Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 7 oktober klockan 09.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse PLAU 2020-10-07.pdf Pdf, 393.3 kB. 393.3 kB 2020-10-01 10.44
3. Tjut - Detaljplan för Näsängen etapp 1.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-10-01 10.42
3. Bilaga 1a_Plan- och genomförandebeskrivning_2020-09-09.pdf Pdf, 10.7 MB. 10.7 MB 2020-10-01 10.42
3. Bilaga 1b_Plankarta_A3_2020-09-09.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2020-10-01 10.42
3. Bilaga 1c_Illustrationsplan 2020-09-09.pdf Pdf, 10.4 MB. 10.4 MB 2020-10-01 10.42
3. Bilaga 2a_MKB_Näsängen_samrådshandling_200911_slutversion.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2020-10-01 10.42
3. Bilaga 2b_MKBbilaga 1_PM alternativa förslag FÖP Täljöviken_200911.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2020-10-01 10.42
3. Bilaga 2c_MKB_Bilaga_2_NVI_Näsängen_sammanställning_2020.pdf Pdf, 216.2 kB. 216.2 kB 2020-10-01 10.42
3. Bilaga 3_Gestaltningsprogram_2020-09-09.pdf Pdf, 6.4 MB. 6.4 MB 2020-10-01 10.42
3. Bilaga 4_Hållbarhetsprogram_2020-09-09.pdf Pdf, 14.7 MB. 14.7 MB 2020-10-01 10.42
3. Bilaga 5_Skötselplan_Näsängen_2020-09-09.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2020-10-01 10.42
4. Tjut - Jordbruksmarksstrategi för Österåkers kommun.pdf Pdf, 682.7 kB. 682.7 kB 2020-10-01 10.44
4. Bilaga. Jordbruksmarksstrategi i Österåkers kommun.pdf Pdf, 30.4 MB. 30.4 MB 2020-10-01 10.44
5. Tjut. - Övergripande lokaliseringsanalys till Österåkers kommuns ÖP 2040.pdf Pdf, 738.4 kB. 738.4 kB 2020-10-01 10.44
5. Bilaga. Lokaliseringsanalys.pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2020-10-01 10.44
6. Tjut - Granskning av detaljplan för Röllingby södra etapp 1.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-10-01 10.44
6. Bilaga 1. Reviderad - Granskningshandlingar Plan- och genomförandebeskrivning 2020-09-23.pdf Pdf, 4.5 MB. 4.5 MB 2020-10-02 15.39
6. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 207.7 kB. 207.7 kB 2020-10-01 10.44
6. Bilaga 3. Reviderad - Plankarta Röllingby södra A3.pdf Pdf, 557.7 kB. 557.7 kB 2020-10-02 15.39
8. Tjut - Grön sotning.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-10-01 10.44
8. Bilaga. Grön sotning till kommunen.pdf Pdf, 220.7 kB. 220.7 kB 2020-10-01 10.44
10. Tjut - Svar på motion nr 12-2019 från Michael Solander (MP) - Exploatering av jordbruksmark.pdf Pdf, 904.6 kB. 904.6 kB 2020-10-01 10.44
10. Bilaga 1. Protokoll från beslut i kommunfullmäktige.pdf Pdf, 154.1 kB. 154.1 kB 2020-10-01 10.44
10. Bilaga 2. Motion 12_2019 Exploatering av jordbruksmark.pdf Pdf, 217.1 kB. 217.1 kB 2020-10-01 10.44
11. Tjut - Svar på motion nr 1-2020 från Ann-Christine Furustrand (S) - Österåker behöver fler Koloniträdgårdar.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-10-01 10.44
11. Bilaga. Motion nr 1 2020 Österåker behöver fler koloniträdgårdar.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-10-01 10.44
Protokoll PLAU 2020-10-07.pdf Pdf, 7.5 MB. 7.5 MB 2020-10-12 13.54

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
lördag 21 december 2019