Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 15 juni klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund av coronaviruset är vi tacksamma om du istället följer sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida eller via Radio Österåker, FM 103,7 MHz radio.osteraker.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2020-06-15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse 2020-06-15.pdf Pdf, 314.2 kB. 314.2 kB 2020-06-05 17.15
3a Kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-25.pdf Pdf, 889.4 kB. 889.4 kB 2020-06-05 17.15
3b Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 30-2019.pdf Pdf, 741.7 kB. 741.7 kB 2020-06-05 17.15
3b Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag nr 34-3019.pdf Pdf, 176.7 kB. 176.7 kB 2020-06-05 17.16
3c Vård- och omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda beslut per 2020-03-31.pdf Pdf, 300.8 kB. 300.8 kB 2020-06-05 17.16
3d Årsredovisning för ÖGAB Fastighet 6 AB.pdf Pdf, 468.4 kB. 468.4 kB 2020-06-05 17.16
3e Årsredovisning för Långängens Förvaltnings AB.pdf Pdf, 443.2 kB. 443.2 kB 2020-06-05 17.16
3f Årsredovisning för Österåkers Återvinningscentral AB.pdf Pdf, 358.5 kB. 358.5 kB 2020-06-05 17.16
3g Årsredovisning för AB Vårljus.pdf Pdf, 989.8 kB. 989.8 kB 2020-06-05 17.17
3h Årsredovisning för Inera AB.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2020-06-05 17.17
3i Årsredovisning för Kommunalförbundet Norrvatten.pdf Pdf, 20.2 MB. 20.2 MB 2020-06-05 17.18
3j Ny ersättare i Kommunfullmäktige.pdf Pdf, 100.2 kB. 100.2 kB 2020-06-24 15.47
3k Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-15.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-06-24 15.47
4. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 22019 – Snabba på klimatomställningen i kommunen – ett samhällsbyggnadsförslag.pdf Pdf, 280.2 kB. 280.2 kB 2020-06-05 17.27
4. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 2-2019 - Snabba på klimatsomställningen i kommunen – ett samhällsbyggnadsförslag.pdf Pdf, 412.6 kB. 412.6 kB 2020-06-05 17.45
4. Rev. tjut - Svar på medborgarförslag nr 22019 - Snabba på klimatsomställningen i kommunen – ett samhällsbyggnadsförslag.pdf Pdf, 109.2 kB. 109.2 kB 2020-06-05 17.45
4. Rev. tjut med korrekt datumangivelse.pdf Pdf, 271.5 kB. 271.5 kB 2020-06-10 13.55
4. medborgarforslag - Svar på medborgarförslag nr 22019 – Snabba på klimatomställningen i kommunen – ett samhällsbyggnadsförslag.pdf Pdf, 405.8 kB. 405.8 kB 2020-06-05 17.46
4. Bilaga 2. Protokollsutdrag KF 2019-03-04, § 2 22 - Svar på medborgarförslag nr 2 2019 – Snabba på klimatomställningen i kommunen –.pdf Pdf, 856.1 kB. 856.1 kB 2020-06-05 17.46
5. KS Protokoll - Svar på motion nr 112019 från Andreas Lennkvist (V), Christina Wulff (V), Francisco Conteras (V) och Norma Aznar (V) – Motion om klimatnödläge.pdf Pdf, 280.3 kB. 280.3 kB 2020-06-05 17.46
5. Rev. ordförandeförslag - Svar på motion nr 11-2019 från Andreas Lennkvist (V), Christina Wulff (V), Francisco Contreras (V) och Norma%.pdf Pdf, 73.6 kB. 73.6 kB 2020-06-05 17.46
5. Tjut - Svar på motion nr 11-2019 från Andreas Lennkvist (V), Christina Wulff (V), Francisco Contreras (V) och Norma Aznar (V) – .pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-06-05 17.47
5. Bilaga 1. Motion nr 11-2019 - Motion om klimatnödläge.pdf Pdf, 998.6 kB. 998.6 kB 2020-06-05 17.47
6. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 52019 – Porrfilter på kommunalt nätverk.pdf Pdf, 108.9 kB. 108.9 kB 2020-06-05 17.48
6. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 5-2019 – Angående införande av porrfilter på kommunala nätverk.pdf Pdf, 93.5 kB. 93.5 kB 2020-06-05 17.48
6. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 5-2019- Porrfilter på kommunalt nätverk.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2020-06-05 17.48
7. KS Protokoll - Svar på medborgarförslag nr 312019 – Äldreboende i Roslagskulla.pdf Pdf, 160.1 kB. 160.1 kB 2020-06-05 17.48
7. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 31-2019 – Äldreboende i Roslagskulla.pdf Pdf, 378.5 kB. 378.5 kB 2020-06-05 17.49
7. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 31-2019 – Äldreboende i Roslagskulla.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2020-06-05 17.49
8a Svar på interpellation nr 2-2020.pdf Pdf, 546.7 kB. 546.7 kB 2020-06-12 09.31
