Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 1 oktober klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN 2019-10-01.pdf Pdf, 255.6 kB. 255.6 kB 2019-09-27 09.20
3. Tjänsteutlåtande Ekonomisk uppföljning.pdf Pdf, 526.8 kB. 526.8 kB 2019-10-01 13.16
3. Bilaga Ekonomisk uppföljning.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-10-01 13.18
4. Tjänsteutlåtande - Revidering av regler och tillämpningsanvisningar för skolskjutsverksamheten, Österåkers kommun.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-09-27 09.21
4. Bilaga 1 - Förslag till ”Regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten ....pdf Pdf, 276.1 kB. 276.1 kB 2019-09-27 09.21
4. Bilaga 2 - Regler och tillämningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten....pdf Pdf, 699.3 kB. 699.3 kB 2019-09-27 09.21
5. Tjänsteutlåtande - Igångsättningsbeslut Järnvägsparken.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-09-27 09.21
5. Bilaga - Planritning.pdf Pdf, 1000.9 kB. 1000.9 kB 2019-09-27 09.21
6. Tjänsteutlåtande - Svar på remiss - Fartbegränsning Tunafjärden.pdf Pdf, 449.6 kB. 449.6 kB 2019-09-27 09.21
6. Bilaga - Ansökan - Fartbegränsning Tunafjärden.pdf Pdf, 482.2 kB. 482.2 kB 2019-09-27 09.22
7. Tjänsteutlåtande - Svar på remiss - Fartbegränsning, sundet mellan Älgö och Mjölkö.pdf Pdf, 482.1 kB. 482.1 kB 2019-09-27 09.22
7. Bilaga - Ansökan - Fartbegränsning, sundet mellan Älgö och Mjölkö.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-09-27 09.22
8. Tjänsteutlåtande - Upphandling av skötsel av båtplatser.pdf Pdf, 486.4 kB. 486.4 kB 2019-09-27 09.22
9. Kollektivtrafikplan, nulägesanalys (klar version 1.0).pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2019-10-02 13.26
11. Tjänsteutlåtande - Svar på motion 14_2018 från Björn Molin (RP) - Angående ridsporten.pdf Pdf, 611.4 kB. 611.4 kB 2019-09-27 09.24
11. Bilaga 1 - Motion 14_2018.pdf Pdf, 608.5 kB. 608.5 kB 2019-09-27 09.24
11. Bilaga 2 - Trafiksäkerheten på väg 276 norr om Åkersberga.pdf Pdf, 558.2 kB. 558.2 kB 2019-09-27 09.24
12. Tjänsteutlåtande - Svar på motion 7_2019 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) - Säkra vägövergångar.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2019-09-27 09.24
12. Bilaga 1 - Motion 7_2019.pdf Pdf, 493.1 kB. 493.1 kB 2019-09-27 09.24
12. Bilaga 2 - Trafiksäkerheten på väg 276 norr om Åkersberga.pdf Pdf, 558.2 kB. 558.2 kB 2019-09-27 09.25
13. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 10_2019.pdf Pdf, 534.9 kB. 534.9 kB 2019-09-27 09.25
13. Bilaga 1 - Medborgarförslag 10_2019.pdf Pdf, 486.9 kB. 486.9 kB 2019-09-27 09.25
13. Bilaga 2 - Motion 21_2018.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2019-09-27 09.26
14. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 11_2019.pdf Pdf, 466 kB. 466 kB 2019-09-27 09.26
14. Bilaga - Medborgarförslag 11_2019.pdf Pdf, 462.6 kB. 462.6 kB 2019-09-27 09.26
15. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 12_2019.pdf Pdf, 538.4 kB. 538.4 kB 2019-09-27 09.26
15. Bilaga 1 - Medborgarförslag 12_2019.pdf Pdf, 471.8 kB. 471.8 kB 2019-09-27 09.26
15. Bilaga 2 - Motion 21_2018.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2019-09-27 09.27
16. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 13_2019.pdf Pdf, 528.8 kB. 528.8 kB 2019-09-27 09.28
16. Bilaga 1 - Medborgarförslag 13_2019.pdf Pdf, 550.1 kB. 550.1 kB 2019-09-27 09.28
16. Bilaga 2 - Motion 21_2018.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2019-09-27 09.28
17. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 18_2019.pdf Pdf, 765.8 kB. 765.8 kB 2019-09-27 09.28
17. Bilaga 1 - Medborgarförslag 18_2019.pdf Pdf, 280.2 kB. 280.2 kB 2019-09-27 09.29
17. Bilaga 2 - Motion 21_2018.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2019-09-27 09.29
19. Redovisning delegationsbeslut 2019-10-01.pdf Pdf, 437.6 kB. 437.6 kB 2019-09-27 09.29
19. Bilaga 1 - Redovisning av delegationsbeslut.pdf Pdf, 343.8 kB. 343.8 kB 2019-09-27 09.29
19. Bilaga 2 - Redovisning av delegationsbeslut.pdf Pdf, 335.5 kB. 335.5 kB 2019-09-27 09.29
Protokoll TN 2019-10-01.pdf Pdf, 18.7 MB. 18.7 MB 2019-10-07 11.08

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
måndag 23 september 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 3 oktober 2019