Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Torsdagen den 12 december klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN 2019-12-12.pdf Pdf, 265.4 kB. 265.4 kB 2019-12-05 12.56
4. Tjänsteutlåtande Ekonomisk uppföljning per 30 nov.pdf Pdf, 529.6 kB. 529.6 kB 2019-12-05 12.56
4. Bilaga 1 - Ekonomisk uppföljning per 30 nov.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-12-05 12.56
5. Tjänsteutlåtande - Attestförteckning för 2020.pdf Pdf, 35 kB. 35 kB 2019-12-05 12.57
5. Bilaga 1 - Attestförteckning för teknisk nämnd , 2019-11-29.pdf Pdf, 23.2 kB. 23.2 kB 2019-12-05 12.57
6. Tjänsteutlåtande Utökning av verksamhetsområde.pdf Pdf, 1006.2 kB. 1006.2 kB 2019-12-05 12.57
6. Bilaga 1 - Österåkersvattens förslag till beslut.pdf Pdf, 1008.5 kB. 1008.5 kB 2019-12-05 12.57
6. Bilaga 2 - Utdrag ut styrelsemötesprotokoll.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-12-05 12.57
6. Bilaga 3 - Översiktskarta över försalg till utvidgat verksamhetsområde.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2019-12-05 12.57
9. Tjänsteutlåtande Operation Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-12-05 12.58
9. Bilaga 1. Motion Operation_Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer.pdf Pdf, 531.6 kB. 531.6 kB 2019-12-05 12.58
9. Bilaga 2. FGN 2019-0182-02 tjänsteutlåtande 311267_1_1.pdf Pdf, 223 kB. 223 kB 2019-12-05 12.58
10. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag nr 18_2018.pdf Pdf, 851.9 kB. 851.9 kB 2019-12-05 12.59
10. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 18_2018 - Insekts-, bi- och fjärilspark.pdf Pdf, 464.3 kB. 464.3 kB 2019-12-05 12.59
11. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag 14-2019.pdf Pdf, 110 kB. 110 kB 2019-12-05 13.00
11. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 142019 - Ny bilövergång av Roslagsbanan.pdf Pdf, 576.7 kB. 576.7 kB 2019-12-05 13.00
12. Tjänsteutlåtande - Remissvar Skyltpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 94.6 kB. 94.6 kB 2019-12-05 13.00
12. Bilaga 1 - Skyltpolicy (remissversion).pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2019-12-05 13.00
12. Bilaga 2 - Motion från Björn Molin (RP) FörändradNy skyltpolicy i österåker 2018-01-22.pdf Pdf, 670.1 kB. 670.1 kB 2019-12-05 13.00
12. Bilaga 3 - Riktlinjer för skyltning i Österåkers kommun, oktober 2014.pdf Pdf, 10.4 MB. 10.4 MB 2019-12-05 13.00
13. Tjänsteutlåtande Delegationsordning Tekniska nämnden.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2019-12-05 13.01
13. Bilaga 1. Förslag till delegationsordning för Tekniska nämnden.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2019-12-05 13.01
14. Tjänsteutlåtande - Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Samhällsbyggnadsförvalningen.pdf Pdf, 702 kB. 702 kB 2019-12-05 13.01
14. Bilaga 1 - Fördelning av arbetsmiljöuppgifter - blankett.pdf Pdf, 764.4 kB. 764.4 kB 2019-12-05 13.01
14. Bilaga 2 - Föredelning av arbetsmiljöuppgifter, instruktion, 2014-12-15.pdf Pdf, 615.9 kB. 615.9 kB 2019-12-05 13.02
14. Bilaga 3 - Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, arbetsmiljöuppgifter, 2014-12-15.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2019-12-05 13.02
14. Bilaga 4 - Returnering av fördelad arbetsmiljöuppgift, 2014-12-15.pdf Pdf, 373.8 kB. 373.8 kB 2019-12-05 13.02
16. Tjänsteutlåtande - utseende nytt dataskyddsombud för Tekniska nämnden.pdf Pdf, 527.8 kB. 527.8 kB 2019-12-05 13.02
16. Bilaga 1 - Utseende av nytt dataskyddsombud för Tekniska nämnden.PDF Pdf, 52.9 kB. 52.9 kB 2019-12-05 13.02
17. Tjänsteutlåtande sammanträdesdagar 2020 för Tekniska nämnden.pdf Pdf, 286.9 kB. 286.9 kB 2019-12-05 13.03
19. Redovisning delegationsbeslut 2019-12-12.pdf Pdf, 438.2 kB. 438.2 kB 2019-12-05 13.03
19. Bilaga 1 - Redovisning delegationsbeslut.pdf Pdf, 336.4 kB. 336.4 kB 2019-12-05 13.03
19. Bilaga 2 - Redovisning delegationsbeslut.pdf Pdf, 328.9 kB. 328.9 kB 2019-12-05 13.03
Protokoll TN 2019-12-12.pdf Pdf, 32.8 MB. 32.8 MB 2019-12-30 09.06

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Carina Eklund
Publicerad:
torsdag 5 december 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 5 december 2019