Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 16 mars klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2020-03-16.pdf Pdf, 989.2 kB. 989.2 kB 2020-03-10 15.31
3. Protokollsutdrag - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering avseende fastigheten Täljö 2_8 mellan Kommunen och Österåkers Exploateringsfastigheter AB.pdf Pdf, 114.7 kB. 114.7 kB 2020-03-10 15.25
3. Tjut - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering avseende fastigheten Täljö 2 8 mellan Kommunen och Österåkers Exploateringsfastigheter AB.pdf Pdf, 851.5 kB. 851.5 kB 2020-03-10 15.25
3. Bilaga. Ök fastighetsreglering Täljö 2.8.pdf Pdf, 9.5 kB. 9.5 kB 2020-03-10 15.25
4. Protokollsutdrag - Godkännande av markoptionsavtal avseende del av fastigheten Täljö 2_8 mellan Kommunen och Fondamentor Holding AB.pdf Pdf, 71.2 kB. 71.2 kB 2020-03-10 15.25
4. Tjut - Godkännande av markoptionsavtal avseende del av fastigheten Täljö 2 8 mellan Kommunen och Fondamentor Holding AB.pdf Pdf, 921.1 kB. 921.1 kB 2020-03-10 15.25
4. Bilaga. Markoptionsavtal Täljö 2.8.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2020-03-11 20.43
5. Protokollsutdrag - Godkännande av markoptionsavtal avseende fastigheten Hacksta 2_134 mellan Kommunen och Exandia Fastigheter AB.pdf Pdf, 104.5 kB. 104.5 kB 2020-03-10 15.25
5. Tjut - Godkännande av markoptionsavtal avseende fastigheten Hacksta 2 134 mellan Kommunen och Exandia Fastigheter AB.pdf Pdf, 944.4 kB. 944.4 kB 2020-03-10 15.25
5. Bilaga. Markoptionsavtal Hacksta 2 134.pdf Pdf, 4.6 MB. 4.6 MB 2020-03-10 15.25
6. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 16-2019 från Anders Borelid (SD) - Sluss in till hundrastgårdar.pdf Pdf, 68.6 kB. 68.6 kB 2020-03-10 15.25
6. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 16-2019 från Anders Borelid (SD) – Sluss in till hundrastgårdar.pdf Pdf, 93.6 kB. 93.6 kB 2020-03-10 15.25
6. Tjut - Svar på motion nr 16_2019 från Anders Borelid (SD) - Sluss in till hundrastgårdar.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-03-10 15.25
6. Bilaga 1_Motion nr 162019 - Angående sluss in till hundrastgårdar.pdf Pdf, 341.9 kB. 341.9 kB 2020-03-10 15.25
6. Bilaga 2_Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2020-02-04, § 1_9.pdf Pdf, 797.2 kB. 797.2 kB 2020-03-10 15.25
7. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 22-2019 - Kameraövervakad cykelparkering med väderskydd.pdf Pdf, 62.7 kB. 62.7 kB 2020-03-10 15.25
7. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 22-2019 – Kameraövervakad cykelparkering med väderskydd.pdf Pdf, 93.3 kB. 93.3 kB 2020-03-10 15.25
7. Tjut - Svar på Medborgarförslag nr 22-2019 - Kameraövervakad cykelparkering med väderskydd.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2020-03-10 15.25
7. Bilaga 1 Medborgarförslag nr 22_2019 - Kameraövervakad cykelparkering med väderskydd.pdf Pdf, 347.5 kB. 347.5 kB 2020-03-10 15.25
7. Bilaga 2 Utdrag ur Planprogram för Åkersberga stad – Centrumområdet, sid 47 rubrik.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-03-10 15.25
7. Bilaga 3 Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2020-02-04, § 1_11.pdf Pdf, 833.8 kB. 833.8 kB 2020-03-10 15.25
8. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 29-2019 - Använda en fårhage som hundrastgård under vinterhalvåret.pdf Pdf, 66.2 kB. 66.2 kB 2020-03-10 15.26
8. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 29-2019 – Använda en fårhage som hundrastgård under vinterhalvåret.pdf Pdf, 92.5 kB. 92.5 kB 2020-03-10 15.26
8. Tjut - Svar på Medborgarförslag nr 29-2019 - Använda en fårhage som hundrastgård under vinterhalvåret.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2020-03-10 15.26
8. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 292019 - Använda en fårhage som hund.pdf Pdf, 53 kB. 53 kB 2020-03-10 15.26
