Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 7 januari klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2019-01-07.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2018-12-21 15.17
3. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 26-2017 - Återtagande av kommunens enskilda vägar.pdf Pdf, 513.3 kB. 513.3 kB 2018-12-21 14.40
3. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 26-2017 - Återtagande av kommunens enskilda vägar.pdf Pdf, 225.1 kB. 225.1 kB 2018-12-21 14.40
3. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 26-2017 - Återtagande av kommunens enskilda vägar.pdf Pdf, 593.9 kB. 593.9 kB 2018-12-21 14.40
3. Medborgarförslag nr 26-2017.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2018-12-21 14.40
4. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 8-2018 - Utökad infartsparkering vid Tuna gård.pdf Pdf, 550.9 kB. 550.9 kB 2018-12-21 14.40
4. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 8-2018 - Utökad infartsparkering vid Tuna gård.pdf Pdf, 259.5 kB. 259.5 kB 2018-12-21 14.40
4. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 8-2018 - Utökad infartsparkering vid Tuna gård.pdf Pdf, 308.3 kB. 308.3 kB 2018-12-21 14.40
4. Medborgarförslag nr 8-2018.pdf Pdf, 494.7 kB. 494.7 kB 2018-12-21 14.40
5. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 9-2018 - Cykelväg på nedlagd banvall vid Arninge.pdf Pdf, 506.7 kB. 506.7 kB 2018-12-21 14.40
5. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 9-2018 - Cykelväg på nedlagd banvall vid Arninge.pdf Pdf, 267.5 kB. 267.5 kB 2018-12-21 14.40
5. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 9-2018 - Cykelväg på nedlagd banvall vid Arninge.pdf Pdf, 424.7 kB. 424.7 kB 2018-12-21 14.40
5. Medborgarförslag nr 9-2018.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2018-12-21 14.40
6. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 10-2018 - Cykelväg mellan Täljö och Rydbo.pdf Pdf, 480.4 kB. 480.4 kB 2018-12-21 14.40
6. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 10-2018 - Cykelväg mellan Täljö och Rydbo.pdf Pdf, 272.4 kB. 272.4 kB 2018-12-21 14.40
6. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 10-2018 - Cykelväg mellan Täljö och Rydbo.pdf Pdf, 449.9 kB. 449.9 kB 2018-12-21 14.40
6. Medborgarförslag nr 10-2018.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2018-12-21 14.40
7. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 11-2018 - Bygg Åkersbergastråket i verkligheten.pdf Pdf, 467 kB. 467 kB 2018-12-21 14.40
7. Ordförandeförslag - Svar på Medborgarförslag nr 11-2018 - Bygg Akersbergastråket i verkligheten.pdf Pdf, 208.6 kB. 208.6 kB 2018-12-21 14.40
7. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 11-2018 - Bygg Åkersbergastråket i verkligheten.pdf Pdf, 418.2 kB. 418.2 kB 2018-12-21 14.40
7. Medborgarförslag nr 11-2018.pdf Pdf, 1005.4 kB. 1005.4 kB 2018-12-21 14.40
8. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 12-2018 - Förbättra trafikmiljön på Bergavägen mellan Kyrkligt Centrum och Norrgårdsvägen.pdf Pdf, 591.8 kB. 591.8 kB 2018-12-21 14.40
8. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 12-2018 - Förbättra trafikmiljön på Bergavägen mellan Kyrkligt Centrum och Norrgårdsvägen.pdf Pdf, 262.9 kB. 262.9 kB 2018-12-21 14.40
8. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 12-2018 – Förbättra trafikmiljön på Bergavägen mellan Kyrkligt Centrum och Norrgårdsvägen.pdf Pdf, 481.8 kB. 481.8 kB 2018-12-21 14.40
8. Medborgarförslag nr 12-2018.pdf Pdf, 894.2 kB. 894.2 kB 2018-12-21 14.40
10. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 8-2018 från Björn Molin (RP) - Västra Banvägen överförs till kommunalt huvudmannaskap.pdf Pdf, 490 kB. 490 kB 2018-12-21 14.40
10. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 8- 2018 från Björn Molin (RP) - Västra Banvägen överförs till kommunalt huvudmannaskap.pdf Pdf, 239.7 kB. 239.7 kB 2018-12-21 14.40
10. Tjut - Svar på motion nr 8-2018 från Björn Molin (RP) – Västra Banvägen överförs till kommunalt huvudmannaskap.pdf Pdf, 309.2 kB. 309.2 kB 2018-12-21 14.40
10. Motion nr 8-2018.pdf Pdf, 817.3 kB. 817.3 kB 2018-12-21 14.40
11. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3-2016 från Jörgen Palmberg (S) - Skolskjuts för barn med särskilda behov.pdf Pdf, 447.7 kB. 447.7 kB 2018-12-21 14.42
11. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 3-2016 från Jörgen Palmberg (S) - Skolskjuts för barn med särskilda behov.pdf Pdf, 424.7 kB. 424.7 kB 2018-12-21 14.42
12. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag 6-2018 - Utökad skolskjuts för elever med särskilda behov.pdf Pdf, 398.3 kB. 398.3 kB 2018-12-21 14.42
12. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 6-2018 - Utökad skolskjuts för elever med särskilda behov.pdf Pdf, 413.9 kB. 413.9 kB 2018-12-21 14.42
12. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 6-2018 - Utökad skolskjuts för elever med särskilda behov.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2018-12-21 15.12
13. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 25-2017 - Skolskjuts till angränsande kommuner.pdf Pdf, 402.9 kB. 402.9 kB 2018-12-21 14.42
13. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 25-2017 - Skolskjuts till angränsande kommuner.pdf Pdf, 390.1 kB. 390.1 kB 2018-12-21 14.42
13. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 25-2017 - Skolskjuts till angränsande kommuner.pdf Pdf, 917.6 kB. 917.6 kB 2018-12-21 15.12
14. Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Tuna 7-99.pdf Pdf, 413.2 kB. 413.2 kB 2018-12-21 15.15
14. Tjut - Antagande av detaljplan för Tuna 7 99.pdf Pdf, 583.6 kB. 583.6 kB 2018-12-21 15.15
14. Bilaga 1. Planhandlingar.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2018-12-21 15.15
14. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 103.2 kB. 103.2 kB 2018-12-21 15.15
14. Bilaga 3. Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 103.2 kB. 103.2 kB 2018-12-21 15.15
14. Plankarta A3-L.pdf Pdf, 882.5 kB. 882.5 kB 2018-12-21 15.15
15. Protokollsutdrag - Tomträttsupplåtelse Tuna 4-139.pdf Pdf, 414.7 kB. 414.7 kB 2018-12-21 15.15
15. Tjut - Tomträttsavtal Tuna 4_139.pdf Pdf, 259.7 kB. 259.7 kB 2018-12-21 15.15
15. Bilaga 1. Tomträttsavtal Tuna 4_139.pdf Pdf, 79.9 kB. 79.9 kB 2018-12-21 15.15
15. Bilaga 2. Bilaga A.pdf Pdf, 612.3 kB. 612.3 kB 2018-12-21 15.15
16. Protokollsutdrag - Överenskommelse om fastighetsreglering från delar av Runö 7-88 m.fl..pdf Pdf, 545.3 kB. 545.3 kB 2018-12-21 15.15
16. Tjut - Överenskommelse om fastighetsreglering från delar av Runö 7 88 m.fl..pdf Pdf, 317.7 kB. 317.7 kB 2018-12-21 15.15
16. Sammanställning av revidering av bilaga 1. Överenskommelse om fastighetsreglering från delar av Runö 7-88 m.fl.pdf Pdf, 123.8 kB. 123.8 kB 2019-01-02 11.05
16. Överenskommelse om fastighetsreglering Runö 7_74 mfl, (ändrad 2018-12-28).pdf Pdf, 142.6 kB. 142.6 kB 2019-01-02 11.06
16. Bilaga 1. Överenskommelse om fastighetsreglering Runö 7_74 mfl.pdf Pdf, 142.6 kB. 142.6 kB 2018-12-21 15.15
16. Bilaga 2. Bilaga, överenskommelse om fastighetsreglering Runö 7_74 mfl.pdf Pdf, 532.7 kB. 532.7 kB 2018-12-21 15.15
17. Protokollsutdrag - Värdeåterföring Sverigeförhandlingen.pdf Pdf, 452.8 kB. 452.8 kB 2018-12-21 15.16
17. Tjut - Värdeåterföring Sverigeförhandlingen.pdf Pdf, 390.7 kB. 390.7 kB 2018-12-21 15.16
17. Bilaga. Riktlinjer Värdeåterföring.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2018-12-21 15.16
18. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2018.pdf Pdf, 405.2 kB. 405.2 kB 2018-12-21 15.16
18. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november 2018.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2018-12-21 15.16
19. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2018.pdf Pdf, 386.9 kB. 386.9 kB 2018-12-21 15.16
19. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per november 2018.pdf Pdf, 877.3 kB. 877.3 kB 2018-12-21 15.16
20. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2018.pdf Pdf, 403.3 kB. 403.3 kB 2018-12-21 15.16
20. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per november 2018.pdf Pdf, 14.1 MB. 14.1 MB 2018-12-21 15.16
21. Protokollsutdrag - Försäljning av fastigheten Smedby 30-4.pdf Pdf, 392.8 kB. 392.8 kB 2018-12-21 15.16
