Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kultur- och fritidsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Torsdagen den 7 mars klockan 18.00

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KFN 2019-03-07.pdf Pdf, 143.3 kB. 143.3 kB 2019-02-28 09.53
4. Tjut - Godkännande av bidragsberättigad förening KFN 2019.pdf Pdf, 285.6 kB. 285.6 kB 2019-02-28 09.53
4. Bilaga - Stadgar för den ideella föreningen Onsdagsklubben.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-02-28 09.53
5. Tjut - Attestförteckning 2019, Kultur- och fritidsnämnden.pdf Pdf, 224.7 kB. 224.7 kB 2019-02-28 09.53
5. Bilaga 1 - Attestanter och ersättare 2019.pdf Pdf, 201.4 kB. 201.4 kB 2019-02-28 09.53
6. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 7 2018 - Gratis läxhjälp på Åkersberga bibliotek.pdf Pdf, 253.4 kB. 253.4 kB 2019-02-28 09.53
6. Bilaga - Gratis läxhjälp på Åkersberga bibliotek.pdf Pdf, 260.3 kB. 260.3 kB 2019-03-01 12.26
7. Tjut - Val av representant till stiftelsen Hackstastugan - Hemvärnsgården 2019.pdf Pdf, 269.5 kB. 269.5 kB 2019-02-28 09.54
8. Tjut- Kultur- och fritidsnämndens budget 2019, verksamamhetsplan 2020-2021.pdf Pdf, 210.3 kB. 210.3 kB 2019-02-28 09.54
8. Kultur- och fritidsnämndens budget 2019, verksamhetsplan 2020-2021.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-02-28 09.54
8. Bilaga1 - Målbilaga.pdf Pdf, 439.5 kB. 439.5 kB 2019-02-28 09.54
8. Bilaga 2 - Internkontrollplan.pdf Pdf, 508.6 kB. 508.6 kB 2019-02-28 09.54
9. Tjut - Verksamhetsberättelse 2018, Kultur- och fritidsnämnden.pdf Pdf, 257.4 kB. 257.4 kB 2019-02-28 09.54
9. Verksamhetsberättelse 2018, Kultur- och fritidsnämnden.pdf Pdf, 761.3 kB. 761.3 kB 2019-02-28 09.54
9. Bilaga 1 - Målbilaga.pdf Pdf, 464.9 kB. 464.9 kB 2019-02-28 09.54
9. Bilaga 2- Uppföljning internkontrollplan.pdf Pdf, 508.6 kB. 508.6 kB 2019-02-28 09.55
10. Redovisning av fattade delegationsbeslut 2018-12-12 - 2019-02-25.pdf Pdf, 417.2 kB. 417.2 kB 2019-02-28 09.55
10. Bilaga - Kulturevenamngsbidrag 2019.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2019-02-28 09.55
Protokoll 2019-03-07.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2019-03-12 14.40

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Sara Salminen
Publicerad:
torsdag 7 mars 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 23 oktober 2019