Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen - Extra

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 10 juni klockan 14.00 i Fullmäktigesalen. Observera klockslag och sammanträdeslokal!

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Kommunstyrelsen 2019-06-10.pdf Pdf, 167.8 kB. 167.8 kB 2019-06-04 10.29
3. Tjut - Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget för år 2020 och planåren 2021-2022.pdf Pdf, 16 MB. 16 MB 2019-06-04 15.58
4. AU-protokoll - Ansökan om kommunal borgen (tilläggsansökan) Hacksta 2-151 – Friidrottsarenan.pdf Pdf, 345.5 kB. 345.5 kB 2019-06-04 10.29
4. Tjut - Ansökan om kommunal borgen (tilläggsansökan) Hacksta 2-151 – Friidrottsarenan.pdf Pdf, 405.9 kB. 405.9 kB 2019-06-04 10.29
5. AU-protokoll - Ansökan om kommunal borgen Tuna 8-213 – Österskärsskolan.pdf Pdf, 310.2 kB. 310.2 kB 2019-06-04 10.29
5. Tjut - Ansökan om kommunal borgen Tuna 8-213 – Österskärsskolan.pdf Pdf, 385.7 kB. 385.7 kB 2019-06-04 10.29
6. Tjut - Antagande av gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen - Trygg, säker och störningsfri, version 1.0.pdf Pdf, 254.8 kB. 254.8 kB 2019-06-04 10.29
6. Bilaga 1- Antagande av gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen.pdf Pdf, 776.1 kB. 776.1 kB 2019-06-04 10.29
6. Bilaga 2 Gemensamma förmågor -Antagande av gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen.pdf Pdf, 391.1 kB. 391.1 kB 2019-06-04 10.30
6. Bilaga 3 Modellbeskrivning - Antagande av gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-06-04 10.30
6 Bilaga 4 skrivelse Länsstyrelsen - Antagande av gemensam målbild 2019-2022, Samverkan Stockholmsregionen.pdf Pdf, 136.7 kB. 136.7 kB 2019-06-04 10.30
7. Tjut - Fortsatt planuppdrag för Näsängen etapp 1 och 2.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-06-04 10.30
9. Tjut - Kompensation för framtida pensionsbortfall för förtroendevalda i Österåkers kommun.pdf Pdf, 290.8 kB. 290.8 kB 2019-06-04 10.30
10. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 19-2017 från Björn Molin (RP) - Angående tiggeriet.pdf Pdf, 109.5 kB. 109.5 kB 2019-06-05 08.37
10. Tjut - Tjut - Svar på motion nr 19-2017 från Björn Molin (RP) - Angående tiggeriet.pdf Pdf, 220.8 kB. 220.8 kB 2019-06-04 15.17
10. Motion nr 19-2017 från Björn Molin (RP) - Angående tiggeriet.pdf Pdf, 208.3 kB. 208.3 kB 2019-06-04 15.17
12. Tjut - Ett hållbarhetsramverk för Österåkers kommun.pdf Pdf, 510.2 kB. 510.2 kB 2019-06-04 10.31
13. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 61 kB. 61 kB 2019-06-10 11.32
14. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 58.5 kB. 58.5 kB 2019-06-10 11.32
Nytt ärende 15 - Tjut Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Polismyndigheten och Österåkers kommun samt medborgarlöfte.pdf Pdf, 682.5 kB. 682.5 kB 2019-06-05 11.04
Protokoll KS 2019-06-10 - Omedelbar justering.pdf Pdf, 84.2 kB. 84.2 kB 2019-06-10 19.23
Protokoll KS 2019-06-10.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-06-11 11.20

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
tisdag 4 juni 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 5 juni 2019