Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 18 mars klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2019-03-18.pdf Pdf, 636.7 kB. 636.7 kB 2019-03-15 10.22
3. Protokollsutdrag - Antagande av VA-plan, med dagvattenstrategi, för Österåkers kommun.pdf Pdf, 409.4 kB. 409.4 kB 2019-03-15 10.14
3. Tjut - Antagande av VA-plan, med dagvattenstrategi, för Österåkers kommun.pdf Pdf, 327.7 kB. 327.7 kB 2019-03-15 10.14
3. Bilaga 1. VA_policy.pdf Pdf, 366.2 kB. 366.2 kB 2019-03-15 10.14
3. Bilaga 2. VA_översikt Österåkers kommun (inkl. bilagor) 190219.pdf Pdf, 10.2 MB. 10.2 MB 2019-03-15 10.14
3. Rev. Bilaga 3. Dagvattenstrategi för Österåkers kommun (inkl. bilagor) 190314.pdf Pdf, 6.7 MB. 6.7 MB 2019-03-15 10.14
3. Kartbilaga 1 190219.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-03-15 10.14
3. Korrigeringar i bilaga 3, dagvattenstrategin.pdf Pdf, 39.7 kB. 39.7 kB 2019-03-15 10.14
3. Tabellbilaga 1 190219.pdf Pdf, 416 kB. 416 kB 2019-03-15 10.14
3. VA-plan för Österåkers kommun 190219.pdf Pdf, 11.8 MB. 11.8 MB 2019-03-15 10.14
4. Protokollsutdrag - Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård.pdf Pdf, 570.6 kB. 570.6 kB 2019-03-15 10.14
4. Tjut - Tematiskt tillägg till översiktsplanen – Kust och skärgård.pdf Pdf, 318 kB. 318 kB 2019-03-15 10.14
5. Protokollsutdrag - Godkännande av Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län.pdf Pdf, 386.1 kB. 386.1 kB 2019-03-15 10.14
5. Tjut - Godkännande av Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län.pdf Pdf, 298.9 kB. 298.9 kB 2019-03-15 10.14
5. Bilaga. Regional vattenforsorjningsplan för Sthlms län.pdf Pdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2019-03-15 10.14
6. Protokollsutdrag - Riktlinjer för miljöbidrag 2019.pdf Pdf, 525.5 kB. 525.5 kB 2019-03-15 10.14
6. Tjut - Riktlinjer för miljöbidrag 2019.pdf Pdf, 339.7 kB. 339.7 kB 2019-03-15 10.14
6. Bilaga 1. Riktlinjer för miljöbidrag 2019.pdf Pdf, 93.3 kB. 93.3 kB 2019-03-15 10.14
7. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 23-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) -Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring förskolor.pdf Pdf, 499.8 kB. 499.8 kB 2019-03-15 10.14
7. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 23-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) -Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring förskolor.pdf Pdf, 423.3 kB. 423.3 kB 2019-03-15 10.14
7. Tjut - Svar på motion nr 23 2017 från Ann-Christine Furustrand (S) – Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring förskolor.pdf Pdf, 469.3 kB. 469.3 kB 2019-03-15 10.14
7. Motion nr 23 2017.pdf Pdf, 182.7 kB. 182.7 kB 2019-03-15 10.14
8. Protokollsutdrag - Markanvisning skola Skåvsjöholm, Svinninge.pdf Pdf, 363 kB. 363 kB 2019-03-15 10.14
8. Tjut - Markanvisning skola Skåvsjöholm, Svinninge.pdf Pdf, 502.8 kB. 502.8 kB 2019-03-15 10.14
8. Bilaga. Karta.pdf Pdf, 194.1 kB. 194.1 kB 2019-03-15 10.14
9. Tjut - Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen i Österåkers kommun 2019 och redovisning av föregående år.pdf Pdf, 330.2 kB. 330.2 kB 2019-03-15 10.14
9. Bilaga 1. Verksamhetsplan Energi- och klimatrådgivningen i Österåker 2019.pdf Pdf, 494.4 kB. 494.4 kB 2019-03-15 10.14
9. Bilaga 2. Redovisning Energi- och klimatrådgivningen i Österåker 2018.pdf Pdf, 467.3 kB. 467.3 kB 2019-03-15 10.14
10. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2019.pdf Pdf, 376.5 kB. 376.5 kB 2019-03-15 10.14
10. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2019.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2019-03-15 10.14
11. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige ekonomiska uppföljning per februari 2019.pdf Pdf, 400.3 kB. 400.3 kB 2019-03-15 10.14
11. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2019.pdf Pdf, 985.6 kB. 985.6 kB 2019-03-15 10.14
12. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2019.pdf Pdf, 379.5 kB. 379.5 kB 2019-03-15 10.14
12. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2019.pdf Pdf, 12.2 MB. 12.2 MB 2019-03-15 10.14
13. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018.pdf Pdf, 383.6 kB. 383.6 kB 2019-03-15 10.14
