Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när utskottets sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen 17 september klockan 09.00. OBS! Sammanträdesdag

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Plan-AU 2019-09-17.pdf Pdf, 482.5 kB. 482.5 kB 2019-09-11 15.45
3. Tjut - Kemikalieplan för Österåkers kommun.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-09-11 15.45
3. Bilaga. Kemikalieplan för Österåkers kommun.pdf Pdf, 554.8 kB. 554.8 kB 2019-09-11 15.45
4. Tjut - Planuppdrag för utökning av Värmeverket (Säby 1 7 m.fl.).pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-09-11 15.45
4. Bilaga 1. Ansökan om detaljplan - Begäran om planbesked.pdf Pdf, 479.1 kB. 479.1 kB 2019-09-11 15.45
4. Bilaga 2. Förstudierapport Utökning av E.ON Värmeverk.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2019-09-11 15.45
5. Tjut - Planbesked för området kring ”Odenplan” (Åkerstorp).pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-09-11 15.45
5. Bilaga. Ställningstagande gällande planbesked för OdenplanÅkerstorp (Åkerstorp 311 m.fl.).pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2019-09-11 15.45
6. Tjut - Antagande av förslag till detaljplan för Margretelundsvägen etapp 2.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-09-11 15.45
6. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf Pdf, 5.9 MB. 5.9 MB 2019-09-11 15.45
6. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 169.8 kB. 169.8 kB 2019-09-11 15.45
6. Bilaga 3. Utlåtande.pdf Pdf, 154.4 kB. 154.4 kB 2019-09-11 15.45
7. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 19-2018 - Rent vid gångvägar i Åkersberga.pdf Pdf, 80.8 kB. 80.8 kB 2019-09-11 15.45
7. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 19-2018 - Rent vid gångvägar i Åkersberga.pdf Pdf, 939.1 kB. 939.1 kB 2019-09-11 15.45
7. Bilaga 1. Medborgarförslag 19-2018.pdf Pdf, 146.5 kB. 146.5 kB 2019-09-11 15.45
7. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-08-20_ § 6_13.pdf Pdf, 650.7 kB. 650.7 kB 2019-09-11 15.45
8. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 3-2019 - Upplåt parkeringsplatser för laddning av elbilar.pdf Pdf, 95 kB. 95 kB 2019-09-11 15.45
8. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 3-2019 - Upplåt parkeringsplatser för laddning av elbilar.pdf Pdf, 881.6 kB. 881.6 kB 2019-09-11 15.45
8. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 3-2019.pdf Pdf, 619.9 kB. 619.9 kB 2019-09-11 15.45
8. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-08-20 § 6_14.pdf Pdf, 613 kB. 613 kB 2019-09-11 15.45
9. Tjut - Skyltpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 16.5 MB. 16.5 MB 2019-09-11 15.45
10. Tjut - Avtal om anläggningsarrende avseende fastighet Runö 7-261.pdf Pdf, 95.7 kB. 95.7 kB 2019-09-13 11.18
10. Bilaga. Avtal om anläggningsarrende avseende fastighet Runö 7 261.pdf Pdf, 476.8 kB. 476.8 kB 2019-09-13 11.21
11. Tjut - Tomträttsupplåtelse Tuna 4-139.pdf Pdf, 98.8 kB. 98.8 kB 2019-09-13 11.18
11. Bilaga 1. Tomträttsavtal Tuna 4_139.pdf Pdf, 319.6 kB. 319.6 kB 2019-09-13 11.21
11. Bilaga 2. Karta.pdf Pdf, 612.3 kB. 612.3 kB 2019-09-13 11.21
12. Tjut - Regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsverksamhet i Österåkers kommun för elever i förskoleklass, grundskola och särskola.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2019-09-11 15.45
13. Tjut - Sammanträdestider 2020 för Kommunstyrelsens planarbetsutskott (PLAU).pdf Pdf, 421.1 kB. 421.1 kB 2019-09-11 15.45
Protokoll PLAU 2019-09-17.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2019-09-23 09.22

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
tisdag 17 september 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 11 september 2019