Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 4 februari klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN 2020-02-04 uppdaterad.pdf Pdf, 185.8 kB. 185.8 kB 2020-02-04 11.23
Kallelse TN 2020-02-04.pdf Pdf, 237.4 kB. 237.4 kB 2020-01-30 11.14
3. Skolskjuts - Individärende.pdf Pdf, 175.8 kB. 175.8 kB 2020-01-30 11.14
4. Tjänsteutlåtande - Revidering av investeringsbudget 2020 - omedelbar justering.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-01-30 11.14
4. Bilaga 1. Revidering investeringsbudget 2020.pdf Pdf, 678.8 kB. 678.8 kB 2020-01-30 11.14
5. Tjänsteutåtande - Förslag till budget 2020 och plan 2021-2022, Tekniska nämnden - Reviderad version.pdf Pdf, 666.2 kB. 666.2 kB 2020-02-04 16.12
5. Bilaga 1 - Förslag till budget 2020 och plan 2021-2022, Tekniska nämnden - Reviderad version.pdf Pdf, 10.1 MB. 10.1 MB 2020-02-04 16.13
5. Tjänsteutlåtande - Förslag till budget 2020 och plan 2021-2022, Tekniska nämnden.pdf Pdf, 632.6 kB. 632.6 kB 2020-01-30 11.14
5. Bilaga 1 - Förslag till budget 2020 och plan 2021-2022, Tekniska nämnden.pdf Pdf, 8.8 MB. 8.8 MB 2020-01-30 11.15
6. Tjänsteutlåtande Verksamhetsberättelse 2019.pdf Pdf, 488.7 kB. 488.7 kB 2020-01-30 11.15
6. Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse 2019.pdf Pdf, 12.6 MB. 12.6 MB 2020-01-30 11.15
8. Individuell rapport och tilldelningsbeslut - Linjetrafik med buss.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2020-01-30 11.15
9. Tjänsteutlåtande - Svar på Motion nr 16_2019 från Anders Borelid (SD) - Sluss in.pdf Pdf, 867.4 kB. 867.4 kB 2020-01-30 11.15
9. Bilaga1_Motion nr 162019 - Angående sluss in till hundrastgårdar.pdf Pdf, 341.9 kB. 341.9 kB 2020-01-30 11.15
10. Tjänsteutlåtande - Svar på Medborgarförslag nr 292019 - Använda en fårhage som hundrastgård.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2020-01-30 11.16
10. Bilaga1 Medborgarförslag nr 292019 - Använda en fårhage som hund.pdf Pdf, 53 kB. 53 kB 2020-01-30 11.16
10. Bilaga2 Allmänna lokala ordningsföreskrifter, kartbilaga 3.pdf Pdf, 346.3 kB. 346.3 kB 2020-01-30 11.16
11. Svar på Medborgarförslag nr 22_2019 - Kameraövervakad cykelparkering.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2020-01-30 11.16
11. Bilaga 1_Medborgarförslag nr 22_2019 - Kameraövervakad cykelpa.pdf Pdf, 347.5 kB. 347.5 kB 2020-01-30 11.16
11. Bilaga 2. Utdrag ur Planprogram för Åkersberga stad – Centrumområdet, sid 47 rubrik.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-01-30 11.17
12. Dataskyddsrapport - information.pdf Pdf, 233.4 kB. 233.4 kB 2020-01-30 11.17
13. Redovisning delegationsbeslut 20-02-04.pdf Pdf, 439 kB. 439 kB 2020-01-30 11.17
13. Bilaga 1 - Redovisning delegationsbeslut.pdf Pdf, 334.4 kB. 334.4 kB 2020-01-30 11.17
13. Bilaga 2 - Redovisning av delegationsbeslut.pdf Pdf, 329.2 kB. 329.2 kB 2020-01-30 11.17
TN 2020-01-04 Omedelbart justerad § 1_4.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-02-07 07.53
Protokoll TN 2019-02-04.pdf Pdf, 28.8 MB. 28.8 MB 2020-02-12 08.40

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
tisdag 28 januari 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 4 februari 2020