Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kultur- och fritidsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Lördagen den 15 juni klockan 09.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KFN nämnden 2019-06-15- uppdaterad.pdf Pdf, 82.7 kB. 82.7 kB 2019-06-10 16.15
Kallelse KFN nämnden 2019-06-15.pdf Pdf, 81.9 kB. 81.9 kB 2019-05-28 22.21
4. Tjut - Ekonomisk månadsuppföljning per mars och april 2019 KFN.pdf Pdf, 408.2 kB. 408.2 kB 2019-05-28 22.21
4. Bilaga - Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2019.pdf Pdf, 290 kB. 290 kB 2019-05-28 22.21
4. Bilaga - Ekonomisk månadsuppföljning per april 2019.pdf Pdf, 560.7 kB. 560.7 kB 2019-05-28 22.22
4. Tjut - Ekonomisk månadsuppföljning per maj 2019 KFN.pdf Pdf, 341.6 kB. 341.6 kB 2019-05-28 22.22
4. Bilaga -Ekonomisk månadsuppföljning maj 2019.pdf Pdf, 290 kB. 290 kB 2019-06-10 16.14
5. Tjut - Godkännande av bidragsberättigad förening KFN.pdf Pdf, 501 kB. 501 kB 2019-05-28 22.22
5. Bilaga - Stadgar Åkersberga TSD.pdf Pdf, 357.7 kB. 357.7 kB 2019-05-28 22.22
6. Tjut - Justering av ålderspannet för det kommunala aktivitetsstödet.pdf Pdf, 722 kB. 722 kB 2019-05-28 22.22
6. Bilaga - Tillägg justering av Åldersspann kommunalt aktivitetsstöd.pdf Pdf, 272.5 kB. 272.5 kB 2019-06-10 16.15
7. Tjut - Revidering av taxa för Skärgårdsstadshallen.pdf Pdf, 506.5 kB. 506.5 kB 2019-05-28 22.22
8. Tjut - Redovisning av uppdrag 24 i budget 2019 - Utreda genomförandet av kulturvecka.pdf Pdf, 872.2 kB. 872.2 kB 2019-05-28 22.22
8. Bilaga - Utredning Kulturvecka i Österåker.pdf Pdf, 17.6 MB. 17.6 MB 2019-05-28 22.23
9. Tjut - Återrapportering av särskilt uppdrag i budget, punkt 23 - Utredning av behov att Solskiftets bad hålls öppet för funktionsnedsatta över sommaren.pdf Pdf, 616.9 kB. 616.9 kB 2019-05-28 22.23
9. Bilaga - Utredning - behov av att Solskiftets bad håller öppet för funktionsnedsatta över sommaren.pdf Pdf, 116.4 kB. 116.4 kB 2019-05-28 22.23
10. Tjut -Återrapportering av särskilt uppdrag i budget, punkt 25 - Utredning av halverad kostnad för ridning för funktionsnedsatta.pdf Pdf, 620.3 kB. 620.3 kB 2019-05-28 22.23
10. Bilaga - Utredning - Halverad kostnad för ridning för funktionsnedsatta.docx.pdf Pdf, 295.7 kB. 295.7 kB 2019-05-28 22.23
10. Bilaga - Riktlinjer för bidrag till terapeutisk ridning för funktionsnedsatta, 2019-05-21.pdf Pdf, 53.1 kB. 53.1 kB 2019-05-28 22.23
11. Redovisning av fattade delegationsbeslut 2019-03-01 - 2019-05-24.pdf Pdf, 425 kB. 425 kB 2019-05-28 22.24
TÖP – tematiskt tillägg, Kultur och fritidsnämnden.pdf Pdf, 433.9 kB. 433.9 kB 2019-05-28 22.24
Protokoll KFN 2019-06-15.pdf Pdf, 7.3 MB. 7.3 MB 2019-06-18 21.02
Protokoll KFN 2019-06-15 - § 10.pdf Pdf, 266.1 kB. 266.1 kB 2019-06-21 08.39

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Birgitta Johansson
Publicerad:
torsdag 13 juni 2019
Senast uppdaterad:
tisdag 18 juni 2019