Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 24 november klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN November 2020.pdf Pdf, 266.1 kB. 266.1 kB 2020-11-19 16.30
6. Tjänsteutlåtande - delegationsordning Tekniska nämnden.pdf Pdf, 113.4 kB. 113.4 kB 2020-11-19 16.30
6. Bilaga - Tekniska nämndens delegationsordning - reviderad 202011.pdf Pdf, 219.1 kB. 219.1 kB 2020-11-19 16.31
7. Tjänsteutlåtande - Ekonomisk uppföljning per oktober 2020 TN.pdf Pdf, 609.4 kB. 609.4 kB 2020-11-19 16.31
7. Bilaga - ekonomisk uppföljning.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2020-11-19 16.31
8. Tjänsteutlåtande - Attestförteckning 2021.pdf Pdf, 487.9 kB. 487.9 kB 2020-11-19 16.31
8. Bilaga - Attestförteckning.pdf Pdf, 416.5 kB. 416.5 kB 2020-11-19 16.31
9. Tjänsteutlåtande - Igångsättningsbeslut 00192 Bergsättraparken, aktivitetspark.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2020-11-19 16.31
9. Bilaga 1 - Policy för lekplatser Österåker KF 2014-03-10.pdf Pdf, 159.6 kB. 159.6 kB 2020-11-19 16.32
9. Bilaga 2 - Karta Bergsättraparken.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2020-11-19 16.32
10. Tjänsteutlåtande - Svar på medborgarförslag nr 3 2020 Djurliknande belysning på torget.pdf Pdf, 805.6 kB. 805.6 kB 2020-11-19 16.32
10. Bilaga 1 - Medborgarförslag 03 2020 - Djurliknande belysning på torget.pdf Pdf, 672.2 kB. 672.2 kB 2020-11-19 16.33
11. Tjänsteutlåtande - Svar på Medborgarförslag nr 12-2020 - Hårdgöra vägen till Breviksbadet.pdf Pdf, 938.4 kB. 938.4 kB 2020-11-19 16.33
11. Bilaga 1 - Medborgarförslag 12 2020 - Hårdgöra vägen till Breviksbadet.pdf Pdf, 26.1 kB. 26.1 kB 2020-11-19 16.33
12. Tjänsteutlåtande - Lokaltrafikföreskrift hastighet Svinninge.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2020-11-19 16.33
12. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2018-006.pdf Pdf, 142.4 kB. 142.4 kB 2020-11-19 16.33
12. Bilaga 2 - Lokaltrafikföreskrift 0117 2020-117.pdf Pdf, 369 kB. 369 kB 2020-11-19 16.34
12. Bilaga 3 - Lokal trafikföreskrift 0117 2020-233.pdf Pdf, 372.9 kB. 372.9 kB 2020-11-19 16.34
12. Bilaga 4 - Lokal trafikföreskrift 0117 2020-234.pdf Pdf, 373 kB. 373 kB 2020-11-19 16.34
12. Bilaga 5 - Lokal trafikföreskrift 0117 2020-235.pdf Pdf, 384.4 kB. 384.4 kB 2020-11-19 16.34
12. Bilaga 6 - Lokal trafikföreskrift 0117 2020-236.pdf Pdf, 410.7 kB. 410.7 kB 2020-11-19 16.34
12. Bilaga 7- Lokal trafikförskrift 0117 2020-230.pdf Pdf, 387.2 kB. 387.2 kB 2020-11-19 16.34
12. Bilaga 8-Lokal trafikföreskrift 0117 2020-250.pdf Pdf, 348.3 kB. 348.3 kB 2020-11-19 16.35
12. Bilaga 9- Lokal trafikföreskrift 01 FS 2003-159.pdf Pdf, 74.4 kB. 74.4 kB 2020-11-19 16.35
12. Bilaga 10- Lokal trafikföresskrift 01 FS 2004-120.pdf Pdf, 172.9 kB. 172.9 kB 2020-11-19 16.35
12. Bilaga 11 - Lokal trafikföreskrift 0117 2015-014.pdf Pdf, 83 kB. 83 kB 2020-11-19 16.36
12. Bilaga 12 - Remiss om sänkt hastighet inom tättbebyggt område i Svinninge.pdf Pdf, 74.5 kB. 74.5 kB 2020-11-19 16.36
12. Bilaga 13-Remissvar.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2020-11-19 16.36
13. Tjänsteutlåtande - Lokal trafikföreskrift gällande sänkt hastighet på Sjökarbyvä 329437_525487_0.pdf Pdf, 988 kB. 988 kB 2020-11-19 16.36
13. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 2020 0237.pdf Pdf, 416.1 kB. 416.1 kB 2020-11-19 16.37
13. Bilaga 2 - Remissförfrågan.pdf Pdf, 73.6 kB. 73.6 kB 2020-11-19 16.37
13. Bilaga 3 - Remissvar Polisen.pdf Pdf, 105.2 kB. 105.2 kB 2020-11-19 16.37
17. Sammanträdestider 2021.pdf Pdf, 319.3 kB. 319.3 kB 2020-11-19 16.37
18 Redovisning delegationsbeslut 20-11-24.pdf Pdf, 454.1 kB. 454.1 kB 2020-11-19 16.38
18. Bilaga 1 - Redovisning av delegationsbeslut - TA-plan - Grävtillstånd.xlsx Excel, 9.3 kB. 9.3 kB 2020-11-19 16.38
18. Bilaga 2 - Redovisning av delegationsbeslut - Markupplåtelser.xlsx Excel, 9.5 kB. 9.5 kB 2020-11-19 16.38
Protokoll TN 2020-11-24.pdf Pdf, 41 MB. 41 MB 2020-12-01 09.27

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
tisdag 28 januari 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 28 januari 2020