Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 20 maj klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2019-05-20.pdf Pdf, 487.3 kB. 487.3 kB 2019-05-15 15.10
3. Protokollsutdrag - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvatten fastighet inom Täljöviken.pdf Pdf, 520.8 kB. 520.8 kB 2019-05-15 14.56
3. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvatten fastighet inom Täljöviken.pdf Pdf, 952.9 kB. 952.9 kB 2019-05-15 14.56
3. Bilaga 1 Nytt verksamhetsområde i Täljöviken.pdf Pdf, 659.4 kB. 659.4 kB 2019-05-15 14.56
3. Bilaga 2 Protokoll österåkers vatten 2019 03 12.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2019-05-15 14.56
3. Bilaga 3 Verksamhetsområde - Täljöviken.pdf Pdf, 167.2 kB. 167.2 kB 2019-05-15 14.56
3. Bilaga 4 Protokoll TN 2019-04-23.pdf Pdf, 12.5 MB. 12.5 MB 2019-05-15 14.56
4. Protokollsutdrag - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata inom exploatering Storhagen södra.pdf Pdf, 499.6 kB. 499.6 kB 2019-05-15 14.56
4. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata inom exploatering Storhagen södra.pdf Pdf, 989.4 kB. 989.4 kB 2019-05-15 14.57
4. Bilaga 1 Nytt verksamhetsområde i Storhagen södra.pdf Pdf, 661.8 kB. 661.8 kB 2019-05-15 14.57
4. Bilaga 2 Protokoll österåkers vatten 2019 03 12.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2019-05-15 14.57
4. Bilaga 3 Verksamhetsområde - Storhagen.pdf Pdf, 134.2 kB. 134.2 kB 2019-05-15 14.57
4. Bilaga 4 Protokoll TN 2019-04-23.pdf Pdf, 12.5 MB. 12.5 MB 2019-05-15 14.57
5. Protokollsutdrag - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Linanäs.pdf Pdf, 487.3 kB. 487.3 kB 2019-05-15 14.58
5. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Linanäs.pdf Pdf, 949.1 kB. 949.1 kB 2019-05-15 14.57
5. Bilaga 1 Utvidgat verksamhetsområde i Linanäs.pdf Pdf, 590.5 kB. 590.5 kB 2019-05-15 14.57
5. Bilaga 2 Protokoll österåkers vatten 2019 03 12.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2019-05-15 14.57
5. Bilaga 3 Verksamhetsområde - Linanäs.pdf Pdf, 180.9 kB. 180.9 kB 2019-05-15 14.57
5. Bilaga 4 Protokoll TN 2019-04-23.pdf Pdf, 12.5 MB. 12.5 MB 2019-05-15 14.57
6. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 10-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Låt oss göra allt vi kan för att bygga små yt- och kostnads effektiva bostäder för unga.pdf Pdf, 401.8 kB. 401.8 kB 2019-05-15 14.58
6. Ordförandeförslag - Svar på motion 10-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Låt oss göra allt vi kan för att bygga små yt-och kostnadseffektiva bostäder för unga!.pdf Pdf, 455.1 kB. 455.1 kB 2019-05-15 14.58
6. Tjut - Svar på motion 10-2017 - Låt oss göra allt vi kan för att bygga små yt-och kostnadseffektiva bostäder för unga!.pdf Pdf, 538.3 kB. 538.3 kB 2019-05-15 14.59
6. Bilaga. Motion 10_2017.pdf Pdf, 90.8 kB. 90.8 kB 2019-05-15 14.59
7. Protokollsutdrag - Markoption gällande försäljning av förskoletomt på fastigheten Svinninge 1-243.pdf Pdf, 481.9 kB. 481.9 kB 2019-05-15 15.02
7. Tjut - Markoption gällande försäljning av förskoletomt på fastigheten 2-143.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-05-15 15.01
8. Protokollsutdrag - Markoption gällande försäljning av förskoletomt på fastigheten Svartgarn 2-1.pdf Pdf, 457.5 kB. 457.5 kB 2019-05-15 15.02
8. Tjut - Markoption gällande försäljning av förskoletomt på fastigheten Svartgarn 2_1.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-05-15 15.02
9. Protokollsutdrag - Ansökan om kommunal borgen (tilläggsansökan) Hacksta 2-151 -Friidrottsarenan.pdf Pdf, 380.4 kB. 380.4 kB 2019-05-15 15.03