21. Tjut - Godkänna Armada Fastighets ABs försäljning av fastighet Smedby 30-4 samt intilliggande markfastigheterna Freden 1-6, Smedby 30-1 samt Smedby 30-8.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-12-21 15.16
21. Bilaga 1. Ansökan från Österåkers Exploateringsfastigheter AB samt Armada Bostäder AB.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2018-12-21 15.16
21. Bilaga 2. Värderingsutlåtande från Newsec avseende Smedby 30-4.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2018-12-21 15.16
21. Bilaga 3. Värderingsudåtande från SVEFA avseende Smedby 30-4.pdf Pdf, 10.4 MB. 10.4 MB 2018-12-21 15.16
21. Bilaga 4. Värderingsutlåtande från Mäklarringen avseende Smedby 30-1, 30-8 samt Freden 1-6.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2018-12-21 15.16
21. Bilaga 5. Värdering Fastighetsbyrån.pdf Pdf, 43 kB. 43 kB 2018-12-21 15.16
21. Bilaga 6. Styrelseprotokoll för sammanträde med Österåkers Exploaterings fas tigheter AB 18 september 2018..pdf Pdf, 950.6 kB. 950.6 kB 2018-12-21 15.16
21. Bilaga 7. Styrelseprotokoll för sammanträde med Armada Bostäder AB 13 november 2018.pdf Pdf, 867.5 kB. 867.5 kB 2018-12-21 15.16
22. Protokollsutdrag - Strategi för skolans digitalisering i Österåkers kommun.pdf Pdf, 539.2 kB. 539.2 kB 2018-12-21 15.17
22. Tjut - Strategi för skolans digitalisering i Österåkers kommun.pdf Pdf, 4.5 MB. 4.5 MB 2018-12-21 15.17
23. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 21-2017 från MargaretaOlin (S) - Skolor saknar porr-filter på sina datorer.pdf Pdf, 331.6 kB. 331.6 kB 2018-12-21 15.17
23. Tjut - Svar på motion nr 21-2017 från Margareta Olin (S) - Skolor saknar porr-filter på sina datorer.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2018-12-21 15.17
23. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 21-2017 från Margareta Olin (S) - Skolor saknar porr-filter på sina datorer.pdf Pdf, 889.6 kB. 889.6 kB 2018-12-21 15.17
24. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 7-2018 från Francisco Contreras (V) - Inför 6-timmars arbetsdag på försök.pdf Pdf, 499.6 kB. 499.6 kB 2018-12-21 15.17
24. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 7-2018 från Francisco Contreras (V) - Inför 6-timmars arbetsdag på försök.pdf Pdf, 244.4 kB. 244.4 kB 2018-12-21 15.17
24. Tjut - Svar på motion nr 7-2018 från Francisco Contreras (V) - Inför 6-timmars arbetsdag på försök.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-12-21 15.17
25. Protokollsutdrag - Personuppgiftspolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 535.3 kB. 535.3 kB 2018-12-21 15.17
25. Tjut - Personuppgiftspolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2018-12-21 15.17
26. Tjut - Val av ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsens planarbetsutskott, Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsens produktionsutskott.pdf Pdf, 510.4 kB. 510.4 kB 2018-12-21 15.17
27. Tjut - Val av ledamöter och ersättare till Krisledningsnämnden i Österåkers kommun för mandatperioden 2019-2022.pdf Pdf, 440.9 kB. 440.9 kB 2018-12-21 15.17
28. Tjut - Rådgivande organ i Österåkers kommun för mandatperioden 2019-2022.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2018-12-21 15.17
29. Tjut - Val av ledamöter till de rådgivande organen i Österåkers kommun för mandatperioden 2019-2022.pdf Pdf, 445.5 kB. 445.5 kB 2018-12-21 15.17
31. Protokollsutdrag - Firmatecknare för Österåkers kommun från den 7 januari 2019.pdf Pdf, 983.2 kB. 983.2 kB 2018-12-21 15.17
31. Tjut - Firmatecknare för Österåkers kommun från den 7 januari 2019.pdf Pdf, 712.9 kB. 712.9 kB 2018-12-21 15.17
34. Meddelanden och information vilka anmäles i Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 67.3 kB. 67.3 kB 2018-12-21 15.17
35. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 57.3 kB. 57.3 kB 2018-12-21 15.17
36. Återredovisning av nämndernas svar på budgetuppdrag från Kommunfullmäktige.pdf Pdf, 54.4 kB. 54.4 kB 2018-12-21 15.17
Protokoll KS 2019-01-07 - Omedelbar justering.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-01-07 18.15
Protokoll 2019-01-07.pdf Pdf, 23.8 MB. 23.8 MB 2019-01-14 15.53

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 7 januari 2019
Senast uppdaterad:
måndag 26 november 2018