frågor angående de nya miljömålen - av Andreas Lennkvist (V).pdf Pdf, 43.6 kB. 43.6 kB 2019-06-07 11.54
4d Fråga angående läkarintyg för skolskjuts - av Ann-Christine Furustrand (S).pdf Pdf, 257.7 kB. 257.7 kB 2019-07-09 12.40
5. KS Protokoll - Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget för år 2020 och planåren 2021-2022.pdf Pdf, 126.3 kB. 126.3 kB 2019-06-11 16.11
5. Tjut - Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget för år 2020 och planåren 2021-2022.pdf Pdf, 16 MB. 16 MB 2019-06-07 11.54
6. KS Protokoll - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommuns förvaltade stiftelser.pdf Pdf, 75.2 kB. 75.2 kB 2019-06-07 11.55
6. Tjut - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser.pdf Pdf, 544.1 kB. 544.1 kB 2019-06-07 11.55
6. Bilaga 1. Årsredovisning - Förvaltningsberättelser för år 2018.pdf Pdf, 7.8 MB. 7.8 MB 2019-06-07 11.55
6. Bilaga 2. Revisionsberättelser.pdf Pdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2019-06-07 11.55
6. Bilaga 3. Förvaltade stiftelsers egna kapital.pdf Pdf, 287.5 kB. 287.5 kB 2019-06-07 11.55
7. KS Protokoll - Ansökan om kommunal borgen (tilläggsansökan) Hacksta 2151 – Friidrottsarenan.pdf Pdf, 92.8 kB. 92.8 kB 2019-06-11 16.13
7. Tjut - Ansökan om kommunal borgen (tilläggsansökan) Hacksta 2-151 – Friidrottsarenan.pdf Pdf, 405.9 kB. 405.9 kB 2019-06-07 11.56
8. KS Protokoll - Ansökan om kommunal borgen Tuna 8213 – Österskärsskolan.pdf Pdf, 69.2 kB. 69.2 kB 2019-06-11 16.14
8. Tjut - Ansökan om kommunal borgen Tuna 8-213 – Österskärsskolan.pdf Pdf, 385.7 kB. 385.7 kB 2019-06-07 11.56
9. KS Protokoll -Ett hållbarhetsramverk för Österåkers kommun.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2019-06-11 16.14
9. Tjut - Ett hållbarhetsramverk för Österåkers kommun.pdf Pdf, 510.2 kB. 510.2 kB 2019-06-07 11.56
10. KS Protokoll - Antagande av gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen - Trygg, säker och störningsfri, version 1.0.pdf Pdf, 78 kB. 78 kB 2019-06-11 16.14
10. Tjut - Antagande av gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen - Trygg, säker och störningsfri, version 1.0.pdf Pdf, 254.8 kB. 254.8 kB 2019-06-07 11.56
10. Bilaga 1- Antagande av gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen.pdf Pdf, 776.1 kB. 776.1 kB 2019-06-07 11.57
10. Bilaga 2 Gemensamma förmågor -Antagande av gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen.pdf Pdf, 391.1 kB. 391.1 kB 2019-06-07 11.57
10. Bilaga 3 Modellbeskrivning - Antagande av gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-06-07 11.57
10. Bilaga 4 skrivelse Länsstyrelsen - Antagande av gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen.pdf Pdf, 136.7 kB. 136.7 kB 2019-06-07 11.57
11. KS Protokoll - Antagande av bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda i Österåkers kommun.pdf Pdf, 113.8 kB. 113.8 kB 2019-06-07 11.58
11. Tjut - Antagande av bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda i Österåkers kommun.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-06-07 11.58
11. Bilaga 1 Förslag.pdf Pdf, 170.5 kB. 170.5 kB 2019-06-07 11.58
11. Bilaga 2 Kommentarer.pdf Pdf, 164.2 kB. 164.2 kB 2019-06-07 11.58
11. Cirkulär 18-31.pdf Pdf, 37.1 kB. 37.1 kB 2019-06-07 11.58
12. KS Protokoll - Kompensation för framtida pensionsbortfall för förtroendevalda i Österåkers kommun.pdf Pdf, 95.5 kB. 95.5 kB 2019-06-11 16.14
12. Tjut - Kompensation för framtida pensionsbortfall för förtroendevalda i Österåkers kommun.pdf Pdf, 290.8 kB. 290.8 kB 2019-06-07 11.59
13. KS Protokoll - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvatten fastighet inom Täljöviken.pdf Pdf, 73.5 kB. 73.5 kB 2019-06-07 11.59
13. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvatten fastighet inom Täljöviken.pdf Pdf, 952.9 kB. 952.9 kB 2019-06-07 11.59
13. Bilaga 1 Nytt verksamhetsområde i Täljöviken.pdf Pdf, 659.4 kB. 659.4 kB 2019-06-07 11.59
13. Bilaga 2 Protokoll österåkersvatten 2019 03 12.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2019-06-07 11.59
13. Bilaga 3 Verksamhetsområde - Täljöviken.pdf Pdf, 167.2 kB. 167.2 kB 2019-06-07 11.59
13. Bilaga 4 Protokoll TN 2019-04-23.pdf Pdf, 12.5 MB. 12.5 MB 2019-06-07 12.00
14. KS Protokoll - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata inom exploatering Storhagen södra.pdf Pdf, 70.5 kB. 70.5 kB 2019-06-07 12.03
14. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata inom exploatering Storhagen södra.pdf Pdf, 989.4 kB. 989.4 kB 2019-06-07 12.03
14. Bilaga 1 Nytt verksamhetsområde i Storhagen södra.pdf Pdf, 661.8 kB. 661.8 kB 2019-06-07 12.04
14. Bilaga 2 Protokoll österåkersvatten 2019 03 12.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2019-06-07 12.04
14. Bilaga 3 Verksamhetsområde - Storhagen.pdf Pdf, 134.2 kB. 134.2 kB 2019-06-07 12.04
14. Bilaga 4 Protokoll TN 2019-04-23.pdf Pdf, 12.5 MB. 12.5 MB 2019-06-07 12.04
15. KS Protokoll - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Linanäs.pdf Pdf, 68.4 kB. 68.4 kB 2019-06-07 12.05
15. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Linanäs.pdf Pdf, 949.1 kB. 949.1 kB 2019-06-07 12.05
15. Bilaga 1 Utvidgat verksamhetsområde i Linanäs.pdf Pdf, 590.5 kB. 590.5 kB 2019-06-07 12.05
15. Bilaga 2 Protokoll österåkersvatten 2019 03 12.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2019-06-07 12.05
15. Bilaga 3 Verksamhetsområde - Linanäs.pdf Pdf, 180.9 kB. 180.9 kB 2019-06-07 12.05
15. Bilaga 4 Protokoll TN 2019-04-23.pdf Pdf, 12.5 MB. 12.5 MB 2019-06-07 12.06
17. KS Protokoll Svar på motion nr 102017 från Ann-Christine Furustrand (S) – Låt oss göra allt vi kan för att bygga små yt- och kostnadseffektiva bostäder för unga.pdf Pdf, 111.3 kB. 111.3 kB 2019-06-07 12.06
17. Ordförandeförslag - Svar på motion 10-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Låt oss göra allt vi kan för att bygga små yt-och%.pdf Pdf, 455.1 kB. 455.1 kB 2019-06-07 12.06
17. Tjut - Svar på motion 10-2017 - Låt oss göra allt vi kan för att bygga små yt-och kostnadseffektiva bostäder för unga!.pdf Pdf, 538.3 kB. 538.3 kB 2019-06-07 12.06
17. Bilaga. Motion 10_2017.pdf Pdf, 90.8 kB. 90.8 kB 2019-06-07 12.06
18. KS Protokoll - Svar på motion nr 19-2017 från Björn Molin (RP) – Angående tiggeriet.pdf Pdf, 172.7 kB. 172.7 kB 2019-06-11 16.14
18. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 19-2017 från Björn Molin (RP) - Angående tiggeriet.pdf Pdf, 109.5 kB. 109.5 kB 2019-06-07 12.07
18. Tjut - Svar på motion nr 19 2017 från Björn Molin (RP) - Angående tiggeriet.pdf Pdf, 220.8 kB. 220.8 kB 2019-06-07 12.07
18. Motion nr 19-2017 från Björn Molin (RP) - Angående tiggeriet.pdf Pdf, 208.3 kB. 208.3 kB 2019-06-07 12.07
19. Nya motioner.pdf Pdf, 674.3 kB. 674.3 kB 2019-07-09 12.41
19. Nya interpellationer.pdf Pdf, 574.6 kB. 574.6 kB 2019-07-09 12.42
20. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 22-2019.pdf Pdf, 219.6 kB. 219.6 kB 2019-06-07 12.08
20. Presideförslag samt medborgarförslag nr 23-2019.pdf Pdf, 130.5 kB. 130.5 kB 2019-06-07 12.08
KF Protokoll 2019-06-17 §§ 61-622.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2019-06-26 13.57

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 17 juni 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 11 november 2020