8. Bilaga 2. Allmänna lokala ordningsföreskrifter, kartbilaga 3.pdf Pdf, 346.3 kB. 346.3 kB 2020-03-10 15.26
8. Bilaga 3. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2020-02-04, § 1_10.pdf Pdf, 834.2 kB. 834.2 kB 2020-03-10 15.26
9. Protokollsutdrag - Strategi för jordbruksmark i Österåkers kommun.pdf Pdf, 60.4 kB. 60.4 kB 2020-03-10 15.26
9. Tjut - Jordbruksmarksstrategi för Österåkers kommun.pdf Pdf, 631.8 kB. 631.8 kB 2020-03-10 15.26
10. Protokollsutdrag - Policy för skyltar i Österåkers kommun.pdf Pdf, 67.7 kB. 67.7 kB 2020-03-10 15.26
10. Tjut - Skyltpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 19.5 MB. 19.5 MB 2020-03-10 15.26
11. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2020.pdf Pdf, 55.9 kB. 55.9 kB 2020-03-12 14.06
11. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2020.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2020-03-12 14.06
12. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2020.pdf Pdf, 52.1 kB. 52.1 kB 2020-03-12 14.06
12. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2020.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-03-12 14.06
13. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning februari.pdf Pdf, 788.3 kB. 788.3 kB 2020-03-13 15.42
13. Bilaga 1 Prognos per nämnd.pdf Pdf, 186.8 kB. 186.8 kB 2020-03-13 15.42
13. Bilaga 2 Inv prognos.pdf Pdf, 180.1 kB. 180.1 kB 2020-03-13 15.42
13. Bilaga 3 Ack utfall.pdf Pdf, 400.4 kB. 400.4 kB 2020-03-13 15.42
13. Bilaga 4 Inv prognos per projekt.pdf Pdf, 613.9 kB. 613.9 kB 2020-03-13 15.42
13. Bilaga 5 Pension.pdf Pdf, 680.6 kB. 680.6 kB 2020-03-13 15.42
13. Bilaga 6 Överlikviditet.pdf Pdf, 598.4 kB. 598.4 kB 2020-03-13 15.42
13. Bilaga 7 TJUT - Revidering av investeringsbudget 2020 TN.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-03-13 15.42
14. Tjut - Kommunfullmäktige m.m budget 2020 verksamhetsplan 2021-2022.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2020-03-10 15.27
15. Tjut - Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2019.pdf Pdf, 18.2 MB. 18.2 MB 2020-03-17 11.11
16. Tjut - Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2019.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2020-03-12 14.10
17. Protokollsutdrag - Årsredovisning för år 2019 för Österåkers kommun samt för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen.pdf Pdf, 60.8 kB. 60.8 kB 2020-03-17 11.14
17. Tjut - Årsredovisning för år 2019 för Österåkers kommun och dess bolag.pdf Pdf, 488 kB. 488 kB 2020-03-17 11.14
17. Bilaga. Årsredovisning för år 2019 för Österåkers kommun.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2020-03-17 11.14
18. Protokollsutdrag - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-03-15.pdf Pdf, 56.4 kB. 56.4 kB 2020-03-10 15.27
18. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-03-15.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2020-03-10 15.27
19. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 20-2018 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S)- NPF säkra tjänstemän och politiker i Österåkers Kommun.pdf Pdf, 167.2 kB. 167.2 kB 2020-03-10 15.27
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 20-2018 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S) – NPF säkra tjänstemän och politiker i Österåkers Kommun.pdf Pdf, 97.9 kB. 97.9 kB 2020-03-10 15.27
19. Tjut - Svar på motion nr 20-2018 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S)– NPF säkra tjänstemän och politiker i Österåkers Kommun.pdf Pdf, 5.7 MB. 5.7 MB 2020-03-10 15.27
20. Motion - Från Margareta Olin (S) – Stöd sjöräddningssällskapet.pdf Pdf, 371.5 kB. 371.5 kB 2020-03-10 15.27
20. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 3-2019 från Margareta Olin (S) - Stöd sjöräddningssällskapet.pdf Pdf, 169.9 kB. 169.9 kB 2020-03-10 15.27
20. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3 2019 från Margareta Olin (S) – Stöd sjöräddningssällskapet.pdf Pdf, 406.7 kB. 406.7 kB 2020-03-10 15.27
