Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 21 oktoberl klockan 13.00. Observera sammanträdestiden!

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2019-10-21.pdf Pdf, 94.5 kB. 94.5 kB 2019-10-13 18.32
3. Tjut - Delårsrapport för Österåkers kommun 2019-01-01 - 2019-08-31.pdf Pdf, 136.8 kB. 136.8 kB 2019-10-13 18.32
3. Bilaga. Delårsrapport för Österåkers kommun 2019-01-01 - 2019-08-31.pdf Pdf, 615.6 kB. 615.6 kB 2019-10-13 18.32
4. Tjut - Budget 2020 och plan 2021-2022 för Österåkers kommun.pdf Pdf, 23.2 MB. 23.2 MB 2019-10-21 12.04
4. Bilaga. Verksamhetsplan 2020-20222022.pdf Pdf, 41 MB. 41 MB 2019-10-21 12.04
Socialdemokraternas Budget 2020 plan 2021 2022.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2019-10-21 12.43
5. Tjut - Överenskommelse förskottering Roslagsbanan Sverigeförhandligen.pdf Pdf, 824.2 kB. 824.2 kB 2019-10-13 18.32
6. Tjut - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport för år 2018 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget för år 2020.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2019-10-13 18.32
7. Tjut - Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna enligt 6 kap 5 § Kommunallagen (KL).pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2019-10-13 18.32
8. Tjut - Revidering av regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever i förskoleklass, grundskola och särskola.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2019-10-13 18.32
9. Tjut - Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2019-10-13 18.32
Protokoll KS 2019-10-21.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2019-10-21 15.38

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 21 oktober 2019
Senast uppdaterad:
måndag 26 november 2018