Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kultur- och fritidsnämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Torsdagen den 6 februari klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KFN 20200206.pdf Pdf, 89.5 kB. 89.5 kB 2020-01-27 16.50
4. Tjut Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning per november 2019.pdf Pdf, 95.3 kB. 95.3 kB 2020-01-27 16.50
4. Bilaga _KFN månadsuppföljning november 2019.pdf Pdf, 212.3 kB. 212.3 kB 2020-01-27 16.50
5. Tjut Kultur- och fritidsnämndens förslag till budget 2020, plan 2021-2022.pdf Pdf, 105.8 kB. 105.8 kB 2020-01-27 16.51
5. KFN Förslag till Budget 2020, plan 2021-22.pdf Pdf, 569 kB. 569 kB 2020-01-27 16.51
6. Tjut KFN Redovisning av uppdrag 22 i budget 2019- Utreda förutsättningar för att organisera kulturskola och dess finansiering.pdf Pdf, 138 kB. 138 kB 2020-01-27 16.52
6. Förutsättningar för Kulturskola i Österåkers kommun.pdf Pdf, 856 kB. 856 kB 2020-01-27 16.52
7. Konstpolicy i Österåkers kommun 2020.pdf Pdf, 538.4 kB. 538.4 kB 2020-01-31 14.41
7. Bilaga till ärende om rev konstpolicy och riktlinjer. Beslut KFN § 5_7.pdf Pdf, 489.3 kB. 489.3 kB 2020-01-31 14.41
7. Bilaga till ärende om rev konstpolicy. Bef konstpolicy antagen 2011.pdf Pdf, 912.6 kB. 912.6 kB 2020-01-31 14.41
8. Riktlinjer för konst i Österåkers kommun 2020.pdf Pdf, 558.5 kB. 558.5 kB 2020-01-31 14.41
9. Tjut Inrättande av Kultur- och fritidsnämndens presidieberedning.pdf Pdf, 170.8 kB. 170.8 kB 2020-01-31 14.42
7. Tjut Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 168.8 kB. 168.8 kB 2020-02-03 14.27
8. Tjut Reviderade riktlinjer för konst i Österåkers kommun.pdf Pdf, 132.5 kB. 132.5 kB 2020-02-03 14.28
Protokoll KFN 200206.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2020-02-10 14.25

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Sara Salminen
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
fredag 10 januari 2020