Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden -
Nytt datum

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 15 september klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN september 2020 REVIDERAD.pdf Pdf, 161 kB. 161 kB 2020-09-11 16.08
Kallelse TN september 2020.pdf Pdf, 160.9 kB. 160.9 kB 2020-09-10 15.58
5. Tjänsteutlåtande - Dispensansökan avseende matavfallsinsamling från öar.pdf Pdf, 603.8 kB. 603.8 kB 2020-09-10 15.58
5. Bilaga 1.pdf Pdf, 975.7 kB. 975.7 kB 2020-09-10 15.58
5. Bilaga 2.pdf Pdf, 430.9 kB. 430.9 kB 2020-09-10 15.58
7. Tjänsteutlåtande - Månadsuppföljning per juni månad.pdf Pdf, 591.5 kB. 591.5 kB 2020-09-10 15.59
7. Bilaga 1 - månadsupföljning.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2020-09-10 15.59
8. Tjänsteutlåtande - Delårsbokslut 2020.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-09-11 16.08
8. Bilaga - Delårsbokslut 2020.pdf Pdf, 12.6 MB. 12.6 MB 2020-09-11 16.08
9. Tjänsteutlåtande - Budget 2021, plan 2022-23.pdf Pdf, 964.3 kB. 964.3 kB 2020-09-11 16.08
9. Bilaga till Budget 2021, plan 2022-23.pdf Pdf, 15.4 MB. 15.4 MB 2020-09-11 16.09
10. Tjänsteutlåtande - Igångsättningsbeslut 02840 Säbybron.pdf Pdf, 124.8 kB. 124.8 kB 2020-09-11 16.09
10. Bilaga 1 - Rapport Säbybron.pdf Pdf, 381.9 kB. 381.9 kB 2020-09-11 16.09
Redovisning delegationsbeslut 20-09-15 UPPDATERAD.pdf Pdf, 451.6 kB. 451.6 kB 2020-09-11 16.15
11. Anmälan av delegationsbeslut 20-09-15.pdf Pdf, 451.2 kB. 451.2 kB 2020-09-10 15.59
11. Bilaga 1 - Redovisning av delegationsbeslut 200915.xlsx Excel, 11.2 kB. 11.2 kB 2020-09-10 15.59
11. Bilaga 2 - Redovisning av delegationsbeslut 200915.xlsx Excel, 13 kB. 13 kB 2020-09-10 15.59
Protokoll TN 2020-09-15.pdf Pdf, 45.4 MB. 45.4 MB 2020-09-21 09.17

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
tisdag 28 januari 2020
Senast uppdaterad:
fredag 11 september 2020