Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 19 juni klockan 9.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse PLAU 2019-06-19.pdf Pdf, 101.8 kB. 101.8 kB 2019-06-13 11.07
3. Tjut - Granskning av detaljplan för Hagby äng o kulle etapp 1.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-06-13 11.08
3. Bilaga 1..pdf Pdf, 13.7 MB. 13.7 MB 2019-06-13 11.08
4. Tjut - Planuppdrag för Tuna 6 151 m.fl..pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-06-13 11.08
4. Bilaga. Förstudierapport Tuna 6_151.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2019-06-13 11.08
5. Tjut - Samråd kring förslag till detaljplan för Slussholmen.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-06-13 11.08
5. Bilaga 1. Slussholmen Samrådshandling 190605.pdf Pdf, 9.5 MB. 9.5 MB 2019-06-13 11.08
5. Bilaga 2. Intrångskarta A3 2019-06-05.pdf Pdf, 547.7 kB. 547.7 kB 2019-06-13 11.08
5. Bilaga 3. Dom Vattenverksamhet.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2019-06-13 11.08
5. DP_Slussen_Illustrationskarta A3.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2019-06-13 11.08
5. DP_Slussen_Plankarta A3.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2019-06-13 11.08
6. Tjut - Utställning kring förslag till detaljplan för Svinninge handel (Svartgarn 2 506 m.fl.).pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-06-13 11.08
6. Bilaga 1. Samlingsfil utställningshandlingar Svinninge handel.pdf Pdf, 14.9 MB. 14.9 MB 2019-06-13 11.08
6. Bilaga 2. Plankarta Svinninge handel utställning A3.pdf Pdf, 500.3 kB. 500.3 kB 2019-06-13 11.08
7. Tjut - Avslutande av inaktuellt detaljplaneuppdrag inom del av Husby 3 3.pdf Pdf, 715.7 kB. 715.7 kB 2019-06-13 11.08
7. Bilaga 1. Protokollsutdrag KS 2017-02-13, § 2 7.pdf Pdf, 58.1 kB. 58.1 kB 2019-06-13 11.08
7. Bilaga 2. Ortofoto över planområdet samt programområdet.pdf Pdf, 1003.3 kB. 1003.3 kB 2019-06-13 11.08
8. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 11-2018 från Fransisco Contreras (V) - Gör Österåker till en riktig cykelkommun.pdf Pdf, 125.4 kB. 125.4 kB 2019-06-13 15.47
8. Tjut - Svar på motion nr 11 2018 från Francisco Contreras (V) - Gör Österåker till en riktig cykelkommun.pdf Pdf, 959.2 kB. 959.2 kB 2019-06-13 11.08
8. Bilaga. Protokollsutdrag TN 2019-05-28, § 5 16.pdf Pdf, 167.9 kB. 167.9 kB 2019-06-13 11.08
9. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 12-2018 från Peter Wihlner (SD) - Skolskjuts.pdf Pdf, 105.1 kB. 105.1 kB 2019-06-13 15.47
9. Tjut - Svar på motion nr 12 2018 från Peter Wihlner (SD) – Fri skolskjuts.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2019-06-13 11.08
10. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 11 2017 – Destruktion av båtar.pdf Pdf, 73.9 kB. 73.9 kB 2019-06-13 11.08
10. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 11 2017 – Destruktion av båtar.pdf Pdf, 9.5 MB. 9.5 MB 2019-06-13 11.08
11. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 13 2018 – Hundrastgård i nya Skånstaparken.pdf Pdf, 72.7 kB. 72.7 kB 2019-06-13 11.08
11. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 13 2018 – Hundrastgård i nya Skånstaparken.pdf Pdf, 809.2 kB. 809.2 kB 2019-06-13 11.08
11. Bilaga. Protokollsutdrga TN 2019-05-28, § 5 18.pdf Pdf, 81.2 kB. 81.2 kB 2019-06-13 11.08
12. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 6 2019 - Buss Lervik - Åkersberga Centrum.pdf Pdf, 71.5 kB. 71.5 kB 2019-06-13 11.08
12. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 6 2019 - Buss Lervik - Åkersberga Centrum.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-06-13 11.08
12. Bilaga. Protokollsutdrag TN 2019-05-28, § 5 19.pdf Pdf, 123.5 kB. 123.5 kB 2019-06-13 11.08
13. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 8 2019 - Ny busslinje Lervik Brevik – Åkersberga centrum och Lervik Brevik – Margretelunds centrum.pdf Pdf, 73.3 kB. 73.3 kB 2019-06-13 11.08
13. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 8 2019 - Ny busslinje Lervik Brevik – Åkersberga centrum och Lervik Brevik – Margretelunds centrum.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-06-13 11.08
13. Bilaga. Protokollsutdrag TN 2019-05-28, § 5 20.pdf Pdf, 133.4 kB. 133.4 kB 2019-06-13 11.08
Protokoll Plan-AU 2019-06-19.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2019-06-20 09.41

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 19 juni 2019
Senast uppdaterad:
måndag 26 november 2018