Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 18 maj klockan 18.30 i Runöhallen på Runö Möten & Events, Näsvägen 100 i Åkersberga.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten men på grund av coronaviruset är vi tacksamma om du i stället följer mötet via Radio Österåker, FM 103,7 MHz, eller via Radio Österåkers webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse 2020-05-18.pdf Pdf, 313.9 kB. 313.9 kB 2020-05-08 16.41
Missiv från Kommunfullmäktiges ordförande.pdf Pdf, 98.3 kB. 98.3 kB 2020-05-08 16.41
3a. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-27.pdf Pdf, 784.6 kB. 784.6 kB 2020-05-08 16.49
3b. Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-05-08 16.49
3c. Förskole- och grundskolenämndens svar på medborgarförslag.pdf Pdf, 308.4 kB. 308.4 kB 2020-05-08 16.49
3d. Vård- och omsorgsnämndens svar på medborgarförslag.pdf Pdf, 602.5 kB. 602.5 kB 2020-05-08 16.49
3e. Kommunstyrelsens återrapportering av budgetuppdrag nr 48,2019.pdf Pdf, 798.5 kB. 798.5 kB 2020-05-08 16.49
3f. Förskole- och grundskolenämndens återrapportering av budgetuppdrag nr 26,2019.pdf Pdf, 432.3 kB. 432.3 kB 2020-05-08 16.49
3f. Förskole- och grundskolenämndens återrapportering av budgetuppdrag nr 27,2019.pdf Pdf, 591.4 kB. 591.4 kB 2020-05-08 16.50
3g. Kultur-och fritidsnämndens återrapportering av budgetuppdrag nr 22,2019.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2020-05-08 16.50
3g. Kultur- och fritidsnämndens återrapportering av budggetuppdrag nr 21, 2020.pdf Pdf, 281.7 kB. 281.7 kB 2020-05-08 16.50
3h. Årsredovisning och revisionsberättelse för Stockholmsregionens Försäkring AB.pdf Pdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2020-05-08 16.50
3i. Ny ledamot och ersättare för (L) i Kommunfullmäktige.pdf Pdf, 90.3 kB. 90.3 kB 2020-05-13 17.20
3j. Ny ersättare för (S) i Kommunfullmäktige.pdf Pdf, 79.7 kB. 79.7 kB 2020-05-13 17.20
3k. Ny ersättare för (MP) i Kommunfullmäktige.pdf Pdf, 88.3 kB. 88.3 kB 2020-05-13 17.20
3L. Dom från Mark- och Miljödomstolen i Mål nr P 5694-19, detaljplan för Säbyvikens marina.pdf Pdf, 7.2 MB. 7.2 MB 2020-05-13 17.21
3m. Attunda Tingsrätt begär att kommunen utser 6 ytterligare nämndemän.pdf Pdf, 368.5 kB. 368.5 kB 2020-05-13 17.21
4a. Svar på interpellation nr 1-2020.pdf Pdf, 270.5 kB. 270.5 kB 2020-05-08 16.50
4a. Interpellation nr 1-2020.pdf Pdf, 216.5 kB. 216.5 kB 2020-05-08 16.50
5. KS protokoll - Kommunfullmäktige m.m. Budget 2020 verksamhetsplan 2021-2022.pdf Pdf, 88.6 kB. 88.6 kB 2020-05-08 16.50
5. Tjut - Kommunfullmäktige m.m budget 2020 verksamhetsplan 2021-2022.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2020-05-08 16.51
6. KS protokoll - Kommunfullmäktiges m.m. verksamhetsberättelse 2019.pdf Pdf, 91.6 kB. 91.6 kB 2020-05-08 16.51
6. Tjut - Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2019.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2020-05-08 16.51
7. KS protokoll -Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen i Österåkers kommun 2020 och redovisning 2019.pdf Pdf, 156.5 kB. 156.5 kB 2020-05-08 16.51
7. Tjut - Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen i Österåkers kommun 2020 och redovisning 2019.pdf Pdf, 642.6 kB. 642.6 kB 2020-05-08 16.51
7. Redovisning KS Energi- och klimatrådgivningen i Österåker 2019.pdf Pdf, 195.8 kB. 195.8 kB 2020-05-08 16.51
7. Verksamhetsplan Energi- och klimatrådgivningen i Österåker 2020.pdf Pdf, 164.6 kB. 164.6 kB 2020-05-08 16.52
8. KS protokoll - Revidering av Tekniska nämndens investeringsbudget för 2020 – Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2020.pdf Pdf, 162.3 kB. 162.3 kB 2020-05-08 16.52
8. Tjut samt bilaga 7 - Revidering av Tekniska nämndens investeringsbudget för 2020 – Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2020.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2020-05-08 16.52
