Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 24 april klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2019-04-24.pdf Pdf, 773.2 kB. 773.2 kB 2019-04-09 15.20
3. Protokollsutdrag - Planuppdrag för detaljplan Margretelundsvägen etapp 3.pdf Pdf, 530.2 kB. 530.2 kB 2019-04-09 15.19
3. Rev. tjut - Planuppdrag för detaljplan Margretelundsvägen etapp 3.pdf Pdf, 999.2 kB. 999.2 kB 2019-04-09 15.19
3. Bilaga 1. Förstudie Margretelundsvägen etapp 3.pdf Pdf, 4.3 MB. 4.3 MB 2019-04-09 15.19
4. Protokollsutdrag Tekniska Nämnden - Svar på remiss TN 2018-1821 - Förslag till Trafikändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019-2020 (T20).pdf Pdf, 9.2 MB. 9.2 MB 2019-04-24 10.04
4. Protokollsutdrag - Svar på remiss TN 2018-1821 - Förslag till Trafikändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019-2020 (T20).pdf Pdf, 385.4 kB. 385.4 kB 2019-04-24 10.04
4. Tjut - Trafikförändringsremiss T20.pdf Pdf, 926.2 kB. 926.2 kB 2019-04-24 10.04
4. Bilaga 1 - Remissvar Trafikförändringar T20 - Österåkers kommun.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2019-04-24 10.04
4. Bilaga 2 - Trafikförändringsremiss T20.pdf Pdf, 9 MB. 9 MB 2019-04-24 10.04
6. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 16-2018 - Lekplats i Svinninge.pdf Pdf, 522.2 kB. 522.2 kB 2019-04-09 15.19
6. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 16-2018 - Lekplats i Svinninge (Nantes).pdf Pdf, 405.2 kB. 405.2 kB 2019-04-09 15.19
6. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 16 2018 – Lekplats i Svinninge (Nantes).pdf Pdf, 569.7 kB. 569.7 kB 2019-04-09 15.19
6. Bilaga 1. Detaljplan för Björnkärrsvågen m.m..pdf Pdf, 6.4 MB. 6.4 MB 2019-04-09 15.19
6. Bilaga 2. Medborgarförslag nr 16-2018.pdf Pdf, 493.4 kB. 493.4 kB 2019-04-09 15.19
7. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars 2019.pdf Pdf, 374 kB. 374 kB 2019-04-24 10.07
7. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars 2019.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2019-04-24 10.07
8. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars 2019.pdf Pdf, 386.9 kB. 386.9 kB 2019-04-24 10.07
8. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars 2019.pdf Pdf, 946.7 kB. 946.7 kB 2019-04-24 10.07
9. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per mars 2019.pdf Pdf, 378.1 kB. 378.1 kB 2019-04-24 10.07
9. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per mars 2019.pdf Pdf, 14.4 MB. 14.4 MB 2019-04-24 10.07
10. Protokollsutdrag - Revidering av taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande produkter, elektroniska cigaretter och påfylInadsbehållare och vissa receptfria läkemedel.pdf Pdf, 519.9 kB. 519.9 kB 2019-04-09 15.19
10. Rev. tjut - Revidering av taxa för tillsyn över folköl, tobak och liknande produkter, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel för 2019.pdf Pdf, 4.5 MB. 4.5 MB 2019-04-09 15.19
11. Protokollsutdrag - Extra lokalbidrag till Kunskap Österåker AB.pdf Pdf, 463.5 kB. 463.5 kB 2019-04-09 15.19
11. Tjut - Extra lokalbidrag till Kunskap Österåker AB.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-04-09 15.19
13. Protokollsutdrag - Särskilt boende för äldre på Ljusterö.pdf Pdf, 797.5 kB. 797.5 kB 2019-04-09 15.19
13. Rev. tjut - Särskilt boende för äldre på Ljusterö.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2019-04-09 15.19
14. Protokollsutdrag - Revidering av tillämpningsanvisning avseende Produktionsutskottets styrregler.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-04-09 15.19
14. Tjut - Revidering av tillämpningsanvisning avseende Produktionsutskottets styrregler.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-04-09 15.19
16. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 1-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) -Konsultväxling - bättre användning av skattemedel.pdf Pdf, 494.9 kB. 494.9 kB 2019-04-09 15.19
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 1-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) -Konsultväxling - bättre användning av skattemedel.pdf Pdf, 375.5 kB. 375.5 kB 2019-04-09 15.19
16. Tjut - Svar på motion nr 1-2019 från Ann- Christine Furustrand angående konsultväxling- bättre användning av skattemedel.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-04-09 15.19
18. Protokollsutdrag - Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten.pdf Pdf, 380 kB. 380 kB 2019-04-24 10.10
18. Tjut - Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten.pdf Pdf, 7.5 MB. 7.5 MB 2019-04-24 10.10
19. Protokollsutdrag - Fullmakt för Österåkers kommuns ombud att företräda kommunen AB Vårljus stämma 8 maj 2019.pdf Pdf, 389.5 kB. 389.5 kB 2019-04-24 10.11
19. Fullmakt för Österåkers kommuns ombud att företräda kommunen AB Vårljus stämma 8 maj 2019.pdf Pdf, 207.5 kB. 207.5 kB 2019-04-24 10.11
20. Protokollsutdrag - Tilläggshyresavtal konstgräsplan Margretelunds fotbollsplan.pdf Pdf, 517.6 kB. 517.6 kB 2019-04-09 15.19
20. Tjut - Tilläggshyresavtal konstgräsplan Margretelunds fotbollsplan.pdf Pdf, 799.9 kB. 799.9 kB 2019-04-09 15.19
21. Protokollsutdrag - Riktlinjer för att förhindra diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i arbetslivet i Österåkers kommun.pdf Pdf, 401.2 kB. 401.2 kB 2019-04-24 10.11
21. Tjut - Riktlinjer för att förhindra diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i arbetslivet i Österåkers kommun.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2019-04-24 10.11
22. Protokollsutdrag - Fråga angående turistverksamheten i Åkersberga centrum och på Ljusterö torg.pdf Pdf, 519.9 kB. 519.9 kB 2019-04-25 15.01
22. Tjut - Svar på fråga om turistverksamheten i Äkersberga centrum och på Ljusterö torg.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2019-04-25 15.01
23. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 83.2 kB. 83.2 kB 2019-04-09 15.26
24. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 77.9 kB. 77.9 kB 2019-04-09 15.26
Protokoll KS 2019-04-24.pdf Pdf, 14.3 MB. 14.3 MB 2019-04-29 15.29

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 24 april 2019
Senast uppdaterad:
måndag 26 november 2018