Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 28 maj klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN 2019-05-28.pdf Pdf, 255.8 kB. 255.8 kB 2019-05-23 10.50
3. Anmälan av delegationsbeslut TN 2019-05-28.pdf Pdf, 437.3 kB. 437.3 kB 2019-05-23 10.50
3. Bilaga 1 - Anmälan av delegationsbeslut.pdf Pdf, 353.6 kB. 353.6 kB 2019-05-23 10.50
3. Bilaga 2 - Anmälan av delegationsbeslut.pdf Pdf, 331.7 kB. 331.7 kB 2019-05-23 10.51
4. Delgivningsärenden.pdf Pdf, 174.8 kB. 174.8 kB 2019-05-23 10.51
6. Rev. Tjänsteutlåtande - Ekonomisk uppföljning per 30 april 2019, tekn....pdf Pdf, 94 kB. 94 kB 2019-05-24 11.51
6. Rev. Bilaga 1 - Ekonomisk uppföljning per 30 april 2019, Tekniska näm....pdf Pdf, 803.2 kB. 803.2 kB 2019-05-24 11.50
9. Tjänsteutlåtande - Val av arbetsutskott.pdf Pdf, 468.8 kB. 468.8 kB 2019-05-23 10.51
10. Tjänsteutlåtande - Revidering av Tekniska nämndens delegationsordning.pdf Pdf, 555.5 kB. 555.5 kB 2019-05-23 10.51
10. Bilaga 1 - Reviderad delegationsordning TN.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2019-05-23 10.52
11. Tjänsteutlåtande - Tekniska nämndens arkivbeskrivning.pdf Pdf, 796.7 kB. 796.7 kB 2019-05-23 10.52
11. Bilaga 1 - Tekniska nämndens arkivbeskrivning.pdf Pdf, 219.7 kB. 219.7 kB 2019-05-23 10.52
11. Bilaga 2 - TN arkivbeskrivning - Hantering av allmänna handlingar vid omorganisation.pdf Pdf, 131.4 kB. 131.4 kB 2019-05-23 10.52
11. Bilaga 3 - TN arkivbeskrivning - Hantering av ärenden vid omorganisation.pdf Pdf, 335.1 kB. 335.1 kB 2019-05-23 10.52
12. Tjänsteutlåtande - Tekniska nämndens dokumenthanteringsplan.pdf Pdf, 784.1 kB. 784.1 kB 2019-05-23 10.52
12. Bilaga 1 - Tekniska nämndens dokumenthanteringsplan.pdf Pdf, 512 kB. 512 kB 2019-05-23 10.53
13. Tjänsteutlåtande - Taxa för parkeringsavgifter på allmän platsmark och taxa för nyttoparkeringstillstånd.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2019-05-23 10.53
13. Bilaga 1 - Taxa för parkeringsavgifter på allmän platsmark.pdf Pdf, 719 kB. 719 kB 2019-05-23 10.53
13. Bilaga 2 - Taxa för nyttoparkeringstillstånd.pdf Pdf, 640.1 kB. 640.1 kB 2019-05-23 10.53
14. Tjänsteutlåtande - Svar på motion nr 11_2018 - Gör Österåker till en riktig cykelkommun.pdf Pdf, 712.6 kB. 712.6 kB 2019-05-23 10.53
14. Bilaga 1 - Motion nr 11_2018.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-05-23 10.54
15. Tjänsteutlåtande - Svar på motion nr 14_2018 från Björn Molin (RP) - Angående ridsporten.pdf Pdf, 622.5 kB. 622.5 kB 2019-05-23 10.54
15. Bilaga 1 - Motion nr 14_2018.pdf Pdf, 608.5 kB. 608.5 kB 2019-05-23 10.54
16. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag nr 11_2017 - Destruktion av båtar.pdf Pdf, 965.9 kB. 965.9 kB 2019-05-23 10.54
16. Bilaga 1 - Rapport, Vrak och dumpade skrotbåtar.pdf Pdf, 518.5 kB. 518.5 kB 2019-05-23 10.54
17. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag nr 13_2018 - Hundrastgård i nya Skånstaparken.pdf Pdf, 551.6 kB. 551.6 kB 2019-05-23 10.54
17. Bilaga 1 - Medborgarförslag nr 13_2018.pdf Pdf, 533.8 kB. 533.8 kB 2019-05-23 10.55
18. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag nr 6_2019 - Buss Lervik-Åkersberga.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-05-23 10.55
18. Bilaga 1 - Medborgarförslag nr 6_2019.pdf Pdf, 535.2 kB. 535.2 kB 2019-05-23 10.55
19. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag nr 8_2019 - Ny busslinje Lervik_Brevik.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-05-23 10.55
19. Bilaga 1 - Medborgarförslag nr 8_2019.pdf Pdf, 630.2 kB. 630.2 kB 2019-05-23 10.55
Protokoll TN 2019-05-28.pdf Pdf, 29.3 MB. 29.3 MB 2019-06-03 16.09

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
tisdag 28 maj 2019
Senast uppdaterad:
fredag 24 maj 2019