Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 26 augusti klockan 15.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2019-08-26.pdf Pdf, 182.7 kB. 182.7 kB 2019-06-20 14.13
3. Protokollsutdrag - Planuppdrag för Tuna 6-151 m.fl..pdf Pdf, 147.3 kB. 147.3 kB 2019-06-20 14.11
3. Tjut - Planuppdrag för Tuna 6-151 m.fl..pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-06-20 14.11
3. Bilaga. Förstudierapport Tuna 6-151.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2019-06-20 14.11
4. Protokollsutdrag - Avslutande av inaktuellt detaljplaneuppdrag inom del av Husby 3-3.pdf Pdf, 104 kB. 104 kB 2019-06-20 14.11
4. Tjut - Avslutande av inaktuellt detaljplaneuppdrag inom del av Husby 3 3.pdf Pdf, 715.7 kB. 715.7 kB 2019-06-20 14.11
4. Bilaga 1. Protokollsutdrag KS 2017-02-13, § 2-7.pdf Pdf, 58.1 kB. 58.1 kB 2019-06-20 14.11
4. Bilaga 2. Ortofoto över planområdet samt programområdet.pdf Pdf, 1003.3 kB. 1003.3 kB 2019-06-20 14.11
5. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 11-2018 från Francisco Contreras (V) - Gör Österåker till en riktig cykelkommun.pdf Pdf, 119.3 kB. 119.3 kB 2019-06-20 14.11
5. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 11-2018 från Fransisco Contreras (V) - Gör Österåker till en riktig cykelkommun.pdf Pdf, 125.4 kB. 125.4 kB 2019-06-20 14.11
5. Tjut - Svar på motion nr 11-2018 från Francisco Contreras (V) - Gör Österåker till en riktig cykelkommun.pdf Pdf, 959.2 kB. 959.2 kB 2019-06-20 14.11
5. Bilaga. Protokollsutdrag TN 2019-05-28, § 5-16.pdf Pdf, 167.9 kB. 167.9 kB 2019-06-20 14.11
6. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 12-2018 från Peter Wihlner (SD) – Skolskjuts.pdf Pdf, 114.3 kB. 114.3 kB 2019-06-20 14.11
6. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 12-2018 från Peter Wihlner (SD) - Skolskjuts.pdf Pdf, 105.1 kB. 105.1 kB 2019-06-20 14.11
6. Tjut - Svar på motion nr 12-2018 från Peter Wihlner (SD) – Fri skolskjuts.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2019-06-20 14.11
7. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 11-2017 – Destruktion av båtar.pdf Pdf, 288.7 kB. 288.7 kB 2019-06-20 14.11
7. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 11-2017 – Destruktion av båtar.pdf Pdf, 73.9 kB. 73.9 kB 2019-06-20 14.11
7. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 11-2017 – Destruktion av båtar.pdf Pdf, 9.5 MB. 9.5 MB 2019-06-20 14.11
8. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 13-2018 – Hundrastgård i nya Skånstaparken.pdf Pdf, 119 kB. 119 kB 2019-06-20 14.11
8. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 13-2018 – Hundrastgård i nya Skånstaparken.pdf Pdf, 72.7 kB. 72.7 kB 2019-06-20 14.11
8. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 13 2018 – Hundrastgård i nya Skånstaparken.pdf Pdf, 809.2 kB. 809.2 kB 2019-06-20 14.11
8. Bilaga. Protokollsutdrga TN 2019-05-28, § 5-18.pdf Pdf, 81.2 kB. 81.2 kB 2019-06-20 14.11
9. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 6-2019 - Buss Lervik - Åkersberga Centrum.pdf Pdf, 118.2 kB. 118.2 kB 2019-06-20 14.11
9. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 6-2019 - Buss Lervik - Åkersberga Centrum.pdf Pdf, 71.5 kB. 71.5 kB 2019-06-20 14.11
9. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 6 2019 - Buss Lervik - Åkersberga Centrum.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-06-20 14.11
9. Bilaga. Protokollsutdrag TN 2019-05-28, § 5-19.pdf Pdf, 123.5 kB. 123.5 kB 2019-06-20 14.11
10. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 8-2019 - Ny busslinje Lervik-Brevik – Åkersberga centrum och Lervik-Brevik – Margretelunds centrum.pdf Pdf, 124.8 kB. 124.8 kB 2019-06-20 14.11
10. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 8 2019 - Ny busslinje Lervik Brevik – Åkersberga centrum och Lervik Brevik – Margretelunds centrum.pdf Pdf, 73.3 kB. 73.3 kB 2019-06-20 14.11
10. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 8 2019 - Ny busslinje Lervik Brevik – Åkersberga centrum och Lervik Brevik – Margretelunds centrum.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-06-20 14.11
