Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 4 mars klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2019-03-04 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KF 2019-03-04.pdf Pdf, 980.6 kB. 980.6 kB 2019-02-22 14.09
3a. Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11.pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2019-02-22 14.10
3b. Rapportering av ej verkställda beslut från Socialnämnden.pdf Pdf, 873.5 kB. 873.5 kB 2019-02-22 14.10
3c. Rapportering av ej verkställda beslut från Vård- och omsorgsnämnden.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-02-22 14.10
3d. Socialnämndens svar på revisionsrapport - Granskning av rättssäker handläggning inom barn- och.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2019-02-22 14.10
3d. Revisionsrapport - Granskning av rättsäker handläggning inom barn- och ungdomsvården.pdf Pdf, 8.3 MB. 8.3 MB 2019-02-22 14.10
3e. Länsstyrelsens förordnande av vigselförrättare.pdf Pdf, 171.3 kB. 171.3 kB 2019-02-22 14.10
4. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 62018 – Utökad skolskjuts för elever med särskilda behov.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-02-22 14.10
4. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 6-2018 - Utökad skolskjuts för elever med särskilda behov.pdf Pdf, 413.9 kB. 413.9 kB 2019-02-22 14.10
4. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 6-2018 - Utökad skolskjuts för elever med särskilda behov.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2019-02-22 14.11
5. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 252017 – Diskussion om skolskjuts till angränsande kommuner.pdf Pdf, 898.6 kB. 898.6 kB 2019-02-22 14.11
5. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 25-2017 - Skolskjuts till angränsande kommuner.pdf Pdf, 390.1 kB. 390.1 kB 2019-02-22 14.11
5. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 25-2017 - Skolskjuts till angränsande kommuner.pdf Pdf, 917.6 kB. 917.6 kB 2019-02-22 14.11
5. bilaga - BN.pdf Pdf, 600.6 kB. 600.6 kB 2019-02-22 14.11
6. KS Protokoll - Svar på motion nr 32016 från Jörgen Palmberg (S) – Skolskjuts för barn med särskilda behov.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-02-22 14.11
6. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3-2016 från Jörgen Palmberg (S) - Skolskjuts för barn med särskilda behov.pdf Pdf, 447.7 kB. 447.7 kB 2019-02-22 14.11
6. Tjut - Svar på motion nr 3-2016 från Jörgen Palmberg (S) - Skolskjuts för barn med särskilda behov.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-02-22 14.12
6. bilaga samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-02-22 14.12
6. BN protokoll 2017-01-24.pdf Pdf, 932.2 kB. 932.2 kB 2019-02-22 14.12
6. BN tjut.pdf Pdf, 619 kB. 619 kB 2019-02-22 14.12
7a. svar på interpellation samt interpellation nr 7-2018.pdf Pdf, 831.5 kB. 831.5 kB 2019-02-22 14.12
7a. svar på interpellation samt interpellation nr 8-2018.pdf Pdf, 641.6 kB. 641.6 kB 2019-02-22 14.12
7b. svar på interpellation samt interpellation nr 1-2019.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-02-22 14.13
7c - fråga - kommer Internationella Engelska skolan att öppna.pdf Pdf, 296 kB. 296 kB 2019-03-01 15.39
8. KS Protokoll - Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan 2020-2021.pdf Pdf, 551.5 kB. 551.5 kB 2019-02-22 14.13
8. Tjut - Kommunfullmäktiges mm. budget 2019 verksamhetsplan 2020-2021.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2019-02-22 14.13
9. KS Protokoll - Ställningstagande till aktualitetsprövning av planprogram för Östanå, Roslagskulla och Wira.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2019-02-22 14.13
9. Tjut - Ställningstagande till aktualitetsprövning av planprogram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira.pdf Pdf, 603.2 kB. 603.2 kB 2019-02-22 14.13
9. Bilaga 1 - PM Ställningstagande till planprogrammets aktualitet.pdf Pdf, 773.6 kB. 773.6 kB 2019-02-22 14.13
9. Bilaga 2 - Detaljerat ställningstagande till PM.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-02-22 14.14
9. Bilaga 3 - Kulturmiljöbedömning Detaljplaneprogram för Östanå, Roslags-Kulla och WIra rev 20190528.pdf Pdf, 44.2 MB. 44.2 MB 2019-06-11 09.02
9. Bilaga 4 - Karta med områden som utgår.pdf Pdf, 22.4 MB. 22.4 MB 2019-02-22 14.14
10. KS Protokoll - Antal ersättare i Val- och demokratinämnden samt antagande av reglemente för Val- och demokratinämnden.pdf Pdf, 518.4 kB. 518.4 kB 2019-02-22 14.14
10. Tjut - Antal ersättare i Val- och demokratinämnden samt antagande av reglemente för Val- och demokratinämnden.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2019-02-22 14.14
11. KS Protokoll - Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar.pdf Pdf, 511.8 kB. 511.8 kB 2019-02-22 14.14
11. Tjut - Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2019-02-22 14.15
12. KS Protokoll - Säkerhetspolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 501.8 kB. 501.8 kB 2019-02-22 14.15
12. Tjut - Säkerhetspolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-02-22 14.15
13. KS Protokoll - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2019-01-31 samt omremittering av vissa medborgarförslag.pdf Pdf, 730.3 kB. 730.3 kB 2019-02-22 14.15
13. Presidieförslag avseende omremittering av medborgarförslag.pdf Pdf, 865.2 kB. 865.2 kB 2019-02-22 14.15
13. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per 2019-01-31.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2019-02-22 14.15
14. Tjut samt bilagor - Överlämnande av ansvaret för drift av Solskiftets särskilda boende till extern utförare.pdf Pdf, 14 MB. 14 MB 2019-02-22 15.08
16. Motion nr 3-2019 samt interpellation nr 2-2019 och nr 3-2019.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-03-01 15.39
17. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 2-2019.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-02-22 15.08
17. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 3-2019.pdf Pdf, 849.1 kB. 849.1 kB 2019-02-22 15.08
17. Presideförslag samt medborgarförslag nr 4-2019.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-02-22 15.08
17. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 5-2019.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-02-22 15.09
17. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 6-2019.pdf Pdf, 768.7 kB. 768.7 kB 2019-02-22 15.09
17. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 7-2019.pdf Pdf, 794.8 kB. 794.8 kB 2019-02-22 15.09
17. Presidieförslag samt medborgarförslag nr 8-2019.pdf Pdf, 797.7 kB. 797.7 kB 2019-02-22 15.09
KF Protokoll 2019-03-04 §§ 21-223.pdf Pdf, 17.2 MB. 17.2 MB 2019-03-12 11.47

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
måndag 4 mars 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 11 november 2020