13. Tjut - Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018.pdf Pdf, 16.1 MB. 16.1 MB 2019-03-15 10.14
14. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2018.pdf Pdf, 377 kB. 377 kB 2019-03-15 10.14
14. Tjut - Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2018.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2019-03-15 10.14
15. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns verksamhetsberättelse 2018.pdf Pdf, 382.7 kB. 382.7 kB 2019-03-15 10.14
15. Tjut - Årsredovisning för år 2018 för Österåkers kommun och dess bolag.pdf Pdf, 434.6 kB. 434.6 kB 2019-03-15 10.14
15. Bilaga. Årsbokslutet som samlat dokument 2018.pdf Pdf, 813.8 kB. 813.8 kB 2019-03-15 10.14
16. Protokollsutdrag - Återrapportering av uppdrag 38 (budget 2019) - Ersättningsnivåer för Ljusterö särskilda boende.pdf Pdf, 522.2 kB. 522.2 kB 2019-03-15 10.14
16. Tjut - Aterrapportering av uppdrag 38 (budget 2019) - Ersättningsnivåer för Ljusterö särskilda boende.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2019-03-15 10.14
17. Protokollsutdrag - Revidering av samtliga nämnders reglementen.pdf Pdf, 461.2 kB. 461.2 kB 2019-03-15 10.14
17. Tjut - Revidering av samtliga nämnders reglementen.pdf Pdf, 699.8 kB. 699.8 kB 2019-03-15 10.14
17. Bilaga 1. Förslag till reviderade reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder.pdf Pdf, 429.8 kB. 429.8 kB 2019-03-15 10.14
17. Bilaga 2. Tidigare gällande reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder.pdf Pdf, 429.2 kB. 429.2 kB 2019-03-15 10.14
18. Protokollsutdrag - Antagande av bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda i Österåkers kommun.pdf Pdf, 864.6 kB. 864.6 kB 2019-03-15 10.14
18. Tjut - Antagande av bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda i Österåkers kommun.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-03-15 10.14
18. Bilaga 1 Förslag.pdf Pdf, 170.5 kB. 170.5 kB 2019-03-15 10.14
18. Bilaga 2 Kommentarer.pdf Pdf, 164.2 kB. 164.2 kB 2019-03-15 10.14
18. Cirkulär 18-31.pdf Pdf, 37.1 kB. 37.1 kB 2019-03-15 10.14
20. Protokollsutdrag - Lokal beredning inför Vårljus stämma den 8 maj 2019.pdf Pdf, 487.2 kB. 487.2 kB 2019-03-15 10.22
20. Tjut - Lokal beredning inför Vårljus stämma den 8 maj 2019.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2019-03-15 10.22
21. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 2-2018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Boulehall i Österåker.pdf Pdf, 473.4 kB. 473.4 kB 2019-03-15 10.22
21. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 2-2018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Boulehall i Österåker.pdf Pdf, 347.1 kB. 347.1 kB 2019-03-15 10.22
21. Tjut - Svar på motion nr 2-2018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Boulehall i Österåker.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2019-03-15 10.22
22. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 9-2018 från Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margareta Olin (S) - Motion om bifallna motioner.pdf Pdf, 877.4 kB. 877.4 kB 2019-03-15 10.22
22. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 9-2018 från Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margareta Olin (S) - Motion om bifallna motioner.pdf Pdf, 458.3 kB. 458.3 kB 2019-03-15 10.22
22. Tjut - Svar på motion nr 9-2018 från Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margareta Olin (S) - Motion om bifallna motioner.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-03-15 10.22
23. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 5-2018 - Allmänpolitisk debatt.pdf Pdf, 540.9 kB. 540.9 kB 2019-03-15 10.22
23. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 5-2018 - Allmänpolitisk debatt.pdf Pdf, 355.3 kB. 355.3 kB 2019-03-15 10.22
23. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 5-2018 - Allmänpolitisk debatt.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2019-03-15 10.22
24. Protokollsutdrag - Riktlinjer för tillgänglighetsbidrag 2019.pdf Pdf, 502.5 kB. 502.5 kB 2019-03-15 10.22
24. Tjut - Riktlinjer för tillgänglighetsbidrag 2019.pdf Pdf, 851.3 kB. 851.3 kB 2019-03-15 10.22
