Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 30 september klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2019-09-30.pdf Pdf, 163.3 kB. 163.3 kB 2019-09-24 10.20
3. Protokollsutdrag - Kemikalieplan för Österåkers kommun.pdf Pdf, 131 kB. 131 kB 2019-09-24 10.14
3. Tjut - Kemikalieplan för Österåkers kommun.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-09-24 10.14
3. Bilaga. Kemikalieplan för Österåkers kommun.pdf Pdf, 554.8 kB. 554.8 kB 2019-09-24 10.14
4. Tjut - Detaljplan för Säbyvikens marina - yttrande till mark och miljödomstol.pdf Pdf, 225.1 kB. 225.1 kB 2019-09-24 10.14
4. Bilaga 1. Yttrande till mark- och miljödomstol (mål nr. P 5694-19).pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-09-24 10.14
4. Bilaga 2 Aktbilaga 2-4.pdf Pdf, 5.7 MB. 5.7 MB 2019-09-24 10.14
4. Bilaga 2 Aktbilaga 6-10.pdf Pdf, 23.9 MB. 23.9 MB 2019-09-24 10.14
4. Bilaga 2 Aktbilaga 25-28.pdf Pdf, 7.5 MB. 7.5 MB 2019-09-24 10.14
4. Bilaga 2 Aktbilaga Dagbok.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2019-09-24 10.14
4. Bilaga 2 Aktbilaga Underrättelse.pdf Pdf, 527.8 kB. 527.8 kB 2019-09-24 10.14
5. Protokollsutdrag - Planuppdrag för utökning av Värmeverket (Säby 1_7 m.fl.).pdf Pdf, 157 kB. 157 kB 2019-09-24 10.14
5. Tjut - Planuppdrag för utökning av Värmeverket (Säby 1 7 m.fl.).pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-09-24 10.14
5. Bilaga 1. Ansökan om detaljplan - Begäran om planbesked.pdf Pdf, 479.1 kB. 479.1 kB 2019-09-24 10.14
5. Bilaga 2. Förstudierapport Utökning av E.ON Värmeverk.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2019-09-24 10.14
7. Protokollsutdrag - Antagande av förslag till detaljplan för Margretelundsvägen etapp 2.pdf Pdf, 120.3 kB. 120.3 kB 2019-09-24 10.14
7. Rev. tjut - Antagande av förslag till detaljplan för Margretelundsvägen etapp 2.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-09-24 10.14
7. Tjut - Antagande av förslag till detaljplan för Margretelundsvägen etapp 2.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-09-24 10.14
7. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf Pdf, 5.9 MB. 5.9 MB 2019-09-24 10.14
7. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 169.8 kB. 169.8 kB 2019-09-24 10.14
7. Bilaga 3. Utlåtande.pdf Pdf, 154.4 kB. 154.4 kB 2019-09-24 10.14
8. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 19-2018 - Rent vid gångvägar i Åkersberga.pdf Pdf, 139.4 kB. 139.4 kB 2019-09-24 10.15
8. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 19-2018 - Rent vid gångvägar i Åkersberga.pdf Pdf, 80.8 kB. 80.8 kB 2019-09-24 10.15
8. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 19-2018 - Rent vid gångvägar i Åkersberga.pdf Pdf, 939.1 kB. 939.1 kB 2019-09-24 10.15
8. Bilaga 1. Medborgarförslag 19-2018.pdf Pdf, 146.5 kB. 146.5 kB 2019-09-24 10.15
8. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-08-20_ § 6_13.pdf Pdf, 650.7 kB. 650.7 kB 2019-09-24 10.15
9. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 3-2019 - Upplåt parkeringsplatser för laddning av elbilar.pdf Pdf, 153.4 kB. 153.4 kB 2019-09-24 10.15
9. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 3-2019 - Upplåt parkeringsplatser för laddning av elbilar.pdf Pdf, 95 kB. 95 kB 2019-09-24 10.15
9. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 3-2019 - Upplåt parkeringsplatser för laddning av elbilar.pdf Pdf, 881.6 kB. 881.6 kB 2019-09-24 10.15
9. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 3-2019.pdf Pdf, 619.9 kB. 619.9 kB 2019-09-24 10.15
9. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-08-20 § 6_14.pdf Pdf, 613 kB. 613 kB 2019-09-24 10.15
10. Protokollsutdrag - Skyltpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 148.4 kB. 148.4 kB 2019-09-24 10.15
10. Tjut - Skyltpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 16.5 MB. 16.5 MB 2019-09-24 10.15
11. Protokollsutdrag - Avtal om anläggningsarrende avseende fastighet Runö 7-261.pdf Pdf, 112.4 kB. 112.4 kB 2019-09-24 10.15
11. Tjut - Avtal om anläggningsarrende avseende fastighet Runö 7-261.pdf Pdf, 95.7 kB. 95.7 kB 2019-09-24 10.15
