Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 7 december klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand.

Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund av coronaviruset är vi tacksamma om du istället följer sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida eller via Radio Österåker, FM 103,7 MHz radio.osteraker.se Länk till annan webbplats.

Webbsändning från Kommunfullmäktige 2020-12-07 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2020-12-07.pdf Pdf, 208.9 kB. 208.9 kB 2020-11-30 14.36
3a Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2020-11-30 14.36
3b - Vård- och omsorgsnämndens svar på uppdrag nr 28-2020.pdf Pdf, 476.1 kB. 476.1 kB 2020-11-30 14.36
4a Svar på interpellation nr 9-2020 samt interpellation.pdf Pdf, 368.1 kB. 368.1 kB 2020-11-30 14.37
4b Svar på interpellation nr 10-2020.pdf Pdf, 258.4 kB. 258.4 kB 2020-12-07 09.38
4b Interpellation nr 10-2020.pdf Pdf, 96.3 kB. 96.3 kB 2020-11-30 14.37
5. KS Protokoll - Jordbruksmarksstrategi för Österåkers kommun.pdf Pdf, 98.8 kB. 98.8 kB 2020-11-30 14.37
5. Tjut - Jordbruksmarksstrategi för Österåkers kommun.pdf Pdf, 682.7 kB. 682.7 kB 2020-11-30 14.38
5. Bilaga. Jordbruksmarksstrategi i Österåkers kommun - Version daterad 2020-10-14.pdf Pdf, 29.8 MB. 29.8 MB 2020-11-30 14.38
5a KS Protokoll - Svar på motion nr 122019 från Michael Solander (MP) – Exploatering av jordbruksmark.pdf Pdf, 133.3 kB. 133.3 kB 2020-11-30 14.38
5a Ordförandeförslag - Svar på motion nr 12-2019 från Michael Solander (MP) - Exploatering av jordbruksmark.pdf Pdf, 430.8 kB. 430.8 kB 2020-11-30 14.38
5a Tjut - Svar på motion nr 12-2019 från Michael Solander (MP) - Exploatering av jordbruksmark.pdf Pdf, 945.2 kB. 945.2 kB 2020-11-30 14.38
5a Bilaga 1. Protokoll från beslut i kommunfullmäktige.pdf Pdf, 154.1 kB. 154.1 kB 2020-11-30 14.38
5a Bilaga 2. Motion 12_2019 Exploatering av jordbruksmark.pdf Pdf, 217.1 kB. 217.1 kB 2020-11-30 14.39
5b KS Protokoll - Svar på motion nr 12020 från Ann-Christine Furustrand (S) – Österåker behöver fler koloniträdgårdar.pdf Pdf, 260 kB. 260 kB 2020-11-30 14.39
5b Ordförandeförslag - Svar på motion nr 1-2020 från Ann-Christine Furustrand (S) - Österåker behöver fler koloniträdgårdar.pdf Pdf, 421.5 kB. 421.5 kB 2020-11-30 14.39
5b Tjut - Svar på motion nr 1 2020 från Ann-Christine Furustrand (S) - Österåker behöver fler koloniträdgårdar.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-11-30 14.39
5b Bilaga 1. Motion nr 1 2020 - Österåker behöver fler koloniträdgårdar.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-11-30 14.39
6. KS Protokoll - Antagande av Avfallsplan 2030 Österåkers kommun.pdf Pdf, 90.2 kB. 90.2 kB 2020-11-30 14.39
6. Tjut - Antagande av Avfallsplan 2030 Österåkers kommun.pdf Pdf, 987.3 kB. 987.3 kB 2020-11-30 14.40
6. Avfallsplan-Handlingsplan 2020-11-11.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-11-30 14.40
6. Avfallsplan-Österåker-del1-inledning-2020-11-11.pdf Pdf, 6.1 MB. 6.1 MB 2020-11-30 14.40
