Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 20 augusti klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN 2019-08-20.pdf Pdf, 258.1 kB. 258.1 kB 2019-08-15 15.46
3. Ekonomisk redovisning per 31 juli 2019, Tekniska nämnden.pdf Pdf, 565.4 kB. 565.4 kB 2019-08-15 15.46
3. Åtgärdsplan med anledning av kostnadsutveckling för samhällsbetalda resor.pdf Pdf, 974.1 kB. 974.1 kB 2019-08-15 15.47
5. Tjänsteutlåtande - direktupphandling av skolbuss Stavaområdet.pdf Pdf, 578.4 kB. 578.4 kB 2019-08-15 15.47
6. Tjänsteutlåtande upphandling av skolbusstrafik för Österåkers kommun.pdf Pdf, 625 kB. 625 kB 2019-08-20 16.19
7. Preliminär verksamhetsplan för 2020, Tekniska nämnden.pdf Pdf, 611.8 kB. 611.8 kB 2019-08-15 15.49
7. Bilagor till VP budget 2020 TN.xlsx Excel, 99.3 kB. 99.3 kB 2019-08-15 15.49
8. Sammanträdestider hösten vintern 2019 - Beredningsprocess.pdf Pdf, 362.8 kB. 362.8 kB 2019-08-15 15.50
9. Tjänsteutlåtande - Revidering av Tekniska nämnden delegationsordning avseende skolskjuts.pdf Pdf, 578.8 kB. 578.8 kB 2019-08-15 15.50
11. Tjänsteutlåtande - Igångsättningsbeslut Slussholmen.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-08-15 15.50
11. Bilaga 1 Illustrationsplan.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2019-08-15 15.51
12. Tjänsteutlåtande - Svar på motion nr 7_2019 - Säkra vägövergångar.pdf Pdf, 631.7 kB. 631.7 kB 2019-08-15 15.51
12. Bilaga 1 Motion nr 7_2019.pdf Pdf, 493.1 kB. 493.1 kB 2019-08-15 15.51
12. Bilaga 2 Skrivelse - Trafiksäkerheten på väg 276 norr om Åkersberga.pdf Pdf, 558.2 kB. 558.2 kB 2019-08-15 15.51
13. Tjänsteutlåtande - Svar på Motion nr 21_2018 - Bygg södra boulevarden nu.pdf Pdf, 623.4 kB. 623.4 kB 2019-08-15 15.51
13. Bilaga 1 Motion nr 21_2018.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2019-08-15 15.52
14. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag nr 19_2018-Rent vid gångvägar i Åkersberga.pdf Pdf, 646.7 kB. 646.7 kB 2019-08-15 15.52
14. Bilaga 1 Medborgarförslag 19_2018.pdf Pdf, 621.9 kB. 621.9 kB 2019-08-15 15.52
15. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag nr 3_2019 - Upplåt parkeringsplatser för laddning av elbilar.pdf Pdf, 894.4 kB. 894.4 kB 2019-08-15 15.52
15. Bilaga 1 Medborgarförslag 3_2019.pdf Pdf, 619.9 kB. 619.9 kB 2019-08-15 15.52
16. Tjänsteutlåtande - Driftavtal offentlig toalett Husarö.pdf Pdf, 992.9 kB. 992.9 kB 2019-08-15 15.53
16. Bilaga 1 Avtal.pdf Pdf, 147.6 kB. 147.6 kB 2019-08-15 15.53
17. Tjänsteutlåtande - Remissvar om ny hastighetsbegränsning, Väsbystrandsvägen samt Knektuddsvägen, Ljusterö.pdf Pdf, 546.4 kB. 546.4 kB 2019-08-15 15.53
17. Bilaga 1 - Ansökan.pdf Pdf, 467.1 kB. 467.1 kB 2019-08-15 15.53
17. Bilaga 2 - Karta.pdf Pdf, 648.9 kB. 648.9 kB 2019-08-15 15.53
18. Redovisning delegationsbeslut 2019-08-20.pdf Pdf, 454.6 kB. 454.6 kB 2019-08-15 15.54
18. Bilaga 1 Redovisning av delegationsbeslut.pdf Pdf, 351.3 kB. 351.3 kB 2019-08-15 15.54
18. Bilaga 2 Redovisning av delegationsbeslut.pdf Pdf, 341.2 kB. 341.2 kB 2019-08-15 15.54
Protokoll TN 2019-08-20.pdf Pdf, 25 MB. 25 MB 2019-08-26 11.05

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
tisdag 20 augusti 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 15 augusti 2019