Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 11 februari klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2019-02-11.pdf Pdf, 412.2 kB. 412.2 kB 2019-02-05 12.43
3. Protokollsutdrag - Avfallsplanering för Österåkers kommun.pdf Pdf, 561.3 kB. 561.3 kB 2019-02-05 12.43
3. Tjut - Avfallsplanering för Österåkers kommun.pdf Pdf, 622.7 kB. 622.7 kB 2019-02-05 12.43
3. Bilaga 1-1 Projektplan Avfallsplanering.pdf Pdf, 108.3 kB. 108.3 kB 2019-02-05 12.43
3. Bilaga 1-2 Övergripande mål (bilaga 1 till Projektplan).pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-02-05 12.43
4. Protokollsutdrag - Markanvisningsavtal och tomträttsupplåtelse Tråsättra 1-879.pdf Pdf, 467.3 kB. 467.3 kB 2019-02-05 12.43
4. Tjut - Markanvisningsavtal och tomträttsupplåtelse Tråsättra 1 879.pdf Pdf, 337.6 kB. 337.6 kB 2019-02-05 12.43
4. Bilaga 1. Markansvisningsavtal Valsjöskogens förskola Tråsättra 1_879.pdf Pdf, 85.8 kB. 85.8 kB 2019-02-05 12.43
4. Bilaga 2. Bilaga A Tråsättra 1_879.pdf Pdf, 501.5 kB. 501.5 kB 2019-02-05 12.43
4. Bilaga 3. Bilaga B Markanvisningstävling Valsjöskogens förskola.pdf Pdf, 742.5 kB. 742.5 kB 2019-02-05 12.43
4. Bilaga 4. Tomträttsavtal Valsjöskogens förskola Tråsättra 1_879.pdf Pdf, 96.3 kB. 96.3 kB 2019-02-05 12.43
4. Bilaga 5. Bilaga A Tråsättra 1_879.pdf Pdf, 501.5 kB. 501.5 kB 2019-02-05 12.43
5. Protokollsutdrag - Fortsatt planuppdrag för Säbyvikens marina.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-02-05 12.43
5. Tjut - Fortsatt planuppdrag för Säbyvikens marina.pdf Pdf, 649.4 kB. 649.4 kB 2019-02-05 12.43
5. Bilaga 1. Karta.pdf Pdf, 719.7 kB. 719.7 kB 2019-02-05 12.43
5. Bilaga 2. Säbyvikens marina PM fr Wasatornet ny Dp 2019-01-15.pdf Pdf, 249.1 kB. 249.1 kB 2019-02-05 12.43
6. Protokollsutdrag - Överenskommelse om fastighetsreglering från Runö 7-146 till Runö 7-108, Båthamnsvägens ersättning.pdf Pdf, 516.6 kB. 516.6 kB 2019-02-05 12.43
6. Tjut - Överenskommelse om fastighetsreglering från Runö 7 146 till Runö 7 108, Båthamnsvägens ersättning.pdf Pdf, 285.1 kB. 285.1 kB 2019-02-05 12.43
6. Bilaga 1. Överenskommelse om fastighetsreglering Runö 7.146_Lidl.pdf Pdf, 81.8 kB. 81.8 kB 2019-02-05 12.43
6. Bilaga 2. Kartbilaga markintrång.pdf Pdf, 177.4 kB. 177.4 kB 2019-02-05 12.43
7. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021.pdf Pdf, 487.3 kB. 487.3 kB 2019-02-05 12.43
7. Tjut - Kommunstyrelsens budget 2019 verksamhetsplan 2019-2021.pdf Pdf, 12.2 MB. 12.2 MB 2019-02-05 12.45
8. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige m.m. budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021.pdf Pdf, 479.9 kB. 479.9 kB 2019-02-05 12.43
8. Tjut - Kommunfullmäktiges mm. budget 2019 verksamhetsplan 2019-2021.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2019-02-05 12.45
9. Protokollsutdrag - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2019-01 -31.pdf Pdf, 377.1 kB. 377.1 kB 2019-02-05 12.43
9. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner (motionsstatistik) och medborgarförslag (medborgarförslagsstatistik) per 2019-01-31.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2019-02-05 12.43
10. Protokollsutdrag - Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar.pdf Pdf, 538.4 kB. 538.4 kB 2019-02-05 12.43
10. Tjut - Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2019-02-05 12.45
11. Protokollsutdrag - Säkerhetspolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 551.5 kB. 551.5 kB 2019-02-05 12.43
11. Tjut - Säkerhetspolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-02-05 12.45
12. Protokollsutdrag - Attestförteckning för produktionsutskottet 2019.pdf Pdf, 540 kB. 540 kB 2019-02-05 12.43
12. Tjut - Attestförteckning för produktionsutskottet 2019.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-02-05 12.46
13. Protokollsutdrag - Budget och verksamhetsplan för Produktionsutskottet 2019.pdf Pdf, 482.1 kB. 482.1 kB 2019-02-05 12.43
13. Tjut - Budget och verksamhetsplan för Produktions utskottet 2019.pdf Pdf, 7.9 MB. 7.9 MB 2019-02-05 12.46
15. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 74.8 kB. 74.8 kB 2019-02-05 12.43
16. Redovisning av delegation Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 56.5 kB. 56.5 kB 2019-02-05 12.43
Nytt ärende. Tjut - Antal ersättare i Val- och demokratinämnden samt antagande av reglemente för Val- och demokratinämnden.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2019-02-08 14.46
Nytt ärende. Tjut - Ställningstagande till aktualitetsprövning av planprogram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira.pdf Pdf, 603.2 kB. 603.2 kB 2019-02-08 14.48
Nytt ärende. Bilaga 1 - PM Ställningstagande till planprogrammets aktualitet.pdf Pdf, 773.6 kB. 773.6 kB 2019-02-08 14.48
Nytt ärende. Bilaga 2 - Detaljerat ställningstagande till PM.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-02-08 14.48
Nytt ärende. Bilaga 3 - Kulturmiljöbedömning Detaljplaneprogram för Östanå, Roslags-Kulla och WIra rev 20190528.pdf Pdf, 44.2 MB. 44.2 MB 2019-06-12 14.06
Nytt ärende. Bilaga 4 - Karta med områden som utgår.pdf Pdf, 22.4 MB. 22.4 MB 2019-02-08 14.48
Nytt ärende. Tjut - Handlingsplan för åtgärder med anledning av åtgärdsvalsstudie för väg 276.pdf Pdf, 887 kB. 887 kB 2019-02-08 14.50
Nytt ärende. Bilaga 1. Handlingsplan för åtgärder med anledning av åtgärdsvalsstudie för väg 276.pdf Pdf, 70.8 kB. 70.8 kB 2019-02-08 14.50
Nytt ärende. Bilaga 2. Åtgärdskatalog 2018-10-08.pdf Pdf, 6.4 MB. 6.4 MB 2019-02-08 14.50
Nytt ärende. Bilaga 2. ÅVS väg 276 Granskning 2018-10-08.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-02-08 14.50
Protokoll KS 2019-02-11 - Omedelbar justering.pdf Pdf, 793.7 kB. 793.7 kB 2019-02-11 17.39
Protokoll KS 2019-02-11.pdf Pdf, 14.7 MB. 14.7 MB 2019-02-18 13.40

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 11 februari 2019
Senast uppdaterad:
måndag 26 november 2018