8a Interpellation nr 2-2020.pdf Pdf, 92.3 kB. 92.3 kB 2020-06-05 17.50
8b Svar på interpellation nr 3-2020.pdf Pdf, 175 kB. 175 kB 2020-06-05 17.50
8b Interpellation nr 3-2020.pdf Pdf, 94.2 kB. 94.2 kB 2020-06-05 17.50
8c Svar på interpellation nr 4-2020.pdf Pdf, 228 kB. 228 kB 2020-06-05 17.51
8c Interpellation nr 4-2020.pdf Pdf, 90.9 kB. 90.9 kB 2020-06-05 17.51
9-12. Ordförandeförslag inklusive bilagor - Revisionsberättelse och ansvarsprövning 2019 avseende vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2020-06-05 17.51
13. KS Protokoll - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommuns förvaltade stiftelser 2019.pdf Pdf, 165.6 kB. 165.6 kB 2020-06-05 17.52
13. Tjut - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser 2019.pdf Pdf, 481.7 kB. 481.7 kB 2020-06-05 17.52
13. Bilaga 1. Årsredovisningar 2019.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2020-06-05 17.52
13. Bilaga 2. Samtliga stiftelsers revisionsberättelser.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2020-06-05 17.52
13. Bilaga 3. Förvaltade stiftelsers egna kapital.pdf Pdf, 255 kB. 255 kB 2020-06-05 17.52
14. KS Protokoll.pdf Pdf, 194.4 kB. 194.4 kB 2020-06-24 15.31
14. Tjut - Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2021 och plan 2022-2023.pdf Pdf, 711.8 kB. 711.8 kB 2020-06-10 15.16
14. Bilaga 1. Direktiv och anvisningar budget 2021 VP 2022-23.pdf Pdf, 567.8 kB. 567.8 kB 2020-06-10 15.16
14. Bilaga 2. Prel. budget bruttokostnader.pdf Pdf, 174 kB. 174 kB 2020-06-10 15.17
14. Bilaga 3. Prel. budget intäkter.pdf Pdf, 173.9 kB. 173.9 kB 2020-06-10 15.17
14. Bilaga 4. Prel. investeringsbudget.pdf Pdf, 209.7 kB. 209.7 kB 2020-06-10 15.17
14. Bilaga 5. Tidsplan för planeringsprocessen.pdf Pdf, 347.4 kB. 347.4 kB 2020-06-10 15.18
15. KS Protokoll.pdf Pdf, 228.9 kB. 228.9 kB 2020-06-24 15.31
15. Tjut - Uppförande av Österåkers Multihall.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-06-05 17.53
15. Bilaga 1. Kalkyl - Uppförande av Österåkers Multihall.pdf Pdf, 30.4 kB. 30.4 kB 2020-06-05 17.53
15. Bilaga 2. Risk- och möjlighetslista kalkyl - Uppförande av Österåkers Multihall.pdf Pdf, 178.1 kB. 178.1 kB 2020-06-10 15.17
15. Bilaga 3. Produktionstidplan - Uppförande av Österåkers Multihall.pdf Pdf, 124.6 kB. 124.6 kB 2020-06-05 17.54
15. Bilaga 4. Planritning plan 1 - Uppförande av Österåkers Multihall.pdf Pdf, 787.8 kB. 787.8 kB 2020-06-05 17.54
15. Bilaga 5. Planritning plan 2 - Uppförande av Österåkers Multihall.pdf Pdf, 785.5 kB. 785.5 kB 2020-06-05 17.54
15. Bilaga 6. Fasadbild SV - Uppförande av Österåkers Multihall.pdf Pdf, 594 kB. 594 kB 2020-06-05 17.54
15. Bilaga 7. Fasadvy - Uppförande av Österåkers Multihall.pdf Pdf, 50.7 kB. 50.7 kB 2020-06-05 17.54
16. KS Protokoll.pdf Pdf, 521.1 kB. 521.1 kB 2020-06-24 15.31
16. Tjut - Sponsoravtal Multihallen.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2020-06-05 17.55
17. KS Protokoll.pdf Pdf, 151.5 kB. 151.5 kB 2020-06-24 15.31
17. Tjut - Försäljning av Hagby 1-98.pdf Pdf, 7.9 MB. 7.9 MB 2020-06-05 17.55
18. KS Protokoll.pdf Pdf, 201.8 kB. 201.8 kB 2020-06-24 15.32
18. KS tjut - Revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente i § 1 med anledning av förslag på ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.pdf Pdf, 242.1 kB. 242.1 kB 2020-06-05 17.55
18. MHN Tjut inkl. bilagor.pdf Pdf, 24.8 MB. 24.8 MB 2020-06-05 17.56
18. Bilaga - Protokollsutdrag MHN 2020-06-08, § 4-17 - Revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente § 1 med anledning av försl.pdf Pdf, 529.2 kB. 529.2 kB 2020-06-10 13.58
20. Motion nr 12-2020.pdf Pdf, 97.9 kB. 97.9 kB 2020-06-05 17.56
20. Motion nr 13-2020.pdf Pdf, 103.2 kB. 103.2 kB 2020-06-15 11.24
20. interpellation nr 5-2020.pdf Pdf, 751.9 kB. 751.9 kB 2020-06-10 15.24
21. Presidieförslag gällande medborgarförslag nr 12-2020.pdf Pdf, 108.9 kB. 108.9 kB 2020-06-05 17.56
21. Medborgarförslag nr 12-2020.pdf Pdf, 90.5 kB. 90.5 kB 2020-06-05 17.56
21. Presidieförslag gällande medborgarförslag nr 13-2020.pdf Pdf, 124.3 kB. 124.3 kB 2020-06-05 17.56
21. Medborgarförslag nr 13-2020.pdf Pdf, 182.1 kB. 182.1 kB 2020-06-05 17.56
KF Protokoll 2020-06-15 §§ 41-425.pdf Pdf, 4.5 MB. 4.5 MB 2020-06-24 15.07

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 11 november 2020