Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 17 juni klockan 9.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse PLAU 2020-06-17.pdf Pdf, 391.8 kB. 391.8 kB 2020-06-11 09.06
3. Tjut - Granskning av detaljplan för Säbydepån.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2020-06-11 09.06
3. Bilaga 1. Samlingsfil Säbydepån Granskningshandling.pdf Pdf, 7.7 MB. 7.7 MB 2020-06-11 09.06
3. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 179.2 kB. 179.2 kB 2020-06-11 09.06
3. Illustrationskarta Säbydepån A3.pdf Pdf, 762.7 kB. 762.7 kB 2020-06-11 09.06
3. Plankarta Säbydepån A3.pdf Pdf, 897.9 kB. 897.9 kB 2020-06-11 09.06
4. Tjut - Försäljning av Tråsättra 1 883 inom detaljplan för Valsjöskogen etapp 1.pdf Pdf, 678.4 kB. 678.4 kB 2020-06-11 09.06
4. Bilaga. Undertecknat köpekontrakt Tråsättra 1_883.pdf Pdf, 9.5 MB. 9.5 MB 2020-06-11 09.06
5. Tjut - Ramavtal i anslutning till detaljplan för Tuna 6 151 m.fl..pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-06-11 09.06
6. Tjut - Detaljplan för Runö 7 123 – samrådsbeslut.pdf Pdf, 1008.6 kB. 1008.6 kB 2020-06-11 09.06
6. Bilaga. Samrådshandling Runö 7_123.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2020-06-11 09.06
6. Plankarta Runö 7_123.pdf Pdf, 862.4 kB. 862.4 kB 2020-06-11 09.06
7. Tjut - Försäljning av del av Svinninge 1 99 inom detaljplan Björnhammarvarvet del 2, genom fastighetsreglering.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-06-11 09.06
7. Bilaga. Överenskommelse om fastighetsreglering del av Svinninge 1_99.pdf Pdf, 142.4 kB. 142.4 kB 2020-06-11 09.06
11. Tjut - Svar på remiss TN 2020-0440 - Sjötrafikutredning del 1.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-06-11 09.06
11. Bilaga 1. Sjötrafikremiss.pdf Pdf, 84.5 kB. 84.5 kB 2020-06-11 09.06
11. Bilaga 2. Sjötrafikutredning del 1.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2020-06-11 09.06
11. Bilaga 3. sjötrafikenkäten region stockholm.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-06-11 09.06
11. Bilaga 4. Resultat från sjötrafikenkäten - kort sammanfattning.pdf Pdf, 41.8 kB. 41.8 kB 2020-06-11 09.06
11. Bilaga 5. Skärgårdsrådet om Sjötransportutredningen.pdf Pdf, 97.7 kB. 97.7 kB 2020-06-11 09.06
Protokoll PLAU 2020-06-17.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2020-06-18 14.45

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
fredag 20 december 2019