Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förskole- och grundskolenämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 28 januari klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse FGN 28 januari 2020.pdf Pdf, 95.9 kB, öppnas i nytt fönster. 95.9 kB 2020-01-21 15.28
4. Tjut FGN Månadsuppföljning per november 2019.pdf Pdf, 138 kB, öppnas i nytt fönster. 138 kB 2020-01-21 15.47
4. FGN Månadsuppföljning per november-19.pdf Pdf, 668.8 kB, öppnas i nytt fönster. 668.8 kB 2020-01-21 15.48
6. Tjut Återrapport av uppdrag 26 i budget 2019- Införande av tvålärarsystem i grundskolan.pdf Pdf, 270.5 kB, öppnas i nytt fönster. 270.5 kB 2020-01-21 15.48
7. Tjut Återrapport av uppdrag 27 i budget 2019- satsning på fler vuxna i skolan.pdf Pdf, 528.2 kB, öppnas i nytt fönster. 528.2 kB 2020-01-21 15.48
8. Tjut Svar på medborgarförslag nr 5_2019- Angående införande av porrfilter på kommunala nätverk.pdf Pdf, 257.1 kB, öppnas i nytt fönster. 257.1 kB 2020-01-21 15.48
9. Tjut Inrättande av Förskole- och grundskolenämndens Presidieberedning.pdf Pdf, 175.4 kB, öppnas i nytt fönster. 175.4 kB 2020-01-21 15.48
5. TJUT FGN Budget 2020, plan 2021-22.pdf Pdf, 71.6 kB, öppnas i nytt fönster. 71.6 kB 2020-01-22 16.17
5. FGN Budget 2020 Plan 2021-2022.pdf Pdf, 769.9 kB, öppnas i nytt fönster. 769.9 kB 2020-01-22 14.19
5. Bilaga 1 - Målbilaga.pdf Pdf, 203.2 kB, öppnas i nytt fönster. 203.2 kB 2020-01-22 14.22
5. Bilaga 3 - Riktade bidrag.pdf Pdf, 433.7 kB, öppnas i nytt fönster. 433.7 kB 2020-01-22 14.22
5. Bilaga 4 - Internkontrollplan.pdf Pdf, 420.4 kB, öppnas i nytt fönster. 420.4 kB 2020-01-22 14.22
5. Bilaga A1 - Bruttokostnader.pdf Pdf, 132.6 kB, öppnas i nytt fönster. 132.6 kB 2020-01-22 14.22
5. Bilaga A2 - Intäkter.pdf Pdf, 130.6 kB, öppnas i nytt fönster. 130.6 kB 2020-01-22 14.22
5. Bilaga B - Anslag.pdf Pdf, 126.3 kB, öppnas i nytt fönster. 126.3 kB 2020-01-22 14.22
5. Bilaga C- Tre år per verksamhetsområde.pdf Pdf, 142 kB, öppnas i nytt fönster. 142 kB 2020-01-22 14.22
5. Bilaga F - Peng Förskola och Grundskola.pdf Pdf, 125.2 kB, öppnas i nytt fönster. 125.2 kB 2020-01-22 14.23
5. Bilaga F - Peng Tilläggsbelopp.pdf Pdf, 90.8 kB, öppnas i nytt fönster. 90.8 kB 2020-01-22 16.17
5. Bilaga G - Taxor och Avgifter (Maxtaxa 2020).pdf Pdf, 96.4 kB, öppnas i nytt fönster. 96.4 kB 2020-01-22 14.23
Protokoll FGN 200128.pdf Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. 5 MB 2020-02-11 08.35

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
fredag 20 december 2019