Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 28 september klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2020-09-28.pdf Pdf, 833.3 kB. 833.3 kB 2020-09-22 14.27
3. Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för förskola inom Täljö 2_8.pdf Pdf, 63.2 kB. 63.2 kB 2020-09-22 14.23
3. Tjut - Antagande av detaljplan för förskola inom Täljö 2 8.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-09-22 14.23
3. Bilaga 1. Planhandlingar, 2020-09-02.pdf Pdf, 10.6 MB. 10.6 MB 2020-09-22 14.23
3. Bilaga 2. Samrådsredogörelse, 2020-02-12.pdf Pdf, 189.4 kB. 189.4 kB 2020-09-22 14.23
3. Bilaga 3. Granskningsutlåtande, 2020-09-02.pdf Pdf, 209.3 kB. 209.3 kB 2020-09-22 14.23
4. Protokollsutdrag - Planuppdrag för Dragontorpsvägen 1 (Söra 1_527 och del av Söra 1_10).pdf Pdf, 66.1 kB. 66.1 kB 2020-09-22 14.23
4. Tjut - Planuppdrag för Dragontorpsvägen 1 (Söra 1 527 och del av Söra 1 10).pdf Pdf, 683.1 kB. 683.1 kB 2020-09-22 14.23
4. Bilaga. Förstudierapport.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2020-09-22 14.23
5. Protokollsutdrag - Detaljplan för Runö 7_15 m.fl. - Yttrande till Mark- och miljödomstolen.pdf Pdf, 59.8 kB. 59.8 kB 2020-09-22 14.23
5. Tjut - Detaljplan för Runö 7_15 m.fl. - yttrande till Mark och miljödomstolen.pdf Pdf, 590.5 kB. 590.5 kB 2020-09-22 14.23
5. Bilaga 1 - Yttrande Runö 7_15.pdf Pdf, 129.7 kB. 129.7 kB 2020-09-22 14.23
5. Bilaga 2 - Föreläggande.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-09-22 14.23
6. Protokollsutdrag - Avfallsplan 2030 Österåkers kommun.pdf Pdf, 57.4 kB. 57.4 kB 2020-09-22 14.23
6. Avfallsplan- Handlingsplan del 3.pdf Pdf, 760.7 kB. 760.7 kB 2020-09-22 14.23
6. Tjut - Avfallsplanen 2030 Österåkers kommun.pdf Pdf, 698.8 kB. 698.8 kB 2020-09-22 14.23
6. Avfallsplan- inledning del 1.pdf Pdf, 6.1 MB. 6.1 MB 2020-09-22 14.23
6. Avfallsplan- vision - mål del 2.pdf Pdf, 12.3 MB. 12.3 MB 2020-09-22 14.23
6. Bilaga 1 Uppföljning av föregående plan.pdf Pdf, 303.5 kB. 303.5 kB 2020-09-22 14.23
6. Bilaga 2 Nulägesbeskrivning.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-09-22 14.25
6. Bilaga 3 Framtida insamlingssystem och avfallsmängder.pdf Pdf, 360.8 kB. 360.8 kB 2020-09-22 14.23
6. Bilaga 4 Styrmedel.pdf Pdf, 178.8 kB. 178.8 kB 2020-09-22 14.23
6. Bilaga 5 Nedlagda deponier.pdf Pdf, 439.9 kB. 439.9 kB 2020-09-22 14.23
6. Bilaga 6 Miljöbedömning - undersökning om betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 258.4 kB. 258.4 kB 2020-09-22 14.23
6. Bilaga 7 Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 76.3 kB. 76.3 kB 2020-09-22 14.23
6. Bilaga 8 Ordlista.pdf Pdf, 203.6 kB. 203.6 kB 2020-09-22 14.23
7. Protokollsutdrag - Utreda möjligt naturreservat vid Täljöviken.pdf Pdf, 58.5 kB. 58.5 kB 2020-09-22 14.23
7. Tjut - Utreda möjligt naturreservat vid Täljöviken.pdf Pdf, 986.3 kB. 986.3 kB 2020-09-22 14.23
8. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 18-2018 från Ann-Christine Furustrand (S), m.fl. - Parlamentarisk arbetsgrupp.pdf Pdf, 174.7 kB. 174.7 kB 2020-09-22 14.24
8. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 18-2018 från Ann-Christine Furustrand (S), Francisco Contreras (V) och Jonas Jonsson (MP) – Parlamentarisk arbetsgrupp för den politiska o.pdf Pdf, 427 kB. 427 kB 2020-09-22 14.24
8. Tjut - Svar på motion nr 18-2018 från Ann-Christine Furustrand (S), Francisco Contreras (V) och Jonas Jonsson (MP) – Parlamentarisk arbetsgrupp för den politiska organisationen.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2020-09-22 14.24
9. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 14-2019 från Hans Hellberg (RP) - Förändra ägardirektiven för Armada.pdf Pdf, 116.2 kB. 116.2 kB 2020-09-22 14.24
9. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 14-2019 från Hans Hellberg (RP) – Förändra ägardirektiven för Armada.pdf Pdf, 383.6 kB. 383.6 kB 2020-09-22 14.24
9. Tjut - Svar på motion nr 14-2019 från Hans Hellberg (RP) – Förändra ägardirektiven för Armada.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2020-09-22 14.24
10. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 1-2019 - Förbjud fyrverkerier.pdf Pdf, 69.7 kB. 69.7 kB 2020-09-22 14.24
10. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 1-2019 – Förbjud fyrverkerier.pdf Pdf, 402.7 kB. 402.7 kB 2020-09-22 14.24
10. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 1-2019 – Förbjud fyrverkerier.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2020-09-22 14.24
11. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 25-2019 – Angående drogförebyggande åtgärder.pdf Pdf, 67.6 kB. 67.6 kB 2020-09-22 14.27
11. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 25-2019 - Angående drogförebyggnade insatser.pdf Pdf, 8.4 MB. 8.4 MB 2020-09-22 14.27
12. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 1-2020 - Ändring av lokala ordningsföreskrifter gällande fyrverkerier på Ljusterö med öar.pdf Pdf, 68.3 kB. 68.3 kB 2020-09-22 14.25
12. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 1-2020 – Ändring av lokala ordningsföreskrifter gällande fyrverkeri på Ljusterö med öar.pdf Pdf, 444.5 kB. 444.5 kB 2020-09-22 14.25
12. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 1-2020 – Ändring av lokala ordningsföreskrifter gällande fyrverkeri på Ljusterö med öar.pdf Pdf, 8.8 MB. 8.8 MB 2020-09-22 14.25
13. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 10-2020 – Kommunen ska erbjuda alla gymnasieelever, folkbokförda inom Österåker, luncher på vardagar.pdf Pdf, 394.9 kB. 394.9 kB 2020-09-22 14.25
13. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 10-2020 – Kommunen ska erbjuda alla gymnasieelever, folkbokförda inom Österåker, luncher på vardagar.pdf Pdf, 61.3 kB. 61.3 kB 2020-09-22 14.25
13. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 10-2020 - Kommunen ska erbjuda alla gymnasieelever folkbokförda inom Österåker, luncher på vardagar.pdf Pdf, 10.5 MB. 10.5 MB 2020-09-22 14.25
14. Protokollsutdrag - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport år 2019 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget för 2021.pdf Pdf, 108.6 kB. 108.6 kB 2020-09-22 14.25
14. Tjut - Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport år 2019 samt uppdrag till Kommunstyrelsen avseende budget för 2021.pdf Pdf, 5.8 MB. 5.8 MB 2020-09-22 14.25
15. Protokollsutdrag - Sammanträdestider 2021 för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).pdf Pdf, 118.4 kB. 118.4 kB 2020-09-22 14.25
15. Tjut - Sammanträdestider 2021 för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), Kommunstyrelsen (KS) och Kommunfullmäktige (KF).pdf Pdf, 812.8 kB. 812.8 kB 2020-09-22 14.25
16. Protokollsutdrag - Lönebildning i Österåkers kommun samt upphäva Lönepolitisk plattform.pdf Pdf, 111 kB. 111 kB 2020-09-22 14.25
16. Tjut - Lönebildning i Österåkers kommun samt upphäva Lönepolitisk plattform.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2020-09-22 14.25
17. Protokollsutdrag - Remissvar – Högre växel i minoritetspolitiken, stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020_27).pdf Pdf, 65.7 kB. 65.7 kB 2020-09-22 14.25
17. Tjut - Svar på remiss – Högre växel i minoritetspolitiken. Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020-27).pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-10-05 12.36
18. Protokollsutdrag - Det kommunala rådet Trygg i Österåker upphör och ansvar för trygghetsfrågor överförs till Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).pdf Pdf, 66.4 kB. 66.4 kB 2020-09-22 14.25
18. Tjut - Det kommunala rådet Trygg i Österåker upphör och ansvaret för trygghetsfrågor överförs till Kommunstyrelsens arbetesutskott (KSAU).pdf Pdf, 611.4 kB. 611.4 kB 2020-09-22 14.25
19. Tjut - Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna enligt 6 kap 5 § Kommunallagen.pdf Pdf, 229.2 kB. 229.2 kB 2020-09-24 12.14
19. Bilaga. Sammanställd rapport daterad 2020-09-24 avseende nämndernas redovisning av delegering via reglemente, uppdrag givna i Budget 2020 samt i ärenden där anslag annars beviljats.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-09-24 12.14
20. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 60.7 kB. 60.7 kB 2020-09-22 14.25
21. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 61.7 kB. 61.7 kB 2020-09-22 14.25
Protokoll KS 2020-09-28 - Omedelbar justering.pdf Pdf, 770.7 kB. 770.7 kB 2020-09-29 10.52
Protokoll KS 2020-09-28.pdf Pdf, 15.5 MB. 15.5 MB 2020-10-06 10.27

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
fredag 5 juni 2020