6. Avfallsplan-Österåker-del 2-mål-2020-11-11.pdf Pdf, 12.3 MB. 12.3 MB 2020-11-30 14.41
6. Bilaga 1 Uppföljning av föregående plan.pdf Pdf, 188.8 kB. 188.8 kB 2020-11-30 14.41
6. Bilaga 2 Nulägesbeskrivning.pdf Pdf, 680.4 kB. 680.4 kB 2020-11-30 14.41
6. Bilaga 3 Framtida insamlingssystem och avfallsmängder.pdf Pdf, 203.3 kB. 203.3 kB 2020-11-30 14.41
6. Bilaga 4 Styrmedel.pdf Pdf, 117 kB. 117 kB 2020-11-30 14.41
6. Bilaga 5 Nedlagda deponier i Österåkers kommun.pdf Pdf, 319.8 kB. 319.8 kB 2020-11-30 14.41
6. Bilaga 6 Miljöbedömning - undersökning om betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 207 kB. 207 kB 2020-11-30 14.41
6. Bilaga 7 Samrådsredogörelse med yttrande.pdf Pdf, 512.2 kB. 512.2 kB 2020-11-30 14.41
6. Bilaga 8 Ordlista.pdf Pdf, 122.2 kB. 122.2 kB 2020-11-30 14.42
7. KS Protokoll - Kommunikationspolicy.pdf Pdf, 109.2 kB. 109.2 kB 2020-11-30 14.43
7. Tjut - Kommunikationspolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 851.2 kB. 851.2 kB 2020-11-30 14.43
7. Bilaga - Kommunikationspolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 429 kB. 429 kB 2020-11-30 14.43
8. KS Protokoll - Servicepolicy.pdf Pdf, 89.1 kB. 89.1 kB 2020-11-30 14.44
8. Tjut - Servicepolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 684.3 kB. 684.3 kB 2020-11-30 14.44
8. Bilaga - Servicepolicy.pdf Pdf, 387.7 kB. 387.7 kB 2020-11-30 14.44
9. KS Protokoll - Revidering av reglemente för Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 99.3 kB. 99.3 kB 2020-11-30 14.46
9. Tjut - Revidering av reglemente för Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2020-11-30 14.47
Valberedningens förslag KF 2020-12-07.pdf Pdf, 294.2 kB. 294.2 kB 2020-12-07 11.38
11. KS Protokoll - Svar på motion nr 7-2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) - Upprätta plan för att behålla och rekrytera inom bristyrken.pdf Pdf, 246.2 kB. 246.2 kB 2020-11-30 14.54
11. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 7-2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) - Upprätta plan för att behålla.pdf Pdf, 431.7 kB. 431.7 kB 2020-11-30 14.54
11. Tjut - Svar på motion nr 7-2020 från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S) – Upprätta plan för att behålla och rekr.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2020-11-30 14.54
12. motion nr 23-2020.pdf Pdf, 482.3 kB. 482.3 kB 2020-12-07 11.38
12. motion nr 24-2020.pdf Pdf, 416.6 kB. 416.6 kB 2020-12-07 11.38
12. motion nr 25-2020.pdf Pdf, 522.7 kB. 522.7 kB 2020-12-07 11.38
12. motion nr 26 2020.pdf Pdf, 473.9 kB. 473.9 kB 2020-12-07 11.39
12. motion nr 27-2020.pdf Pdf, 539 kB. 539 kB 2020-12-07 11.39
12. motion nr 28-2020.pdf Pdf, 454.7 kB. 454.7 kB 2020-12-07 11.39
12. Svar på interpellation nr 11-2020.pdf Pdf, 93.2 kB. 93.2 kB 2020-12-10 10.22
12. interpellation nr 11-2020.pdf Pdf, 151.1 kB. 151.1 kB 2020-12-10 10.22
Protokoll KF 2020-12-07 §§ 81-817.pdf Pdf, 10.6 MB. 10.6 MB 2020-12-17 13.58

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 25 november 2021