9. KS protokoll - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.pdf Pdf, 116.6 kB. 116.6 kB 2020-05-08 16.52
9. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.pdf Pdf, 8.5 MB. 8.5 MB 2020-05-08 16.53
9a. KS protokoll - Framtida avloppsrening för Österåkers kommun.pdf Pdf, 609.4 kB. 609.4 kB 2020-05-08 16.53
9a. Tjut - Framtida avloppsrening för Österåkers Kommun.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-05-08 16.53
9a. Bilaga a. Utredning läge för och typ av framtida reningsverk.pdf Pdf, 4.3 MB. 4.3 MB 2020-05-08 16.54
9a. Bilaga b. Protokoll Roslagsvatten.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2020-05-08 16.54
10. KS protokoll - Policy för skyltar i Österåkers kommun.pdf Pdf, 115.4 kB. 115.4 kB 2020-05-08 16.54
10. Tjut - Skyltpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 19.5 MB. 19.5 MB 2020-05-08 16.54
11. KS protokoll - Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 111.4 kB. 111.4 kB 2020-05-08 16.54
11. Tjut - Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 569.7 kB. 569.7 kB 2020-05-08 16.55
11. Bilaga A. Protokollsutdrag KFN - Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 420.6 kB. 420.6 kB 2020-05-08 16.55
11. Bilaga B. Tjut - KFN - Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 180.2 kB. 180.2 kB 2020-05-08 16.55
11. Bilaga 1. Förslag till ny Konstpolicy i Österåkers kommun.pdf Pdf, 538.4 kB. 538.4 kB 2020-05-08 16.55
11. Bilaga 2. Nuvarande Konstpolicy i Österåkers kommun.pdf Pdf, 913.8 kB. 913.8 kB 2020-05-08 16.55
12. KS protokoll - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-03-15.pdf Pdf, 126.4 kB. 126.4 kB 2020-05-08 16.56
12. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-03-15.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2020-05-08 16.56
14. KS protokoll - Svar på motion nr 102020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Återbetalning av arvoden som saknat juridiskt stöd.pdf Pdf, 657.4 kB. 657.4 kB 2020-05-08 16.56
14. Tjut - Svar på motion nr 10-2020 av Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) - Återbetalning av arvoden som saknar juridiskt stöd.pdf Pdf, 10.4 MB. 10.4 MB 2020-05-08 16.57
14. motion samt bilaga.pdf Pdf, 257.1 kB. 257.1 kB 2020-05-08 16.57
15. KS protokoll - Svar på motion nr 162018 från Andreas Lennkvist (V) – Angående CEMR-deklarationen.pdf Pdf, 126.8 kB. 126.8 kB 2020-05-08 16.57
15. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 16-2018 från Andreas Lennkvist (V) - angående CEMR-deklarationen.pdf Pdf, 446.3 kB. 446.3 kB 2020-05-08 16.57
15. Tjut - Svar på motion nr 16-2018 från Andreas Lennkvist (V) - angående CEMR-deklarationen.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2020-05-08 16.57
16. KS protokoll - Svar på motion nr 202018 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S) – NPF-säkra tjänstemän och politiker i Österåkers kommu.pdf Pdf, 258.1 kB. 258.1 kB 2020-05-08 16.58
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 20-2018 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S) – NPF%.pdf Pdf, 97.9 kB. 97.9 kB 2020-05-08 16.58
16. Tjut - Svar på motion nr 20-2018 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S)– NPF säkra tjänst.pdf Pdf, 5.7 MB. 5.7 MB 2020-05-08 16.58
17. KS protokoll - Svar på motion nr 22019 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) – Palmolja i Österåkers kommun.pdf Pdf, 157.7 kB. 157.7 kB 2020-05-08 16.58
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 2-2019 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) – Palmolja i Österåkers kommun.pdf Pdf, 417.4 kB. 417.4 kB 2020-05-08 16.59
17. Tjut - Svar på motion nr 2-2019 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) – Palmolja i Österåkers kommun.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2020-05-08 16.59
18. KS protokoll - Svar på motion nr 32019 från Margareta Olin (S) – Stöd sjöräddningssällskapet.pdf Pdf, 246.5 kB. 246.5 kB 2020-05-08 16.59
18. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3 2019 från Margareta Olin (S) – Stöd sjöräddningssällskapet.pdf Pdf, 406.7 kB. 406.7 kB 2020-05-08 16.59
18. Tjut - Svar på motion nr 3-2019 från Margareta Olin (S) – Stöd sjöräddningssällskapet.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-05-08 17.00
18. Motion - Från Margareta Olin (S) – Stöd sjöräddningssällskapet.pdf Pdf, 371.5 kB. 371.5 kB 2020-05-08 17.00
19. KS protokoll - Svar på motion nr 52019 från Ann-Christine Furustrand (S) – Operation Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer.pdf Pdf, 192.1 kB. 192.1 kB 2020-05-08 17.00
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 5-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) - Operation Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer!.pdf Pdf, 508.1 kB. 508.1 kB 2020-05-08 17.00
19. Tjut - Svar på motion nr 5 2019 från Ann-Christine Furustrand (S) - Operation Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer!.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2020-05-08 17.01
19. Bilaga 1. Motion Operation_Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer.pdf Pdf, 531.6 kB. 531.6 kB 2020-05-08 17.01
19. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-12-12, §10_9.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-05-08 17.01
19. Bilaga 3. Utdrag ur FGN protokoll 191008 § 7_8.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2020-05-08 17.01
20. KS protokoll - Svar på motion nr 82019 från Ann-Christine Furustrand (S) med flera - Återta Komvux för att bättre anpassa efter kommunens behov.pdf Pdf, 103.8 kB. 103.8 kB 2020-05-08 17.01
20. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 8-2019 från Ann-Christine Furustrand (S), Anders Pettersson (S), Ingela Westerlund (S) och Kristi.pdf Pdf, 96.7 kB. 96.7 kB 2020-05-08 17.01
20. Tjut - Svar på motion nr 8-2019 från Ann-Christine Furustrand (S), Anders Pettersson (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck%2.pdf Pdf, 13.1 MB. 13.1 MB 2020-05-08 17.02
21. KS protokoll - Svar på motion nr 162019 från Anders Borelid (SD) – Angående sluss in till hundrastgården.pdf Pdf, 143.5 kB. 143.5 kB 2020-05-08 17.02
21. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 16-2019 från Anders Borelid (SD) – Sluss in till hundrastgårdar.pdf Pdf, 93.6 kB. 93.6 kB 2020-05-08 17.02
21.Tjut - Svar på motion nr 16_2019 från Anders Borelid (SD) - Sluss in till hundrastgårdar.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-05-08 17.02
21. Bilaga 1_Motion nr 162019 - Angående sluss in till hundrastgårdar.pdf Pdf, 341.9 kB. 341.9 kB 2020-05-08 17.03
21. Bilaga 2_Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2020-02-04, § 1_9.pdf Pdf, 797.2 kB. 797.2 kB 2020-05-08 17.03
22. interpellation nr 2-2020.pdf Pdf, 95.3 kB. 95.3 kB 2020-05-18 15.40
22. interpellation nr 3-2020.pdf Pdf, 93.6 kB. 93.6 kB 2020-05-18 15.40
22. interpellation nr 4-2020.pdf Pdf, 90.6 kB. 90.6 kB 2020-05-18 15.40
23. Presidieförslag medborgarförslag nr 8-2020.pdf Pdf, 148.1 kB. 148.1 kB 2020-05-08 17.03
23. medborgarförslag nr 8-2020.pdf Pdf, 141.2 kB. 141.2 kB 2020-05-08 17.03
23. Presidieförslag medborgarförslag nr 9-2020.pdf Pdf, 113.7 kB. 113.7 kB 2020-05-08 17.03
23. medborgarförslag nr 9-2020.pdf Pdf, 537.4 kB. 537.4 kB 2020-05-08 17.03
23. Presidieförslag medborgarförslag nr 10-2020.pdf Pdf, 145.9 kB. 145.9 kB 2020-05-08 17.04
23. medborgarförslag nr 10-2020.pdf Pdf, 164.1 kB. 164.1 kB 2020-05-08 17.04
23. Presidieförslag medborgarförslag nr 11-2020.pdf Pdf, 130.9 kB. 130.9 kB 2020-05-08 17.04
23. medborgarförslag nr 11-2020.pdf Pdf, 487.9 kB. 487.9 kB 2020-05-08 17.04
KF Protokoll 2020-05-18 §§ 31-326.pdf Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2020-05-28 16.29

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 11 november 2020