11. Avtal om anläggningsarrende avseende fastighet Runö 7 261.pdf Pdf, 182.7 kB. 182.7 kB 2019-09-24 10.15
12. Protokollsutdrag - Tomträttsavtal Tuna 4-139.pdf Pdf, 143.2 kB. 143.2 kB 2019-09-24 10.15
12. Tjut - Tomträttsupplåtelse Tuna 4-139.pdf Pdf, 98.8 kB. 98.8 kB 2019-09-24 10.15
12. Bilaga 1. Tomträttsavtal Tuna 4_139.pdf Pdf, 103.7 kB. 103.7 kB 2019-09-24 10.15
12. Bilaga 2. Karta.pdf Pdf, 612.3 kB. 612.3 kB 2019-09-24 10.15
13. Protokollsutdrag - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport för år 2018 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget för år 2020.pdf Pdf, 107.8 kB. 107.8 kB 2019-09-24 10.15
13. Tjut - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport för år 2018 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget för år 2020 - Reviderad bilaga 1..pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-09-26 14.33
14. Protokollsutdrag - Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna enligt 6 kap 5 § Kommunallagen (KL.pdf Pdf, 76.1 kB. 76.1 kB 2019-09-24 10.15
15. Tjut - Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet.pdf Pdf, 141.9 kB. 141.9 kB 2019-09-27 15.52
15. Bilaga. Revisionsrapport - Granskning av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet - Juni 2019.PDF Pdf, 218.3 kB. 218.3 kB 2019-09-27 15.52
16. Protokollsutdrag - Sammanträdestider 2020 för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).pdf Pdf, 213.5 kB. 213.5 kB 2019-09-24 10.15
16. Tjut - Sammanträdestider 2020 för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).pdf Pdf, 854.6 kB. 854.6 kB 2019-09-24 10.15
17. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 4-2018 från Francisco Contreras (V) och Ann-Christine Furustrand (S) - För ett jämställt och tryggare Österåker.pdf Pdf, 162.5 kB. 162.5 kB 2019-09-24 10.15
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 4-2018 från Francisco Contreras (V) och Ann-Christine Furustrand (S) - För ett jämställt och tryggare Österåker.pdf Pdf, 102.8 kB. 102.8 kB 2019-09-24 10.15
17. Tjut - Svar på motion nr 4-2018 från Francisco Contreras (V) och Ann-Christine Furustrand (S) – För ett jämställt och tryggare Österåker.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2019-09-24 10.15
18. Protokollsutdrag - Redovisning av uppdrag om översyn av Österåkers kommuns nuvarande lokala ordningsföreskrifter.pdf Pdf, 112 kB. 112 kB 2019-09-24 10.18
18. Tjut - Redovisning av uppdrag om översyn av Österåkers kommuns nuvarande lokala ordningsföreskrifter.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2019-09-24 10.18
19. Protokollsutdrag - Risk och sårbarhetsanalys 2019-2022 Österåkers kommun.pdf Pdf, 155.8 kB. 155.8 kB 2019-09-24 10.18
19. Tjut - Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2019-09-24 10.18
20. Protokollsutdrag - Revidering av konstpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 133.1 kB. 133.1 kB 2019-09-24 10.18
20. Tjut - Revidering av konstpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 7.3 MB. 7.3 MB 2019-09-24 10.18
21. Protokollsutdrag - Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län.pdf Pdf, 232.2 kB. 232.2 kB 2019-09-24 10.20
21. Tjut - Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län.pdf Pdf, 14.2 MB. 14.2 MB 2019-09-24 10.20
22. Protokollsutdrag - Gallring av ansökningshandlingar i ReachMee.pdf Pdf, 128.1 kB. 128.1 kB 2019-09-24 10.20
22. Tjut - Gallring av ansökningshandlingar i ReachMee.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2019-09-24 10.20
25. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 76.7 kB. 76.7 kB 2019-09-26 14.33
26. Redovisning av delegation Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 58.1 kB. 58.1 kB 2019-09-26 14.33
Protokoll KS 2019-09-30 - Omedelbar justering.pdf Pdf, 521.1 kB. 521.1 kB 2019-09-30 17.30
Protokoll KS 2019-09-30.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2019-10-03 11.39

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 30 september 2019
Senast uppdaterad:
måndag 26 november 2018