Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 24 augusti klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2020-08-24 - reviderad.pdf Pdf, 792.8 kB. 792.8 kB 2020-08-17 10.08
Kallelse KS 2020-08-24.pdf Pdf, 697.8 kB. 697.8 kB 2020-06-24 13.11
3. Protokollsutdrag - Försäljning av Tråsättra 1-883 inom detaljplan för Valsjöskogen etapp 1.pdf Pdf, 63.5 kB. 63.5 kB 2020-06-24 13.11
3. Tjut - Försäljning av Tråsättra 1 883 inom detaljplan för Valsjöskogen etapp 1.pdf Pdf, 678.4 kB. 678.4 kB 2020-06-24 13.11
3. Bilaga 1. Undertecknat köpekontrakt Tråsättra 1_883.pdf Pdf, 9.5 MB. 9.5 MB 2020-06-24 13.11
3. Bilaga 2. Markförsäljning Tråsättra 1_883 karta.pdf Pdf, 412.2 kB. 412.2 kB 2020-08-19 11.42
4. Protokollsutdrag - Ramavtal i anslutning till detaljplan för Tuna 6-151 m.fl..pdf Pdf, 62.5 kB. 62.5 kB 2020-06-24 13.11
4. Tjut - Ramavtal i anslutning till detaljplan för Tuna 6 151 m.fl..pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-06-24 13.11
4. Ramavtal Tuna 6_151 mfl signerat av exploatör.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2020-06-24 13.11
5. Protokollsutdrag - Policy för hållbart resande.pdf Pdf, 55.4 kB. 55.4 kB 2020-08-19 11.48
5. Tjut - Policy för hållbart resande samt därtill hörande åtgärder.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2020-08-19 11.48
5. Bilaga 1. Policy hållbart resande 2020.pdf Pdf, 484.5 kB. 484.5 kB 2020-08-19 11.48
5. Bilaga 2. Förslag Rutin för klimatväxling.pdf Pdf, 64.6 kB. 64.6 kB 2020-08-19 11.48
5. Bilaga 3. Information om Klimatväxlingsutmaningen.pdf Pdf, 101.1 kB. 101.1 kB 2020-08-19 11.48
6. Protokollsutdrag - Svar på remiss TN 2020-0440 - Sjötrafikutredning del 1.pdf Pdf, 54.6 kB. 54.6 kB 2020-06-24 13.11
6. Tjut - Svar på remiss TN 2020-0440 - Sjötrafikutredning del 1.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-06-24 13.11
6. Bilaga 1. Sjötrafikremiss.pdf Pdf, 84.5 kB. 84.5 kB 2020-06-24 13.11
6. Bilaga 2. Sjötrafikutredning del 1.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2020-06-24 13.11
6. Bilaga 3. Sjötrafikenkäten region stockholm.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-06-24 13.11
6. Bilaga 4. Resultat från sjötrafikenkäten - kort sammanfattning.pdf Pdf, 41.8 kB. 41.8 kB 2020-06-24 13.11
6. Bilaga 5. Skärgårdsrådet om Sjötransportutredningen.pdf Pdf, 97.7 kB. 97.7 kB 2020-06-24 13.11
7. Protokollsutdrag - Avfallsplan 2030 för Österåkers kommun.pdf Pdf, 55.3 kB. 55.3 kB 2020-06-24 13.11
7. Tjut - Avfallsplan 2030 Österåkers kommun.pdf Pdf, 789.1 kB. 789.1 kB 2020-06-24 13.11
7. Avfallsplan 2030 Österåkers kommun (inkl. bilagor), 2020-06-02.pdf Pdf, 14 MB. 14 MB 2020-06-24 13.11
8. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2020.pdf Pdf, 56.4 kB. 56.4 kB 2020-06-24 13.11
8. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2020.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2020-06-24 13.11
9. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2020.pdf Pdf, 53 kB. 53 kB 2020-06-24 13.11
9. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2020.pdf Pdf, 995 kB. 995 kB 2020-06-24 13.11
10. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per maj 2020.pdf Pdf, 57.1 kB. 57.1 kB 2020-07-20 11.16
10. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per maj 2020.pdf Pdf, 18.7 MB. 18.7 MB 2020-07-20 11.16
11. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-07-31.pdf Pdf, 7.1 MB. 7.1 MB 2020-08-18 15.34
13. Protokollsutdrag - Storstockholms brandförsvars taxa för rengöring (sotning) och.pdf Pdf, 67.8 kB. 67.8 kB 2020-06-24 13.11
13. Tjut - Storstockholms brandförsvars taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och frister för rengöring (sotning).pdf Pdf, 21.3 MB. 21.3 MB 2020-06-24 13.11