20. Tjut - Svar på motion nr 3-2019 från Margareta Olin (S) – Stöd sjöräddningssällskapet.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-03-10 15.27
21. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 8-2019 från Ann-Christine Furustrand (S), Anders Pettersson (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S) - Återta KOMVUX för att bättra anpassa efter kommunens behov.pdf Pdf, 169.6 kB. 169.6 kB 2020-03-10 15.34
21. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 8-2019 från Ann-Christine Furustrand (S), Anders Pettersson (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S) – Återta KOMVUX för att bättra anpassa efter kommunens behov.pdf Pdf, 96.7 kB. 96.7 kB 2020-03-10 15.34
21. Tjut - Svar på motion nr 8-2019 från Ann-Christine Furustrand (S), Anders Pettersson (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S) – Återta KOMVUX för att bättra anpassa efter kommunens behov.pdf Pdf, 13.1 MB. 13.1 MB 2020-03-10 15.35
22. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 5-2019- Porrfilter på kommunalt nätverk.pdf Pdf, 59.2 kB. 59.2 kB 2020-03-10 15.35
22. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 5-2019 – Angående införande av porrfilter på kommunala nätverk.pdf Pdf, 93.5 kB. 93.5 kB 2020-03-10 15.35
22. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 5-2019- Porrfilter på kommunalt nätverk.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2020-03-10 15.35
23. Protokollsutdrag - Avskrivning av medborgarförslag nr 32_2019 - Förbättring av säkerhet vid Vegavägen-Saturnusvägen.pdf Pdf, 69.1 kB. 69.1 kB 2020-03-10 15.35
23. Tjut - Avskrivning av medborgarförslag nr 32-2019 - Förbättring av säkerhet vid Vegavägen-Saturnusvägen.pdf Pdf, 429.1 kB. 429.1 kB 2020-03-10 15.35
24. Tjut - Avskrivning fordringar.pdf Pdf, 945.7 kB. 945.7 kB 2020-03-10 15.35
25. Protokollsutdrag - Riktlinjer för miljöbidrag och tillgänglighetsbidrag 2020.pdf Pdf, 108 kB. 108 kB 2020-03-10 15.35
25. Tjut - Riktlinjer för miljöbidrag och tillgänglighetsbidrag 2020.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2020-03-10 15.35
26. Protokollsutdrag - Uppdrag om destinationsråd och besöksnäringsstrategi.pdf Pdf, 114.2 kB. 114.2 kB 2020-03-10 15.35
26. Tjut - Uppdrag om destinationsråd och besöksnäringsstrategi.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-03-10 15.35
27. Tjut - Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 569.7 kB. 569.7 kB 2020-03-13 16.08
27. Protokollsutdrag KFN - Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 420.6 kB. 420.6 kB 2020-03-13 16.08
27. Tjut - KFN - Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 180.2 kB. 180.2 kB 2020-03-13 16.08
27. Bilaga 1. Förslag till ny Konstpolicy i Österåkers kommun.pdf Pdf, 538.4 kB. 538.4 kB 2020-03-13 16.08
27. Bilaga 2. Nuvarande Konstpolicy i Österåkers kommun.pdf Pdf, 913.8 kB. 913.8 kB 2020-03-13 16.08
28. Protokollsutdrag - Ökat bidrag till brottsofferjouren.pdf Pdf, 49.7 kB. 49.7 kB 2020-03-10 15.35
29. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 73.4 kB. 73.4 kB 2020-03-10 15.35
30. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 74.9 kB. 74.9 kB 2020-03-10 15.35
Nytt ärende. Protokollsutdrag KFN - Reviderade riktlinjer för konst i Österåkers kommun.pdf Pdf, 419.1 kB. 419.1 kB 2020-03-13 16.07
Nytt ärende. Tjut - Revidering av riktlinjer för konst i Österåkers kommun.pdf Pdf, 721.9 kB. 721.9 kB 2020-03-13 16.07
Nytt ärende. Tjut - KFN - Reviderade riktlinjer för konst i Österåkers kommun.pdf Pdf, 137.5 kB. 137.5 kB 2020-03-13 16.07
Nytt ärende. Bilaga. Riktlinjer för konst i Österåkers kommun.pdf Pdf, 565.2 kB. 565.2 kB 2020-03-13 16.07
Protokoll KS 2020-03-16.pdf Pdf, 20.5 MB. 20.5 MB 2020-03-23 13.09

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
tisdag 10 mars 2020