Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 29 april klockan 15.00. Observera sammanträdestiden!

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2019-04-29 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KF 2019-04-29.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-04-12 09.10
Missiv ärendena 6 och 7.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-04-17 14.51
3a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-18.pdf Pdf, 11.9 MB. 11.9 MB 2019-04-12 09.10
3b. Information från Attunda Tingsrätt om nämndemannavalet 2020-2023.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2019-04-12 09.10
3c. Svar på medborgarförslag nr 72018 från Kultur- och fritidsnämnden.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-04-12 09.10
3d. Återrapportering av uppdrag 38 (budget 2019) – Ersättningsnivåer för Ljusterö särskilda boende.pdf Pdf, 9.3 MB. 9.3 MB 2019-04-12 09.10
3e. Länsstyrelsen har utsett ny ersättare i Kommunfullmäktige för (S) – Cecilia Ringstedt (S).pdf Pdf, 408.5 kB. 408.5 kB 2019-04-12 09.10
3f Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-29.pdf Pdf, 4.6 MB. 4.6 MB 2019-05-09 12.55
4. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 52018 – Allmänpolitisk debatt.pdf Pdf, 540.1 kB. 540.1 kB 2019-04-12 09.11
4. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 5-2018 - Allmänpolitisk debatt.pdf Pdf, 355.3 kB. 355.3 kB 2019-04-12 09.12
4. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 5-2018 - Allmänpolitisk debatt.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2019-04-12 09.12
5a. Svar på interpellation nr 1-2019.pdf Pdf, 764 kB. 764 kB 2019-04-12 09.12
5a. Interpellation nr 1-2019.pdf Pdf, 542.6 kB. 542.6 kB 2019-04-12 09.12
5bc. Svar på interpellation nr 2-2019 och nr 3-2019.pdf Pdf, 441.4 kB. 441.4 kB 2019-04-12 09.12
5bc. Interpellation nr 2-2019.pdf Pdf, 406.4 kB. 406.4 kB 2019-04-12 09.13
5bc - Interpellation nr 3-2019.pdf Pdf, 462 kB. 462 kB 2019-04-12 09.13
5bc. Interpellation nr 2-2019 ställs till Michaela Fletcher (M).pdf Pdf, 392.3 kB. 392.3 kB 2019-04-12 09.13
6. KS Protokoll - Årsredovisning för år 2018 för Österåkers kommun samt för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen.pdf Pdf, 467 kB. 467 kB 2019-04-12 09.13
6. Tjut - Årsredovisning för år 2018 för Österåkers kommun och dess bolag - Årsredovisning för år 2018 för Österåkers kommun samt för vissa organisationer där Österåkers kommun ä.pdf Pdf, 434.6 kB. 434.6 kB 2019-04-12 09.13
6. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) har ordet, sida 3 av 71 - Årsredovisning för år 2018 för Österåkers kommun samt för vissa organisationer där Österåkers komm.pdf Pdf, 575 kB. 575 kB 2019-04-12 09.13
6. Bilaga. Årsbokslutet som samlat dokument 2018 - Årsredovisning för år 2018 för Österåkers kommun samt för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har.pdf Pdf, 813.8 kB. 813.8 kB 2019-04-12 09.14
6. Tjut avseende vissa organisationer - Årsredovisning för år 2018 för Österåkers kommun samt för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen.pdf Pdf, 845.2 kB. 845.2 kB 2019-04-17 14.37
6. bilaga 1 Armada Fastighets AB.pdf Pdf, 8.6 MB. 8.6 MB 2019-04-17 14.37
6. bilaga 2 Roslagsvatten AB.pdf Pdf, 16.2 MB. 16.2 MB 2019-04-17 14.37
6. bilaga 2 Roslagsvatten AB Hållbarhetsrapport.pdf Pdf, 14.1 MB. 14.1 MB 2019-04-17 14.37
6. bilaga 3 Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2019-04-17 14.37
6. bilaga 4 Samordningsförbundet Södra Roslagen.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-04-17 14.38
6. bilaga 5 Stockholmregionens Försäkring AB.pdf Pdf, 26.1 MB. 26.1 MB 2019-04-17 14.38
6. bilaga 6 AB Vårljus.pdf Pdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2019-04-17 14.38
6. bilaga 7 Visit Roslagen AB.pdf Pdf, 345.5 kB. 345.5 kB 2019-04-17 14.38
6. bilaga 8 Inera AB.pdf Pdf, 11.6 MB. 11.6 MB 2019-04-17 14.38
6. Bilaga 9 Signerad årsredovisning - ÖGAB Fastighet 6 AB.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2019-04-25 13.53
