Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förskole- och grundskolenämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 17 november klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
4. FGN Tjut Ekonomisk månadsrapport per sept 2020.pdf Pdf, 90.7 kB, öppnas i nytt fönster. 90.7 kB 2020-11-10 13.30
4. FGN Ekonomisk månadsrapport per sept 2020.pdf Pdf, 220.7 kB, öppnas i nytt fönster. 220.7 kB 2020-11-10 13.31
5. FGN Tjut Ekonomisk månadsrapport okt 2020.pdf Pdf, 90.2 kB, öppnas i nytt fönster. 90.2 kB 2020-11-10 13.31
5. FGN Ekonomisk månadsrapport per oktober 2020.pdf Pdf, 219.1 kB, öppnas i nytt fönster. 219.1 kB 2020-11-10 13.31
6. Tjut FGN Komplettering bilagor budget 2021.pdf Pdf, 90.1 kB, öppnas i nytt fönster. 90.1 kB 2020-11-12 11.16
6. Förslag till budget FGN 2021 Reviderad 13.2 Bilagor peng, taxor och avgifter.pdf Pdf, 330 kB, öppnas i nytt fönster. 330 kB 2020-11-12 11.16
7. FGN Tjut - Utredning likvärdig resursfördelning.pdf Pdf, 92.3 kB, öppnas i nytt fönster. 92.3 kB 2020-11-10 20.39
7. Bilaga 1. Utbildningsförvaltningens utredning- likvärdig resursfördelning november 2020 LF.pdf Pdf, 602.5 kB, öppnas i nytt fönster. 602.5 kB 2020-11-10 20.39
7. bilaga till Utredning likvärdig resursfördelning Resursskolornas generella insatser.pdf Pdf, 332.7 kB, öppnas i nytt fönster. 332.7 kB 2020-11-10 20.40
7. bilaga till Utredning likvärdig resursfördelning Resursskolornas generella insatser, kostnadstruktur.xlsx Excel, 20.3 kB, öppnas i nytt fönster. 20.3 kB 2020-11-10 20.40
7. bilaga till Utredning likvärdig resursfördelning Helleborusskolornas beräkning av kostnader.pdf Pdf, 7.2 MB, öppnas i nytt fönster. 7.2 MB 2020-11-10 20.43
7. bilaga till Utredning likvärdig resursfördelning Presentation av jurist Simon Jernelöv (JP Infonet), PowerPoint från dialogmöte Storsthlm, maj 2020.pdf Pdf, 275.6 kB, öppnas i nytt fönster. 275.6 kB 2020-11-10 20.43
8. Tjut - Införande av strukturbidrag för resursskolor.pdf Pdf, 157 kB, öppnas i nytt fönster. 157 kB 2020-11-16 19.08
8. Reviderat tjut - Införande av permanent strukturbidrag för resursskolor.pdf Pdf, 168.2 kB, öppnas i nytt fönster. 168.2 kB 2020-11-17 16.38
9. Tjut -SOU 2020_42- En annan möjlighet till särskilt stöd - reglering av kommunala resursskolor.pdf Pdf, 140.9 kB, öppnas i nytt fönster. 140.9 kB 2020-11-10 20.44
9. Bilaga 1. En annan möjlighet till särskilt stöd - reglering av kommunala resursskolor.pdf Pdf, 152.4 kB, öppnas i nytt fönster. 152.4 kB 2020-11-10 20.44
10. Yttrande avseende revisionsrapport likvärdig skola PwC 2020 FGN.pdf Pdf, 208.5 kB, öppnas i nytt fönster. 208.5 kB 2020-11-12 11.02
10. Bilaga 1. Revisionsrapport Likvärdig skola, PWC.pdf Pdf, 258 kB, öppnas i nytt fönster. 258 kB 2020-11-12 11.02
11. Tjut - Reviderad delegationsordning för Förskole - och grundskolenämnden.pdf Pdf, 136.2 kB, öppnas i nytt fönster. 136.2 kB 2020-11-10 20.44
11. Bilaga 1. Aktuell delegationsordning för FGN 2019.pdf Pdf, 188 kB, öppnas i nytt fönster. 188 kB 2020-11-10 20.45
11. Bilaga 2. Förslag till revidering av delegationsordning för FGN 2020.pdf Pdf, 209.1 kB, öppnas i nytt fönster. 209.1 kB 2020-11-10 20.45
12. Tjut- Yttrande över motion 13_2019 riktlinjer för stimulerande utemiljöer för barn och unga.pdf Pdf, 113.5 kB, öppnas i nytt fönster. 113.5 kB 2020-11-10 13.33
12. Bilaga 1. Motion nr 13_2019 stimulerande utemiljöer.pdf Pdf, 376.1 kB, öppnas i nytt fönster. 376.1 kB 2020-11-10 13.33
Kallelse FGN 17 november 2020.pdf Pdf, 107.6 kB, öppnas i nytt fönster. 107.6 kB 2020-11-11 17.19
Protokoll FGN 20201117 ärende 9, omedelbar justering.pdf Pdf, 403.9 kB, öppnas i nytt fönster. 403.9 kB 2020-11-18 09.15
Protokoll FGN 20201117.pdf Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster. 4.8 MB 2020-11-24 13.22

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
torsdag 5 november 2020
Senast uppdaterad:
torsdag 5 november 2020