Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 13 maj klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2019-05-13 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2019-05-13.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-05-03 12.27
3a Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-24.pdf Pdf, 7.8 MB. 7.8 MB 2019-05-03 12.27
3b Tjut samt revisionsrapport - Svar på revisionsrapport- Uppföljande granskning av styrning och kontroll av större investeringar.pdf Pdf, 8.6 MB. 8.6 MB 2019-05-03 12.28
3c Svar på medborgarförslag nr 16-2018 - Lekplats i Svinninge.pdf Pdf, 922.5 kB. 922.5 kB 2019-05-03 12.28
3d Årsredovisning Kommunalförbundet Norrvatten.pdf Pdf, 883.3 kB. 883.3 kB 2019-05-03 12.28
3d Revisionsberättelse Kommunalförbundet Norrvatten.pdf Pdf, 79.2 kB. 79.2 kB 2019-05-03 12.28
3e Beslut om entledigande av nämndeman.pdf Pdf, 309.2 kB. 309.2 kB 2019-05-13 10.07
3f Länsstyrelsen har utsett ny ersättare (L) för ledamot i Kommunfullmäktige.pdf Pdf, 356.2 kB. 356.2 kB 2019-05-13 10.07
4a svar på interpellation nr 4-2019.pdf Pdf, 508 kB. 508 kB 2019-05-10 16.14
4a Interpellation nr 4-2019.pdf Pdf, 176.7 kB. 176.7 kB 2019-05-03 12.28
4b svar på interpellation nr 5-2019.pdf Pdf, 907.8 kB. 907.8 kB 2019-05-13 10.07
4b interpellation nr 5-2019.pdf Pdf, 233.9 kB. 233.9 kB 2019-05-03 12.28
4c svar på interpellation nr 6-2019.pdf Pdf, 909.5 kB. 909.5 kB 2019-05-10 16.14
4c interpellation nr 6-2019.pdf Pdf, 182.4 kB. 182.4 kB 2019-05-03 12.28
5. KS protokoll - Antagande av VA-plan, med dagvattenstrategi, för Österåkers kommun.pdf Pdf, 432.5 kB. 432.5 kB 2019-05-03 12.29
5. Tjut - Antagande av VA-plan, med dagvattenstrategi, för Österåkers kommun.pdf Pdf, 327.7 kB. 327.7 kB 2019-05-03 12.29
5. VA-plan för Österåkers kommun 190219.pdf Pdf, 11.8 MB. 11.8 MB 2019-05-03 12.29
5. Bilaga VA_översikt Österåkers kommun (inkl. bilagor) 190219.pdf Pdf, 10.2 MB. 10.2 MB 2019-05-03 12.29
5. Bilaga Dagvattenstrategi för Österåkers kommun (inkl. bilagor) 190314.pdf Pdf, 6.7 MB. 6.7 MB 2019-05-03 12.29
5. Kartbilaga 1 190219.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-05-03 12.30
5. Tabellbilaga 1 190219.pdf Pdf, 416 kB. 416 kB 2019-05-03 12.30
5. Bilaga VA_policy.pdf Pdf, 366.2 kB. 366.2 kB 2019-05-03 12.30
6. KS protokoll - Särskilt boende för äldre på Ljusterö.pdf Pdf, 839.8 kB. 839.8 kB 2019-05-03 12.30
6. Tjut - Särskilt boende för äldre på Ljusterö.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2019-05-03 12.30
7. KS protokoll - Revidering av tillämpningsanvisning avseende Produktionsutskottets styrregler.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-05-03 12.31
7. Tjut - Revidering av tillämpningsanvisning avseende Produktionsutskottets styrregler.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-05-03 12.31
8. KS protokoll - Hemställan om utökad låneram för Kommunalförbundet Norrvatten.pdf Pdf, 485.4 kB. 485.4 kB 2019-05-03 12.31
8. Tjut - Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten.pdf Pdf, 7.5 MB. 7.5 MB 2019-05-03 12.31
9. KS protokoll - Tilläggshyresavtal konstgräsplan Margretelunds fotbollsplan.pdf Pdf, 524.5 kB. 524.5 kB 2019-05-03 12.31
9. Tjut - Tilläggshyresavtal konstgräsplan Margretelunds fotbollsplan.pdf Pdf, 799.9 kB. 799.9 kB 2019-05-03 12.31
10. KS protokoll - Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-05-03 12.32
10. Tjut - Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod.pdf Pdf, 22.1 MB. 22.1 MB 2019-05-03 12.32
11. KS protokoll - Revidering av bolagsordning för Österåkersvatten AB genom tillägg av lydelse om ersättare (suppleant).pdf Pdf, 520.2 kB. 520.2 kB 2019-05-03 12.32
11. Tjut - Revidering av bolagsordning för Österåkersvatten AB genom tillägg av lydelse om ersättare (suppleant).pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2019-05-03 12.32