6. bilaga 9 ÖGAB Fastighets 6 AB.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2019-04-17 14.39
6. Bilaga 10 Signerad årsredovisning - Långängens förvaltnings AB.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2019-04-25 13.53
6. bilaga 10 Långängens Försvaltnings AB.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-04-17 14.39
6. Bilaga 11 Signerad årsredovisning inkl. revidering - Österåkers återvinningscentral AB.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2019-04-25 13.53
6. bilaga 11 Österåkers Återvinningscentral AB.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2019-04-17 14.39
7. Ordförandeförslag - Revisionsberättelse samt ansvarsprövning för år 2018 avseende Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun samt vissa organisationer där Österåkers.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-04-17 14.39
7. bilaga 1 Österåkers kommun revisionsberättelse.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2019-04-17 14.40
7. bilaga 1 Österåkers kommun PWC revisionsrapport.pdf Pdf, 308.8 kB. 308.8 kB 2019-04-17 14.40
7. bilaga 2 Armada Fastighets AB.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2019-04-17 14.40
7. bilaga 3 Roslagsvatten AB.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2019-04-17 14.40
7. bilaga 4 Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar.pdf Pdf, 4.9 MB. 4.9 MB 2019-04-17 14.40
7. bilaga 5 Samordningsförbundet Södra Roslagen.pdf Pdf, 8.6 MB. 8.6 MB 2019-04-17 14.40
7. bilaga 6 Stockholmsregionens Försäkrings AB.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-04-17 14.41
7. bilaga 7 AB Vårljus.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-04-17 14.41
7. bilaga 8 Visit Roslagen AB.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2019-04-17 14.41
7. bilaga 9 Inera AB.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2019-04-17 14.41
7. bilaga 10 Signerad Revisionsberättelse ÖGAB Fastighet 6 AB.pdf Pdf, 940.5 kB. 940.5 kB 2019-04-25 13.53
7. bilaga 10 ÖGAB Fastighet 6 AB.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2019-04-17 14.41
7. bilaga 11 Signerad Revisionsberättelse Långängens förvaltnings AB.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-04-25 13.54
7. bilaga 11 Långängens Förvaltnings AB.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-04-17 14.42
7. bilaga 12 Signerad Revisionsberättelse Österåkers Återvinningscentral AB.pdf Pdf, 1022.5 kB. 1022.5 kB 2019-04-25 13.54
7. bilaga 12 Österåkers Återvinningscentral AB.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2019-04-17 14.42
8. KS Protokoll - Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning i Österåkers kommun 2019 och redovisning av föregående år.pdf Pdf, 448.7 kB. 448.7 kB 2019-04-12 09.14
8. Tjut - Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen i Österåkers kommun 2019 och redovisning av föregående år.pdf Pdf, 330.2 kB. 330.2 kB 2019-04-12 09.14
8. Bilaga 1. Verksamhetsplan Energi- och klimatrådgivningen i Österåker 2019.pdf Pdf, 494.4 kB. 494.4 kB 2019-04-12 09.14
8. Bilaga 2. Redovisning Energi- och klimatrådgivningen i Österåker 2018.pdf Pdf, 467.3 kB. 467.3 kB 2019-04-12 09.14
9. KS Protokoll - Revidering av samtliga nämnders reglementen.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2019-04-12 09.15
9. Tjut - Revidering av samtliga nämnders reglementen.pdf Pdf, 699.8 kB. 699.8 kB 2019-04-12 09.15
9. Bilaga 1. Förslag till reviderade reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder.pdf Pdf, 429.8 kB. 429.8 kB 2019-04-12 09.15
9. Bilaga 2. Tidigare gällande reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder.pdf Pdf, 429.2 kB. 429.2 kB 2019-04-12 09.15
10. KS Protokoll - Lokal beredning inför Vårljus stämma den 8 maj 2019.pdf Pdf, 475.5 kB. 475.5 kB 2019-04-12 09.15
10. Tjut - Lokal beredning inför Vårljus stämma den 8 maj 2019.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2019-04-12 09.16
11. KS Protokoll - Taxa för upplåtelse av offentlig plats mm för 2019.pdf Pdf, 437.6 kB. 437.6 kB 2019-04-12 09.16
