Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 4 mars klockan 09.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse PLAU 2020-03-04.pdf Pdf, 658.3 kB. 658.3 kB 2020-02-19 10.50
3. Tjut - Granskning av detaljplan för förskola inom Täljö 2 8.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2020-02-19 10.50
3. Bilaga 1. Planhandlingar, 2020-02-12.pdf Pdf, 9.9 MB. 9.9 MB 2020-02-19 10.50
3. Bilaga 2. Samrådsredogörelse, 2020-02-12.pdf Pdf, 189.4 kB. 189.4 kB 2020-02-19 10.50
3. Plankarta Täljö 2_8 A1.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2020-02-19 10.50
3. Plankarta Täljö 2_8 A3.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2020-02-19 10.50
4. Tjut - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering avseende fastigheten Täljö 2 8 mellan Kommunen och Österåkers Exploateringsfastigheter AB.pdf Pdf, 851.5 kB. 851.5 kB 2020-02-19 10.50
4. Bilaga. Ök fastighetsreglering Täljö 2.8.pdf Pdf, 9.5 kB. 9.5 kB 2020-02-19 10.50
5. Tjut - Godkännande av markoptionsavtal avseende del av fastigheten Täljö 2 8 mellan Kommunen och Fondamentor Holding AB.pdf Pdf, 921.1 kB. 921.1 kB 2020-02-19 10.50
6. Tjut - Godkännande av markoptionsavtal avseende fastigheten Hacksta 2 134 mellan Kommunen och Exandia Fastigheter AB.pdf Pdf, 944.4 kB. 944.4 kB 2020-02-19 10.50
6. Markoptionsavtal Hacksta 2.134.pdf Pdf, 4.6 MB. 4.6 MB 2020-02-19 10.50
7. Tjut - Godkännande av markoptionsavtal för del av fastigheterna Säby 2 24 och Runö 7 108 mellan Kanalens Fastighets AB och Kommunen.pdf Pdf, 755.8 kB. 755.8 kB 2020-02-19 10.50
7. Markoptionsavtal säby 224 mfl.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2020-02-19 10.50
8. Tjut - Godkännande av markoptionsavtal för del av fastigheterna Husby 3 10, 4 17 och 4 22 mellan Aparto AB och Kommunen.pdf Pdf, 559.3 kB. 559.3 kB 2020-02-19 10.50
8. Markoptionsavtal Husby 417 mfl utkast.pdf Pdf, 364.8 kB. 364.8 kB 2020-02-19 10.50
9. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 16-2019 från Anders Borelid (SD) – Sluss in till hundrastgårdar.pdf Pdf, 93.6 kB. 93.6 kB 2020-03-02 08.00
9. Tjut - Svar på motion nr 16_2019 från Anders Borelid (SD) - Sluss in till hundrastgårdar.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-02-19 10.50
9. Bilaga 1_Motion nr 162019 - Angående sluss in till hundrastgårdar.pdf Pdf, 341.9 kB. 341.9 kB 2020-02-19 10.50
9. Bilaga 2_Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2020-02-04, § 1_9.pdf Pdf, 797.2 kB. 797.2 kB 2020-02-19 10.50
10. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 22-2019 – Kameraövervakad cykelparkering med väderskydd.pdf Pdf, 93.3 kB. 93.3 kB 2020-03-02 08.00
10. Tjut - Svar på Medborgarförslag nr 22-2019 - Kameraövervakad cykelparkering med väderskydd.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2020-02-19 10.50
10. Bilaga 1 Medborgarförslag nr 22_2019 - Kameraövervakad cykelparkering med väderskydd.pdf Pdf, 347.5 kB. 347.5 kB 2020-02-19 10.50
10. Bilaga 2 Utdrag ur Planprogram för Åkersberga stad – Centrumområdet, sid 47 rubrik.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-02-19 10.50
10. Bilaga 3 Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2020-02-04, § 1_11.pdf Pdf, 833.8 kB. 833.8 kB 2020-02-19 10.50
11. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 29-2019 – Använda en fårhage som hundrastgård under vinterhalvåret.pdf Pdf, 92.5 kB. 92.5 kB 2020-03-02 08.00
11. Tjut - Svar på Medborgarförslag nr 29-2019 - Använda en fårhage som hundrastgård under vinterhalvåret.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2020-02-19 10.50
11. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 292019 - Använda en fårhage som hund.pdf Pdf, 53 kB. 53 kB 2020-02-19 10.50
11. Bilaga 2. Allmänna lokala ordningsföreskrifter, kartbilaga 3.pdf Pdf, 346.3 kB. 346.3 kB 2020-02-19 10.50
11. Bilaga 3. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2020-02-04, § 1_10.pdf Pdf, 834.2 kB. 834.2 kB 2020-02-19 10.50
12. Tjut - Jordbruksmarksstrategi för Österåkers kommun.pdf Pdf, 631.8 kB. 631.8 kB 2020-02-19 10.50
13. Tjut - Skyltpolicy för Österåkers kommun.pdf Pdf, 19.5 MB. 19.5 MB 2020-02-19 10.50
Protokoll PLAU 2020-03-04.pdf Pdf, 6.2 MB. 6.2 MB 2020-03-09 14.28

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
fredag 20 december 2019