Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 16 december klockan 09.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse PLAU 2020-12-16.pdf Pdf, 604.8 kB. 604.8 kB 2020-12-10 10.17
3. Tjut - Samråd kring det tematiska tillägget till översiktsplan för Österåkers kommun 2040, kust och skärgård.pdf Pdf, 721.2 kB. 721.2 kB 2020-12-10 10.19
3. Bilaga 1. TÖP 201208.pdf Pdf, 51.3 MB. 51.3 MB 2020-12-10 10.19
3. Bilaga 2. TÖP Planeringsunderlag 201125.pdf Pdf, 747.6 kB. 747.6 kB 2020-12-10 10.19
3. Bilaga 3. Hållbarhetsbedömning med miljökonsekvensbeskrivning 201208.pdf Pdf, 958.8 kB. 958.8 kB 2020-12-10 10.19
5. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) - Nya Åkersberga med stadsgrönska och ekosystemtjänster.pdf Pdf, 424.2 kB. 424.2 kB 2020-12-15 13.33
5. Tjut - Svar på motion 3_2020 från Ann-Christine Furustrand (S) - Nya Åkersberga med stadsgrönska och ekosystemtjänster.pdf Pdf, 1023.5 kB. 1023.5 kB 2020-12-10 10.17
5. Bilaga. Motion - Nya Åkersberga med stadsgrönska och ekosystemtjänster.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2020-12-10 10.17
6. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag 3_2018 - Miljöbil som personalbil.pdf Pdf, 403.8 kB. 403.8 kB 2020-12-15 13.33
6. Tjut - Svar på medborgarförslag 3_2018 - Miljöbil som personalbil.pdf Pdf, 669.3 kB. 669.3 kB 2020-12-10 10.17
6. Bilaga. Medborgarförslag nr 3_2018 - Miljöbil som personalbil.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2020-12-10 10.17
7. Ordförandeförslag - Svar på Medborgarförslag nr 33_2019 – GC-väg mellan Margretelundsvägen och Sjövägen.pdf Pdf, 388.6 kB. 388.6 kB 2020-12-15 13.33
7. Tjut - Svar på Medborgarförslag nr 33_2019 – GC-väg mellan Margretelundsvägen och Sjövägen.pdf Pdf, 94.4 kB. 94.4 kB 2020-12-10 10.17
7. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 33_ 2019 GC-väg mellan Margretelundsvägen och Sjövägen.pdf Pdf, 75.6 kB. 75.6 kB 2020-12-10 10.17
7. Bilaga 2. Båtnadsprövning - Bildande av allmän platsmark för GC-väg.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2020-12-10 10.17
7. Bilaga 3. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2020-10-13.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-12-10 10.17
8. Ordförandeförslag - Svar på Medborgarförslag nr 35_2019 – Försköning och bullerdämpande åtgärder efter Sockenvägen.pdf Pdf, 399.5 kB. 399.5 kB 2020-12-15 13.33
8. Tjut - Svar på Medborgarförslag nr 35_2019 – Försköning och bullerdämpande åtgärder efter Sockenvägen.pdf Pdf, 83.6 kB. 83.6 kB 2020-12-10 10.17
8. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 35_2019 – Försköning och bullerdämpande åtgär_Bortredigerad.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2020-12-10 10.17
8. Bilaga 2. Karta Sockenvägen.pdf Pdf, 371.9 kB. 371.9 kB 2020-12-10 10.17
8. Bilaga 3. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2020-10-13.pdf Pdf, 969.6 kB. 969.6 kB 2020-12-10 10.17
9. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag 11_2020 - Utmaning att leva mer hållbart.pdf Pdf, 446.6 kB. 446.6 kB 2020-12-15 13.33
9. Tjut - Svar på medborgarförslag 11_2020 - Utmaning att leva mer hållbart.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2020-12-10 10.17
9. Bilaga. Medborgarförslag nr 11_2020 - Leva mer hållbart inkl. bilaga 1 och 2.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2020-12-10 10.17
11. Tjut - Sponsoravtal Multihallen.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2020-12-10 10.17
Protokoll PLAU 2020-12-16.pdf Pdf, 6.8 MB. 6.8 MB 2020-12-21 09.16

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
lördag 21 december 2019