10. Protokollsutdrag - Ansökan om kommunal borgen Tuna 8-213 - Österskärsskolan.pdf Pdf, 372.8 kB. 372.8 kB 2019-05-15 15.03
11. Protokollsutdrag - Godkänna en intern försäljning inom Armada Fastighets AB av fastigheten Husby 3-34.pdf Pdf, 428.3 kB. 428.3 kB 2019-05-15 15.03
11. Tjut - Godkänna en intern försäljning inom Armada Fastighets AB av fastigheten Husby 3-34.pdf Pdf, 552.7 kB. 552.7 kB 2019-05-15 15.04
12. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2019.pdf Pdf, 372.3 kB. 372.3 kB 2019-05-15 15.03
12. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april 2019.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-05-15 15.03
13. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige ekonomiska uppföljning per april 2019.pdf Pdf, 374.4 kB. 374.4 kB 2019-05-15 15.03
13. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per april 2019.pdf Pdf, 869.8 kB. 869.8 kB 2019-05-15 15.03
14. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2019.pdf Pdf, 374.7 kB. 374.7 kB 2019-05-15 15.03
14. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per april 2019.pdf Pdf, 14.6 MB. 14.6 MB 2019-05-15 15.03
15. Protokollsutdrag - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser.pdf Pdf, 379.2 kB. 379.2 kB 2019-05-15 15.05
15. Tjut - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser.pdf Pdf, 544.1 kB. 544.1 kB 2019-05-15 15.05
15. Bilaga 1. Årsredovisning - Förvaltningsberättelser för år 2018.pdf Pdf, 7.8 MB. 7.8 MB 2019-05-15 15.05
15. Bilaga 2. Revisionsberättelser.pdf Pdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2019-05-15 15.05
15. Bilaga 3. Förvaltade stiftelsers egna kapital.pdf Pdf, 287.5 kB. 287.5 kB 2019-05-15 15.05
16. Protokollsutdrag - Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) i Österåkers kommun.pdf Pdf, 433.9 kB. 433.9 kB 2019-05-15 15.06
16. Tjut - Riktlinjer för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-05-15 15.06
17. Protokollsutdrag - Riktlinjer - arkivkrav för IT-system.pdf Pdf, 434.8 kB. 434.8 kB 2019-05-15 15.06
17. Tjut - Riktlinjer - Arkivkrav-IT-system.pdf Pdf, 811.3 kB. 811.3 kB 2019-05-15 15.07
17. Riktlinjer - Arkivkrav för IT-system.pdf Pdf, 194.2 kB. 194.2 kB 2019-05-15 15.07
18. Tjut - Komplettering till Kommunstyrelsens delegationsordning inom Produktionsutskottets ansvarsområde, avseende beslut om tillsättande av verksamhetschef enligt HSL.pdf Pdf, 713.9 kB. 713.9 kB 2019-05-15 15.08
19. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 14-2018 - Flytt av skylt vid Rödbosundet.pdf Pdf, 507 kB. 507 kB 2019-05-15 15.08
19. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 14-2018 - Flytt av skylt vid Rödbosundet.pdf Pdf, 327.2 kB. 327.2 kB 2019-05-15 15.08
19. Tjut - SBF - Svar på Medborgarförslag nr 14-2018 - Flytt av skylt vid Rödbosundet.pdf Pdf, 606.9 kB. 606.9 kB 2019-05-15 15.08
19. Protokollsutdrag - TN 2019-04-23, § 4_13.pdf Pdf, 525.6 kB. 525.6 kB 2019-05-15 15.08
19. Tjut - TN - Svar på medborgarförslag nr 14-2018 - Flytt av skylt vid Rödbosundet.pdf Pdf, 608.3 kB. 608.3 kB 2019-05-15 15.08
19. Bilaga 1. Medborgarförslag 14-2018.pdf Pdf, 44.6 kB. 44.6 kB 2019-05-15 15.08
19. Bilaga 2. Karta Rödbosundet.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-05-15 15.08
20. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 64.1 kB. 64.1 kB 2019-05-15 15.10
21. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 74.9 kB. 74.9 kB 2019-05-15 15.10
Protokoll KS 2019-05-20.pdf Pdf, 12.6 MB. 12.6 MB 2019-05-28 15.59

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 20 maj 2019
Senast uppdaterad:
måndag 26 november 2018