Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 31 mars klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN mars 2020.pdf Pdf, 263.8 kB. 263.8 kB 2020-03-26 11.46
3. Månadsuppföljning per februari 2020.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2020-03-26 11.46
4. Skolskjuts - Individärende.pdf Pdf, 176.8 kB. 176.8 kB 2020-03-26 11.46
6. Tjänsteutlåtande - Ändring i Tekniska nämndens delegationsordning.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2020-03-26 11.47
6. Bilaga - Tekniska nämndens delegationsordning - reviderad 202003.pdf Pdf, 232.6 kB. 232.6 kB 2020-03-26 11.47
8. Tjänsteutlåtande - Igångsättningsbeslut Norrgårdshöjden aktivitetspark.pdf Pdf, 117.6 kB. 117.6 kB 2020-03-26 11.47
8. Bilaga - Policy för lekplatser.pdf Pdf, 810.1 kB. 810.1 kB 2020-03-26 11.47
9. Tjänsteutlåtande - Svar på Medborgarförslag nr 34-2019 - En ny eller för...pdf Pdf, 99.3 kB. 99.3 kB 2020-03-26 11.47
9. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 34_2019 - En ny eller förbättrad skate_kickbike arena.pdf Pdf, 501 kB. 501 kB 2020-03-26 11.47
10. Tjänsteutlåtande - Svar på Medborgarförslag nr 30-2019 Lekplats på Ljus...pdf Pdf, 108.9 kB. 108.9 kB 2020-03-26 11.48
10. Bilaga 1. Medborgarförslag 30_2019-Lekplats på Ljusterö.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2020-03-26 11.48
10. Bilaga 2. Lekplatspolicy Österåker.pdf Pdf, 159.8 kB. 159.8 kB 2020-03-26 11.48
11. Tjänsteutlåtande - Sänkt hastighet Runö gårds industriområde.pdf Pdf, 108.7 kB. 108.7 kB 2020-03-26 11.48
11. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2020-109.pdf Pdf, 348.2 kB. 348.2 kB 2020-03-26 11.48
11. Bilaga 2 - Lokal trafikföreskrift 0117 2020-111.docx.pdf Pdf, 381.4 kB. 381.4 kB 2020-03-26 11.48
11. Bilaga 3 - Lokal trafikföreskrift 0117 2020-111.docx.pdf Pdf, 392.5 kB. 392.5 kB 2020-03-26 11.49
11. Bilaga 4 - Lokal trafikföreskrift 0117 2020-112.docx.pdf Pdf, 377 kB. 377 kB 2020-03-26 11.49
11. Bilaga 5 - Lokal trafikföreskrift 0117 2020-120.pdf Pdf, 347.6 kB. 347.6 kB 2020-03-26 11.49
11. Bilaga 6 - Lokal trafikföreskrift 0117 2020-108.pdf Pdf, 348.5 kB. 348.5 kB 2020-03-26 11.49
11. Bilaga 7 - Lokal trafikföreskrift 0117 2020-121.pdf Pdf, 347.6 kB. 347.6 kB 2020-03-26 11.49
12. Tjänsteutlåtande - Ändrad hastighet på Svinningevägen.pdf Pdf, 93.7 kB. 93.7 kB 2020-03-26 11.49
12. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2020-108.pdf Pdf, 348.1 kB. 348.1 kB 2020-03-26 11.49
12. Bilaga 2 - Lokal trafikförskrift 0117 2016-015.pdf Pdf, 53.4 kB. 53.4 kB 2020-03-26 11.50
13. Anmälan av delegationsbeslut.pdf Pdf, 436.7 kB. 436.7 kB 2020-03-26 11.50
13. Bilaga 1. Redovisning av delegationsbeslut.pdf Pdf, 334.3 kB. 334.3 kB 2020-03-26 11.50
Protokoll TN 2020-03-31.pdf Pdf, 852.4 kB. 852.4 kB 2020-04-07 15.24

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
tisdag 28 januari 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 28 januari 2020