Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 29 oktober klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN 2019-10-29.pdf Pdf, 247.5 kB. 247.5 kB 2019-10-25 08.03
5. Tjänsteutlåtande Ekonomisk uppföljning.pdf Pdf, 629.4 kB. 629.4 kB 2019-10-25 08.04
5. Bilaga Ekonomisk uppföljning.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-10-25 08.04
6. Tjänsteutlåtande - Justering av investeringsbudget 2019.pdf Pdf, 761.5 kB. 761.5 kB 2019-10-25 08.04
7. Tjänsteutlåtande Investeringsbudget för Tekniska nämnden avseende 2020.pdf Pdf, 461 kB. 461 kB 2019-10-25 08.04
7. Bilaga 1 - Investeringsbudget för Tekniska nämnden 2020.pdf Pdf, 210 kB. 210 kB 2019-10-25 08.05
9. Tjänsteutlåtande Förslag till nya taxor och avgifter för 2020.pdf Pdf, 380.2 kB. 380.2 kB 2019-10-25 08.05
9. Bilaga 1 - Taxor och avgifter 2020.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-10-25 08.05
9. Bilaga 2 - Mål och resultatstyrning.pdf Pdf, 506.5 kB. 506.5 kB 2019-10-25 08.05
11. Tjänsteutlåtande - Igångsättningsbeslut 01400 Slussholmen.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-10-25 08.05
11. Bilaga 1 - Illustrationsplan Slussholmen.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2019-10-25 08.05
12. Tjänsteutlåtande - Igångsättningsbeslut 02840 Säbybron.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-10-25 08.06
12. Bilaga 1 - Illustrationsplan Säbybron.pdf Pdf, 34.2 MB. 34.2 MB 2019-10-25 08.06
13. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 15-2018 - Enkelriktning av trafiken genom centrum.pdf Pdf, 981.9 kB. 981.9 kB 2019-10-25 08.06
13. Bilaga 1 - Medborgarförslag nr 15-2018 - Enkelriktning.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-10-25 08.06
14. Tjänsteutlåtande - Svar på Medborgarförslag nr 15-2019 - Utveckla-bygg ny skatepark.pdf Pdf, 106.8 kB. 106.8 kB 2019-10-25 08.06
14. Bilaga 1 - Medborgarförslag nr 15_2019-utveckla bygg ny skatepark.pdf Pdf, 563.7 kB. 563.7 kB 2019-10-25 08.07
15. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 17_2018 - Infartsparkering.pdf Pdf, 955.6 kB. 955.6 kB 2019-10-25 08.07
15. Bilaga 1 - Medborgarförslag nr 172018 – Infartsparkering..pdf Pdf, 502 kB. 502 kB 2019-10-25 08.07
18. Redovisning delegationsbeslut 2019-10-29.pdf Pdf, 450.7 kB. 450.7 kB 2019-10-25 08.07
18. Bilaga 1 - Redovisning delegationsbeslut.pdf Pdf, 339.5 kB. 339.5 kB 2019-10-25 08.08
Protokoll TN 2019-10-29.pdf Pdf, 13.4 MB. 13.4 MB 2019-11-05 07.46

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
måndag 23 september 2019
Senast uppdaterad:
fredag 25 oktober 2019