25. Protokollsutdrag - Återremiss Kommunfullmäktige 2019-03-04, § 2-14.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2019-03-15 10.22
25. PM extra KF 2019-03-18.pdf Pdf, 61.2 kB. 61.2 kB 2019-03-15 10.22
25. Tjut - Överlämnande av ansvaret för drift av Solskiftets särskilda boende till extern utförare.pdf Pdf, 11.4 MB. 11.4 MB 2019-03-15 10.22
25. Protokollsutdrag - Återremitterat ärende - Överlämnande av ansvaret för drift av Solskiftets särskilda boende till extern utförare.pdf Pdf, 383.8 kB. 383.8 kB 2019-03-15 10.22
26. Protokollsutdrag - Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 1606-19 avseende laglighetsprövning angående överklagande avseende beslut om Solskiftets särskilda boende för äldre.pdf Pdf, 398.1 kB. 398.1 kB 2019-03-15 10.22
26. Tjut - Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 1606 -19, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende Kommunstyrelsens beslut 2019-01-07, i ärendet KS § 121.pdf Pdf, 13.3 MB. 13.3 MB 2019-03-15 10.22
27. Protokollsutdrag - Yttrande till Förvaltningsrätten i Uppsala, i mål nr 7957-18, angående laglighetsprövning enlig kommunallagen avseende beslut om inrättande av Val- och demokratinämnd i Österåkers kommun.pdf Pdf, 418.6 kB. 418.6 kB 2019-03-15 10.22
27. Tjut - Yttrande till Förvaltningsrätten i Uppsala, i mål nr 7957 - 18, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende beslut om inrättande av Val- och demokratinämnd.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2019-03-15 10.22
29. Protokollsutdrag - Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2018 för Produktionsstyrelsen.pdf Pdf, 464.1 kB. 464.1 kB 2019-03-15 10.22
29. Tjut - Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2018 för Produktionsstyrelsen.pdf Pdf, 227.7 kB. 227.7 kB 2019-03-15 10.22
29. Bilaga. Verksamhetsberättelse för produktionsstyrelsen 2018.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-03-15 10.22
30. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 91.7 kB. 91.7 kB 2019-03-15 10.22
31. Rev. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 74.6 kB. 74.6 kB 2019-03-15 10.22
Nytt ärende A. Bilaga 1 Karta över föreslaget utredningsområde.pdf Pdf, 673.4 kB. 673.4 kB 2019-03-15 10.22
Nytt ärende A. Tjut - Planuppdrag för den sk ”Södra Boulevarden”.pdf Pdf, 612.2 kB. 612.2 kB 2019-03-15 10.22
Nytt ärende B. Tjut - Avfallsplanering för Österåkers kommun.pdf Pdf, 601.6 kB. 601.6 kB 2019-03-15 10.22
Nytt ärende B. Bilaga 1-1 Projektplan Avfallsplanering.pdf Pdf, 103.8 kB. 103.8 kB 2019-03-15 10.22
Nytt ärende B. Bilaga 1-2 Övergripande mål (bilaga 1 till Projektplan).pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-03-15 10.22
Nytt ärende C. Tjut- Aterkallelse av delegation avseende tecknande av förvaltningsspecifika avtal inom Produktionsförvaltningens ansvarsområde.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-03-15 10.22
Nytt ärende D. Tjut - Ljusterö daglig verksamhet.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-03-15 10.22
Nytt ärende E. Tjut - Revidering av investeringsbudget inom området Kultur- och fritid.pdf Pdf, 436.5 kB. 436.5 kB 2019-03-18 14.25
Nytt ärende E. Rev. bilaga till ärende Revidering av investeringsbudget inom området Kultur- och fritid.pdf Pdf, 615.5 kB. 615.5 kB 2019-03-18 14.26
Nytt ärende F. Tjut - Taxa för upplåtelse av offentlig plats mm för 2019.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2019-03-18 14.26
Nytt ärende G. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 21-2017 från Margareta Olin (S) - Skolor saknar porr-filter på sina datorer.pdf Pdf, 370.7 kB. 370.7 kB 2019-03-18 14.28
Nytt ärende G. Tjut - Svar på motion nr 21-2017 från Margareta Olin (S) - Skolor saknar porr-filter på sina datorer.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-03-18 14.28
Protokoll KS 2019-03-18 - Omedelbar justering.pdf Pdf, 5.1 MB. 5.1 MB 2019-03-18 18.03
Protokoll KS 2019-03-18.pdf Pdf, 16.5 MB. 16.5 MB 2019-03-27 11.37
Seniorbladet september19.pdf Pdf, 479.5 kB. 479.5 kB 2019-08-21 14.21

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 18 mars 2019
Senast uppdaterad:
måndag 26 november 2018