10. Bilaga. Protokollsutdrag TN 2019-05-28, § 5-20.pdf Pdf, 133.4 kB. 133.4 kB 2019-06-20 14.11
11. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2019.pdf Pdf, 85.6 kB. 85.6 kB 2019-06-20 14.11
11. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2019.pdf Pdf, 411.8 kB. 411.8 kB 2019-08-20 10.53
12. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2019.pdf Pdf, 82.9 kB. 82.9 kB 2019-06-20 14.11
12. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2019.pdf Pdf, 316 kB. 316 kB 2019-08-20 10.53
13. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per maj 2019.pdf Pdf, 213.2 kB. 213.2 kB 2019-06-20 14.11
13. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per maj 2019.pdf Pdf, 4.5 MB. 4.5 MB 2019-08-20 11.05
14. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2019.pdf Pdf, 82.1 kB. 82.1 kB 2019-06-20 14.11
14. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2019.pdf Pdf, 706.8 kB. 706.8 kB 2019-08-20 10.53
15. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2019.pdf Pdf, 84.4 kB. 84.4 kB 2019-06-20 14.11
15. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2019.pdf Pdf, 292.5 kB. 292.5 kB 2019-08-20 10.53
16. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2019.pdf Pdf, 85 kB. 85 kB 2019-06-20 14.11
16. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2019.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2019-08-20 11.05
17. Protokollsutdrag - Risk och sårbarhetsanalys 2019-2022 Österåkers kommun.pdf Pdf, 90.7 kB. 90.7 kB 2019-06-20 14.11
17. Tjut - Risk och sårbarhetsanalys 2019-2022.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2019-08-23 11.08
18. Protokollsutdrag - Revisionsrapport - Granskning av krisberedskap Österåkers kommun.pdf Pdf, 81 kB. 81 kB 2019-06-20 14.11
18. Tjut - Revisionsrapport - Granskning av krisberedskap Österåkers kommun.pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2019-08-14 12.06
19. Protokollsutdrag - Upphörande med Iönetrappa för socialsekreterare, bistånds- och LSS-handläggare.pdf Pdf, 85.6 kB. 85.6 kB 2019-06-20 14.11
19. Tjut - Upphörande med Iönetrappa för socialsekreterare, bistånds- och LSS-handläggare.pdf Pdf, 455.7 kB. 455.7 kB 2019-07-10 11.21
20. Protokollsutdrag - Handlingsplan för ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) i Österåkers kommun.pdf Pdf, 96.5 kB. 96.5 kB 2019-06-20 14.11
20. Rev. tjut - Handlingsplan för ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) i Österåkers kommun.pdf Pdf, 617 kB. 617 kB 2019-06-20 14.49
21. Protokollsutdrag - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2019-07-31.pdf Pdf, 83.9 kB. 83.9 kB 2019-06-20 14.11
21. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per 2019-07-31.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2019-08-23 11.09
22. Protokollsutdrag - Policy för Nationella minoriteter – Finskt förvaltningsområde.pdf Pdf, 96.8 kB. 96.8 kB 2019-06-20 14.11
22. Tjut - Policy för Nationella minoriteter – Finskt förvaltningsområde.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-08-14 12.06
23. Protokollsutdrag - Riktlinjer för Nationella minoriteter – Finskt förvaltningsområde.pdf Pdf, 98.5 kB. 98.5 kB 2019-06-20 14.11
23. Tjut - Riktlinjer för Nationella minoriteter – Finskt förvaltningsområde.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-08-14 12.06
24. Protokollsutdrag - Förtydligande kring jäv.pdf Pdf, 72.2 kB. 72.2 kB 2019-06-20 14.11
26. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 87.7 kB. 87.7 kB 2019-08-13 11.04
27. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 63.3 kB. 63.3 kB 2019-08-13 11.04
Nytt ärende. Tjut - Överenskommelse om samverkan mellan Skolverket och Österåkers kommun avseende insatser inom ramen för uppdraget om samverkan för bästa skola.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2019-08-16 14.26
Protokoll KS 2019-08-26 - Omedelbar justering.pdf Pdf, 598.2 kB. 598.2 kB 2019-08-26 17.37
Protokoll KS 2019-08-26.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2019-09-02 13.27

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 26 augusti 2019
Senast uppdaterad:
måndag 26 november 2018