Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kultur- och fritidsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Torsdagen den 12 december klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KFN 191212.pdf Pdf, 91.3 kB. 91.3 kB 2019-12-03 14.45
4. Tjut Strategiskt underlag för utveckling av Biskopstuna.pdf Pdf, 144.7 kB. 144.7 kB 2019-12-03 14.45
4. Biskosptuna-Stratgegiskt underlag 2019-11-22 LEV.pdf Pdf, 8.7 MB. 8.7 MB 2019-12-03 14.45
5. Tjut KFN Månadsuppföljning per oktober 2019.pdf Pdf, 238 kB. 238 kB 2019-12-03 14.45
5. Bilaga _KFN månadsuppföljning oktober 2019, sammanfattning.pdf Pdf, 215.7 kB. 215.7 kB 2019-12-03 14.45
6. Tjut Svar på medborgarförslag 25_2019 Angående drogförebyggande insatser.pdf Pdf, 350.2 kB. 350.2 kB 2019-12-03 14.46
6. Bilaga 1. Bemötande av åtgärdsförslag 1-5.pdf Pdf, 160.5 kB. 160.5 kB 2019-12-03 14.48
6. KFN Medborgarförslag 25_2019 Angående drogförebyggande insatser.pdf Pdf, 300.2 kB. 300.2 kB 2019-12-03 14.49
7. Tjut Österåkers kommuns Kulturpris 2019.pdf Pdf, 101.6 kB. 101.6 kB 2019-12-03 14.49
7. Bilaga 1 Nominerade till Österåkers kommuns Kulturpris 2019.pdf Pdf, 96.8 kB. 96.8 kB 2019-12-03 14.49
7. Bilaga 2 Lista på Kulturpristagare tom 2018.pdf Pdf, 115.7 kB. 115.7 kB 2019-12-03 14.49
8. Tjut Dataskyddsombud KFN.pdf Pdf, 122.7 kB. 122.7 kB 2019-12-03 14.49
9. Tjut Förlängning av avtal gällande musikundervisning i Österåkers kommun.pdf Pdf, 117.9 kB. 117.9 kB 2019-12-03 14.49
9. bilaga 1 Avtal 2018-11 Musikundervisning Popskolan.pdf Pdf, 865.5 kB. 865.5 kB 2019-12-03 14.49
9. bilaga 2 Avtal 2018-11 Musikundervisning Livat.pdf Pdf, 7.5 MB. 7.5 MB 2019-12-03 14.50
9. bilaga 3 Avtal 2018-11 Musikundervisning Musikhuset.pdf Pdf, 7.3 MB. 7.3 MB 2019-12-03 14.50
10. Tjut Beställning avseende verksamhet utförd av kommunala musikskolan i Österåkers kommun.pdf Pdf, 102.3 kB. 102.3 kB 2019-12-03 14.50
10. Överenskommelse ÖM från 2020-2021 musikskoleverksamh.pdf Pdf, 132.7 kB. 132.7 kB 2019-12-03 14.50
11. Tjut - Attestföteckning 2020, Kultur- och fritidsnämnden.pdf Pdf, 92.8 kB. 92.8 kB 2019-12-05 11.11
11. Bilaga - Attestförteckning 2020, Kultur- och fritidsnämnden.pdf Pdf, 74.4 kB. 74.4 kB 2019-12-05 11.11
Protokoll KFN 2019-12-12 - Omedelbar justering.pdf Pdf, 926.7 kB. 926.7 kB 2019-12-13 14.21
Protokoll KFN 2019-12-12.pdf Pdf, 6.6 MB. 6.6 MB 2019-12-16 10.33

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Sara Salminen
Publicerad:
torsdag 28 november 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 28 november 2019