Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 29 april klockan 13.00. Observera sammanträdestiden!

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2019-04-29.pdf Pdf, 429.7 kB. 429.7 kB 2019-04-17 14.53
3. Tjut avseende vissa organisationer - Årsredovisning för år 2018 för Österåkers kommun samt för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen.pdf Pdf, 845.2 kB. 845.2 kB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 1 Armada Fastighets AB.pdf Pdf, 8.6 MB. 8.6 MB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 2 Roslagsvatten AB Hållbarhetsrapport.pdf Pdf, 14.1 MB. 14.1 MB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 2 Roslagsvatten AB.pdf Pdf, 16.2 MB. 16.2 MB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 3 Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 4 Samordningsförbundet Södra Roslagen.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 5 Stockholmregionens Försäkring AB.pdf Pdf, 26.1 MB. 26.1 MB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 6 AB Vårljus.pdf Pdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 7 Visit Roslagen AB.pdf Pdf, 345.5 kB. 345.5 kB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 8 Inera AB.pdf Pdf, 11.6 MB. 11.6 MB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 9. Signerad årsredovisning - ÖGAB Fastighet 6 AB.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2019-04-25 15.53
3. Bilaga 9 ÖGAB Fastighets 6 AB.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 10. Signerade årsredovisning - Långängens förvaltnings AB.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2019-04-25 15.53
3. Bilaga 10 Långängens Försvaltnings AB.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-04-17 14.53
3. Bilaga 11. Signerad årsredovisning inkl. revidering - Österåkers återvinningscentral AB.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2019-04-25 15.53
3. Bilaga 11. Revidering innebärande borttagning av text avseende årsredovisning Österåkers Återvinningscentral AB.pdf Pdf, 254.6 kB. 254.6 kB 2019-04-25 15.53
3. Bilaga 11 Österåkers Återvinningscentral AB.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2019-04-17 14.53
4. Tjut - Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2019-04-17 14.53
4. Bilaga 1. Översyn från Armada - Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2019-04-17 14.53
4. Bilaga 2. Nu gällande bolagsordningar - Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod.pdf Pdf, 18.6 MB. 18.6 MB 2019-04-17 14.53
5. Tjut - Svar på revisionsrapport- Uppföljande granskning av styrning och kontroll av större investeringar.pdf Pdf, 8.6 MB. 8.6 MB 2019-04-24 09.53
6. Tjut - Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 6600 - 19, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.pdf Pdf, 37.3 MB. 37.3 MB 2019-04-17 15.02
7. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 74.4 kB. 74.4 kB 2019-04-17 14.53
8. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 74.6 kB. 74.6 kB 2019-04-17 14.53
Nytt ärende. Tjut - Revidering av bolagsordning för Österåkersvatten AB genom tillägg av lydelse om ersättare (suppleant).pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2019-04-25 15.53
Protokoll KS 2019-04-29.pdf Pdf, 6.1 MB. 6.1 MB 2019-04-29 15.22

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 29 april 2019
Senast uppdaterad:
måndag 26 november 2018