11. Tjut inklusive bilaga 1 - Taxa för upplåtelse av offentlig plats mm för 2019.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2019-04-12 09.16
11. Tekniska nämndens hantering inklusive bilagor -Taxa för upplåtelse av offentlig plats mm för 2019.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2019-04-12 09.16
12. Tjut - Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2019-04-17 14.42
12. bilaga 1 översyn från Armada -Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2019-04-17 14.42
12. bilaga 2 nu gällande bolagsordningar - Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod.pdf Pdf, 18.6 MB. 18.6 MB 2019-04-17 14.43
14. KS Protokoll - Svar på motion nr 232017 från Ann-Christine Furustrand (S) – Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring förskolor.pdf Pdf, 478.8 kB. 478.8 kB 2019-04-12 09.17
14. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 23-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) -Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring .pdf Pdf, 423.3 kB. 423.3 kB 2019-04-12 09.17
14. Tjut - Svar på motion nr 23 2017 från Ann-Christine Furustrand (S) – Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring förskolo.pdf Pdf, 469.3 kB. 469.3 kB 2019-04-12 09.17
14. Motion nr 23 2017.pdf Pdf, 182.7 kB. 182.7 kB 2019-04-12 09.17
15. KS Protokoll - Svar på motion nr 22018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Boulehall i Österåker.pdf Pdf, 464.1 kB. 464.1 kB 2019-04-12 09.17
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 2-2018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Boulehall i Österåker.pdf Pdf, 347.1 kB. 347.1 kB 2019-04-12 09.18
15. Tjut - Svar på motion nr 2-2018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Boulehall i Österåker.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2019-04-12 09.18
16. KS Protokoll -Svar på motion nr 92018 från Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margareta Olin (S) - Motion om bifallna motioner.pdf Pdf, 769.8 kB. 769.8 kB 2019-04-12 09.18
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 9-2018 från Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margareta Olin (S) - Motion om%2.pdf Pdf, 458.3 kB. 458.3 kB 2019-04-12 09.19
16. Tjut - Svar på motion nr 9-2018 från Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margareta Olin (S) - Motion om bifallna m.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-04-12 09.19
17. Nya motioner och interpellationer.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2019-05-09 12.57
18. presideförslag samt medborgarförslag nr 9-2019.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-04-17 14.43
18. presideförslag samt medborgarförslag nr 11-2019.pdf Pdf, 627.7 kB. 627.7 kB 2019-04-17 14.43
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 13-2019.pdf Pdf, 754.8 kB. 754.8 kB 2019-04-17 14.43
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 14-2019.pdf Pdf, 741.9 kB. 741.9 kB 2019-04-17 14.43
18. presideförslag samt medborgarförslag nr 15-2019.pdf Pdf, 674.2 kB. 674.2 kB 2019-04-17 14.44
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 16-2019.pdf Pdf, 910.6 kB. 910.6 kB 2019-04-17 14.44
18. presideförslag samt medborgarförslag nr 17-2019.pdf Pdf, 682 kB. 682 kB 2019-04-17 14.44
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 18-2019.pdf Pdf, 638.4 kB. 638.4 kB 2019-04-17 14.44
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 19-2019.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-04-17 14.44
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 20-2019.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2019-04-17 14.45
18. presidieförslag samt medborgarförslag nr 21-2019.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2019-04-17 14.45
KF Protokoll 2019-04-29 §§ 41-423.pdf Pdf, 17.2 MB. 17.2 MB 2019-05-08 16.17

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 29 april 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 11 november 2020