14. Protokollsutdrag - Policy mot riskbruk och skadligt bruk samt upphäva Alkohol- och drogpolicy.pdf Pdf, 94 kB. 94 kB 2020-06-24 13.11
14. Tjut - Policy mot riskbruk och skadligt bruk samt upphäva Alkohol- och drogpolicy.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2020-06-24 13.11
15. Protokollsutdrag - Biblioteksplan för Österåkers kommun 2020-2023.pdf Pdf, 64.3 kB. 64.3 kB 2020-06-24 13.11
15. Tjut - Biblioteksplan för Österåkers kommun 2020-2023.pdf Pdf, 5.7 MB. 5.7 MB 2020-06-24 13.11
16. Protokollsutdrag - Sponsoravtal Multihallen.pdf Pdf, 56.5 kB. 56.5 kB 2020-06-24 13.11
17. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 67.5 kB. 67.5 kB 2020-08-19 14.10
18. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 59.1 kB. 59.1 kB 2020-08-17 11.14
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 5-2020 från Ann-Christine Furustrand (S), Kristina Embäck (S) och Ingela Westerlund (S) – Barnkonventionen ny lag för Österåker att förhålla sig till.pdf Pdf, 94.1 kB. 94.1 kB 2020-07-22 13.43
19. Tjut - Svar på motion nr 5-2020 från Ann-Christine Furustrand (S), Kristina Embäck (S) och Ingela Westerlund (S) - Barnkonventionen ny lag för Österåker att förhålla sig till.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2020-07-22 13.43
20. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2020.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2020-07-20 11.16
21. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2020.pdf Pdf, 1001.5 kB. 1001.5 kB 2020-07-20 11.16
22. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2020.pdf Pdf, 23 MB. 23 MB 2020-07-20 11.16
23. Tjut - Bidrag till Sjöräddningssällskapet i Österåkers kommun.pdf Pdf, 225.5 kB. 225.5 kB 2020-08-19 11.53
Nytt ärende. Tjut - Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 13135-20, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende beslut om framtida avloppsrening för Österåkers kommun.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2020-08-18 10.15
Nytt ärende. Bilaga 1. Utdrag ur protokoll KF § 3-11, dnr. KF 2020-0093, punkt 1, jämte närvaroförteckning.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2020-08-18 10.15
Nytt ärende. Bilaga 2. Utdrag ur protokoll avseende styrelsemöte Österåkersvatten AB, 2020-03-09.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2020-08-18 10.15
Nytt ärende. Bilaga 3. Protokokoll avseende styrelsemöte Österåkersvatten AB, 2020-03-23.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-08-18 10.15
Nytt ärende. Bilaga 4. Utdrag sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen i Österåkers kommun, 2020-04-27.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2020-08-18 10.15
Nytt ärende. Bilaga 5. Karta från Kommunens bygglovsapplikation Geosecma, som utvisar avstånd mellan fastigheten Söra 1_91 i förhållande till fastigheten Margretelund 16_95.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2020-08-18 10.15
Nytt ärende. Bilaga 6. Karta från Kommunens bygglovsapplikation Geocecma som utvisar avstånd mellan fastigheten Söra 1_400 i förhållande till fastigheten Margretelund 19_95.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2020-08-18 10.15
Nytt ärende. Tjut - Avbetalningsplan för fordran gentemot privatperson.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-08-18 15.45
Tjut - Förvaltning av Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fonds tillgångar.pdf Pdf, 11.1 MB. 11.1 MB 2020-08-19 11.55
Protokoll KS 2020-08-24 - Omedelbar justering.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-08-24 17.17
Protokoll KS 2020-08-24.pdf Pdf, 17.1 MB. 17.1 MB 2020-08-27 09.12

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
fredag 5 juni 2020