Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 11 december klockan 09.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Plan-AU 2019-12-11.pdf Pdf, 670.1 kB. 670.1 kB 2019-12-05 09.45
3. Tjut - Godkännande av exploateringsavtal för Runö 7 15 m.fl..pdf Pdf, 637.1 kB. 637.1 kB 2019-12-05 09.45
3. Bilaga. Exploateringsavtal Runö 7.15 mfl.pdf Pdf, 7.9 MB. 7.9 MB 2019-12-05 09.45
4. Tjut - Antagande av förslag till detaljplan för Runö 7 15 m.fl..pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-12-05 09.45
4. Bilaga 1. Samlingfil.pdf Pdf, 23.5 MB. 23.5 MB 2019-12-05 09.45
4. Bilaga 2. Plankarta A3.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2019-12-05 09.45
5. Tjut - Detaljplan för Svinninge handel (Svartgarn 2 506 m.fl).pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-12-05 09.45
5. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf Pdf, 12.9 MB. 12.9 MB 2019-12-05 09.45
5. Bilaga 2. Illustrationsplan Svinninge handel, antagande A3.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-12-05 09.45
5. Bilaga 3. Plankarta Svinninge handel antagande A3.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2019-12-05 09.45
6. Tjut - Försäljning av Tråsättra 1 888 inom detaljplan för Valsjöskogen etapp 1.pdf Pdf, 581.8 kB. 581.8 kB 2019-12-05 09.45
6. Bilaga. Köpekontrakt Valsjöskogen Tråsättra 1_888.pdf Pdf, 303.1 kB. 303.1 kB 2019-12-05 09.45
7. Tjut - Ett hållbarhetsramverk för Österåkers kommun.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2019-12-05 09.45
7. Bilaga 1_Hållbarhetsramverk_varför.pdf Pdf, 821.6 kB. 821.6 kB 2019-12-05 09.45
8. Tjut - Godkännande av riktlinjer för hållbar vattenförsörjning.pdf Pdf, 722.2 kB. 722.2 kB 2019-12-05 09.45
8. Bilaga 1. Riktinjer hållbar vattenförbrukning.pdf Pdf, 318.2 kB. 318.2 kB 2019-12-05 09.45
8. Bilaga 2. Hemställan riktlinjer hållbar vattenförbrukning.pdf Pdf, 150.6 kB. 150.6 kB 2019-12-05 09.45
8. Bilaga 3. Protokollsutdrag hållbar vattenförbrukning.pdf Pdf, 241.6 kB. 241.6 kB 2019-12-05 09.45
9. Tjut - Samrådsyttrande Spänningshöjning av befintlig kraftledning Ullna-Täljö, undersöknings- och avgränsningssamråd.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2019-12-05 09.45
9. Bilaga 1_ Underlag för samråd.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-12-05 09.45
9. Bilaga 2_Översiktskarta.pdf Pdf, 550.9 kB. 550.9 kB 2019-12-05 09.45
11. Tjut - Motion om besvärande avloppsstank i Margretelund.pdf Pdf, 985.3 kB. 985.3 kB 2019-12-05 09.45
11. Bilaga 1. Motion om besvärande avloppsstank i Margretelund.pdf Pdf, 664.6 kB. 664.6 kB 2019-12-05 09.45
11. Bilaga 2. Utdrag ur Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2019-08-20.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2019-12-05 09.45
12. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 15-2018 - Enkelriktning av trafiken genom centrum.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-12-05 09.45
12. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 15-2018.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-12-05 09.45
12. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-29, § 814.pdf Pdf, 705.1 kB. 705.1 kB 2019-12-05 09.45
13. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 17 2018 - Infartsparkering.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-12-05 09.45
13. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 17 2018 – Infartsparkering.pdf Pdf, 502 kB. 502 kB 2019-12-05 09.45
13. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-10-29, § 816.pdf Pdf, 709.3 kB. 709.3 kB 2019-12-05 09.45
14. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 15-2019 - Utveckla-bygg ny skatepark.pdf Pdf, 391.1 kB. 391.1 kB 2019-12-05 09.45
14. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 15-2019 - Utveckla-bygg ny skatepark.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2019-12-05 09.45
15. Tjut - Reviderad sammanträdsdag 2020 för Kommunstyrelsens planarbetsutskott (PLAU).pdf Pdf, 465.7 kB. 465.7 kB 2019-12-05 09.45
Nytt ärende. Tjut - Uppdrag om förstudie för en ny skyttebana inom del av Skeppsbol 1 69.pdf Pdf, 1006.8 kB. 1006.8 kB 2019-12-06 13.55
Nytt ärende. Bilaga 1. Karta över aktuellt område för förstudien.pdf Pdf, 511.8 kB. 511.8 kB 2019-12-06 13.55
Protokoll Plan-AU 2019-12-11.pdf Pdf, 8.1 MB. 8.1 MB 2019-12-16 09.33

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
torsdag 28 november 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 28 november 2019