Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen - Extra

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 15 juni klockan 13.00. OBS! Sammanträdsdag och sammanträdestid

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2020-06-15.pdf Pdf, 577.7 kB. 577.7 kB 2020-06-05 14.10
3. Tjut - Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2021 och plan 2022-2023.pdf Pdf, 733.4 kB. 733.4 kB 2020-06-11 11.58
3. Bilaga 1. Direktiv och anvisningar budget 2021 VP 2022-23.pdf Pdf, 567.8 kB. 567.8 kB 2020-06-10 14.46
3. Bilaga 2. Prel. budget bruttokostnader.pdf Pdf, 174 kB. 174 kB 2020-06-10 14.46
3. Bilaga 3. Prel. budget intäkter.pdf Pdf, 173.9 kB. 173.9 kB 2020-06-10 14.46
3. Bilaga 4. Prel. investeringsbudget.pdf Pdf, 209.7 kB. 209.7 kB 2020-06-10 14.46
3. Bilaga 5. Tidsplan för planeringsprocessen.pdf Pdf, 347.4 kB. 347.4 kB 2020-06-10 14.46
4. Tjut - Revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente § 1 med anledning av förslag på ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.pdf Pdf, 243.4 kB. 243.4 kB 2020-06-08 12.06
4. Bilaga - Protokollsutdrag MHN 2020-06-08, § 4-17 -Revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente § 1 med anledning av förslag på ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärd.pdf Pdf, 529.2 kB. 529.2 kB 2020-06-09 12.56
4. Tjut MHN - Tillägg i Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente med anledning av förslag på ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.pdf Pdf, 24.8 MB. 24.8 MB 2020-06-09 13.01
5. Tjut - Försäljning av Hagby 1-98.pdf Pdf, 7.9 MB. 7.9 MB 2020-06-05 14.10
6. Tjut - Uppförande av Österåkers Multihall.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-06-05 14.10
6. Bilaga 1. Kalkyl.pdf Pdf, 30.4 kB. 30.4 kB 2020-06-05 14.11
6. Bilaga 2. Risk- och möjlighetslista kalkyl.pdf Pdf, 178.1 kB. 178.1 kB 2020-06-05 14.11
6. Bilaga 3. Produktionstidplan.pdf Pdf, 124.6 kB. 124.6 kB 2020-06-05 14.11
6. Bilaga 4. Planritning plan 1.pdf Pdf, 787.8 kB. 787.8 kB 2020-06-05 14.11
6. Bilaga 5. Planritning plan 2.pdf Pdf, 785.5 kB. 785.5 kB 2020-06-05 14.11
6. Bilaga 6. Fasadbild SV.pdf Pdf, 594 kB. 594 kB 2020-06-05 14.11
6. Bilaga 7. Fasadvy.jpg Jpg, 33.8 kB. 33.8 kB 2020-06-05 14.11
7. Tjut - Sponsoravtal Multihallen.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2020-06-05 14.10
8. Tjut - Uppsägning av hyresavtal, Åsättra förskola.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2020-06-05 14.10
9. Tjut - Bidrag till Global Pictures – film om Wira bruk.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-06-09 12.46
10. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 62.3 kB. 62.3 kB 2020-06-05 14.10
11. Redovisning av delegation Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 57.2 kB. 57.2 kB 2020-06-05 14.10
Protokoll KS 2020-06-17.pdf Pdf, 11.4 MB. 11.4 MB 2020-06-15 17.46

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
fredag 5 juni 2020