Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 6 mars klockan 09.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Plan-AU 2019-03-06.pdf Pdf, 159.3 kB. 159.3 kB 2019-02-20 13.20
3. Tjut - Antagande av VA-plan, med dagvattenstrategi, för Österåkers kommun.pdf Pdf, 327.7 kB. 327.7 kB 2019-02-20 13.20
3. VA-plan för Österåkers kommun 190219.pdf Pdf, 11.8 MB. 11.8 MB 2019-02-20 13.20
3. Bilaga 1. VA_policy.pdf Pdf, 366.2 kB. 366.2 kB 2019-02-20 13.19
3. Bilaga 2. VA_översikt Österåkers kommun (inkl. bilagor) 190219.pdf Pdf, 10.2 MB. 10.2 MB 2019-02-20 13.19
3. Bilaga 3. Dagvattenstrategi för Österåkers kommun (inkl. bilagor) 190219.pdf Pdf, 35.3 MB. 35.3 MB 2019-02-20 13.19
3. Kartbilaga 1 190219.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-02-20 13.20
3. Tabellbilaga 1 190219.pdf Pdf, 416 kB. 416 kB 2019-02-20 13.20
4. Tjut - Tematiskt tillägg till översiktsplanen – Kust och skärgård.pdf Pdf, 318 kB. 318 kB 2019-02-20 13.20
6. Tjut - Riktlinjer för miljöbidrag 2019.pdf Pdf, 339.7 kB. 339.7 kB 2019-02-20 13.20
6. Bilaga 1. Riktlinjer för miljöbidrag 2019.pdf Pdf, 93.3 kB. 93.3 kB 2019-02-20 13.20
7. Tjut - Granskning kring förslag till detaljplan för Margretelundsvägen etapp 2.pdf Pdf, 555.2 kB. 555.2 kB 2019-02-20 13.20
7. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf Pdf, 7.3 MB. 7.3 MB 2019-02-20 13.20
7. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 167.3 kB. 167.3 kB 2019-02-20 13.20
8. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 23-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) -Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring förskolor.pdf Pdf, 423.3 kB. 423.3 kB 2019-02-20 13.20
8. Tjut - Svar på motion nr 23 2017 från Ann-Christine Furustrand (S) – Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring förskolor.pdf Pdf, 469.3 kB. 469.3 kB 2019-02-20 13.20
8. Motion nr 23 2017.pdf Pdf, 182.7 kB. 182.7 kB 2019-02-20 13.20
Protokoll Plan-AU 2019-03-06.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2019-03-11 13.32

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 6 mars 2019
Senast uppdaterad:
måndag 26 november 2018