12. KS protokoll - Revidering av taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande produkter, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel för 2019.pdf Pdf, 838.9 kB. 838.9 kB 2019-05-03 12.32
12. Tjut - Revidering av taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande produkter, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och vi.pdf Pdf, 4.5 MB. 4.5 MB 2019-05-03 12.32
13. KS protokoll - Extra lokalbidrag till Kunskap Österåker AB.pdf Pdf, 458.6 kB. 458.6 kB 2019-05-03 12.33
13. Tjut - Extra lokalbidrag till Kunskap Österåker AB.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-05-03 12.33
14. KS protokoll - Upphäva riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag till fristående huvudman för förskola.pdf Pdf, 315 kB. 315 kB 2019-05-03 12.33
14. Tjut - Upphäva riktlinjer för prövning av extra lokalbidrag till fristående huvudman för förskola.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2019-05-03 12.33
16. KS protokoll - Svar på motion nr 232017 från Ann-Christine Furustrand (S) – Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring förskolor.pdf Pdf, 469.6 kB. 469.6 kB 2019-05-03 12.33
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 23-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) -Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring .pdf Pdf, 423.3 kB. 423.3 kB 2019-05-03 12.34
16. Tjut - Svar på motion nr 23 2017 från Ann-Christine Furustrand (S) – Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring förskolo.pdf Pdf, 469.3 kB. 469.3 kB 2019-05-03 12.34
16. Motion nr 23 2017.pdf Pdf, 182.7 kB. 182.7 kB 2019-05-03 12.34
17. KS protokoll - Svar på motion nr 22018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Boulehall i Österåker.pdf Pdf, 450.6 kB. 450.6 kB 2019-05-03 12.34
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 2-2018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Boulehall i Österåker.pdf Pdf, 347.1 kB. 347.1 kB 2019-05-03 12.34
17. Tjut - Svar på motion nr 2-2018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Boulehall i Österåker.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2019-05-03 12.34
18. KS protokoll - Svar på motion nr 92018 från Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margareta Olin (S) - Motion om bifallna motioner.pdf Pdf, 358.2 kB. 358.2 kB 2019-05-03 12.35
18. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 9-2018 från Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margareta Olin (S) - Motion om%2.pdf Pdf, 458.3 kB. 458.3 kB 2019-05-03 12.35
18. Tjut - Svar på motion nr 9-2018 från Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margareta Olin (S) - Motion om bifallna m.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-05-03 12.35
19. KS protokoll - Svar på motion nr 12019 från Ann-Christine Furustrand (S) – Konsultväxling – bättre användning av skattemedel.pdf Pdf, 616.1 kB. 616.1 kB 2019-05-03 12.35
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 1-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) -Konsultväxling - bättre användning av skattemedel.pdf Pdf, 375.5 kB. 375.5 kB 2019-05-03 12.35
19. Tjut - Svar på motion nr 1-2019 från Ann- Christine Furustrand angående konsultväxling- bättre användning av skattemedel.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-05-03 12.35
21. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 10-2019.pdf Pdf, 734.1 kB. 734.1 kB 2019-05-03 12.35
21. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 12-2019.pdf Pdf, 696.5 kB. 696.5 kB 2019-05-03 12.36
KF Protokoll 2019-05-13 §§ 51-535.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2019-05-22 11.11

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 13 maj 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 11 november 2020